Innehållspublicerare

null Är det nödvändigt att framföra motiveringar, om preparatet har försäljningstillstånd i Finland men det saluförs inte?

Är det nödvändigt att framföra motiveringar, om preparatet har försäljningstillstånd i Finland men det saluförs inte?

När den aktuella indikationen och djurarten som är föremål för behandlingen stämmer överens med försäljningstillståndet, är det inte nödvändigt att framföra motiveringar.

 

25.10.2021