Innehållspublicerare

null Avgifter

Avgifter

Vad är behandlingsavgifterna?

Avgifterna beläggas i Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer.

Behöver man betala en årsavgift till Fimea för ett preparat som erhållit försäljningstillstånd i det centraliserade förfarandet.

Nej.

Är Fimeas vetenskapliga rådgivning avgiftsbelagd?

Ja. Betalningarna ingår i Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer. Avgiften uppbärs efter rådgivningstillfället

25.10.2021