Lääkinnälliset laitteet aihekuva

IVD-laitteet

IVD-laitteet

In vitro–diagnostiikka (IVD) tarkoittaa potilaasta tai terveestä henkilöstä otetuista lääke-
tieteellisistä näytteistä tehtäviä tutkimuksia. Kansanomaisesti voidaan puhua ”laboratoriotutkimuksista” ja niihin tarkoitetusta välineistöstä.