Innehållspublicerare

null Är den finska myndigheten ansvarig för övervakningen av synonympreparat som fått försäljningstillstånd i andra EU-länder?

Är den finska myndigheten ansvarig för övervakningen av synonympreparat som fått försäljningstillstånd i andra EU-länder?

Finlands läkemedelsövervakningsmyndighet (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea) ansvarar som så kallat referensland för bedömningen av effekten, säkerheten och kvaliteten på cirka 450 synonympreparat som är godkända i EU-länderna. Ansvaret som referensland består vanligen så länge som preparatens försäljningstillstånd är i kraft.

 

25.10.2021