Myyntiluvat aihekuva

Kauppaantuonti

Kauppaantuonti

Myyntiluvan tai rekisteröinnin haltijan on ilmoitettava Fimealle lääkevalmisteen kauppaantuonnista, kaupanpitämisen päättymisestä sekä kaupanpitämisen tilapäisestä keskeytymisestä lääkelain 27 §:n mukaisesti.

Valmisteen on kaupan, kun se on vapautettu jakeluun, ja se on loppukäyttäjien saatavilla.

Kauppaantuloilmoitus tehdään, kun valmiste tuodaan kauppaan sekä valmisteen koostumuksen, kauppanimen tai pohjoismaisen tuotenumeron muuttuessa sekä myyntiluvan siirtyessä uudelle haltijalle.

Ilmoitus tehdään viimeistään kahdeksan arkipäivää ennen myynnin alkamista lomakkeella.

Kaupanpitämisen tilapäisistä tai pysyvistä keskeytyksistä on ilmoitettava vähintään kaksi kuukautta ennen myynnin keskeyttämistä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Lomake kaupanpidon lopettamista varten.

Ilmoitukset kauppaantulosta ja kaupanpidon lopettamisesta toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Paperiversioita ei tarvitse lähettää kirjeitse.

Lue lisää kauppaantuonti