Myönnetyt ja peruuntuneet myyntiluvat

Myönnetyt ja peruuntuneet myyntiluvat

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ylläpitää luetteloa kaikista myönnetyistä ja peruuntuneista myyntiluvista, rinnakkaistuontivalmisteista ja rekisteröinneistä. Luettelo julkaistaan kerran kuukaudessa, joka kuun 15. päivään mennessä, ja siinä julkaistaan edellisen kuukauden tiedot. Luetteloon ei ole sisällytetty keskitetyn menettelyn mukaisia myyntilupa-asioita, joiden osalta tietopyynnöt tulee toimittaa Euroopan lääkevirastoon (European Medicines Agency, EMA).

Muita Fimean asiakirjoja koskevat pyynnöt tulee toimittaa osoitteella:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Kirjaamo

PL 55 (Mannerheimintie 103b)

00034 FIMEA