Lääkinnälliset laitteet aihekuva

Toimijoiden ilmoittamisvelvollisuus

Toimijoiden ilmoittamisvelvollisuus

Toimijaosio

Seuraavien Suomeen sijoittautuneiden lääkinnällisten laitteiden asetusten mukaisten talouden toimijoiden on rekisteröidyttävä Eudamed-tietokantaan: 

  • MDR/IVDR valmistajan tai maahantuojan, joka saattaa Euroopan talousalueen markkinoille lääkinnällisiä laitteita, 
  • MDR/IVDR valtuutetun edustajan, 
  • järjestelmän tai toimenpidepakkauksen kokoojan tai näiden steriloijan ja 
  • yksilölliseen käyttöön tarkoitetun laitteen valmistajan, mikäli laitteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa on käytetty ilmoitettua laitosta.

Ilmoitusvelvollisuus Eudamediin koskee myös asetuksen (2017 / 745) 120 artiklan ja (2017 / 745)  110 artiklan mukaisia ns. legacy-toimijoita.

Talouden toimijan on annettava kaikki Eudamed-tietokantaan pakollisiksi määritellyt tiedot.

Maahantuojan on tehtävä linkitys valmistajaan, joiden laitteita maahantuo (Jos valmistajaa ei ole vielä Eudamedissa, ilmoitetaan se Fimealle excel-lomakkeella: Maahantuojaan linkitetyt valmistajat - Lomake E (excel)).

Ilmoitusvelvollisten toimijoiden on pidettävä Fimealle ilmoittamansa tiedot ajan tasalla. Merkittävät muutokset rekisteröidyissä tiedoissa on ilmoitettava Fimealle viipymättä.

Dokumentit ja ohjeet:

Fimean ohje toimijaosioon ilmoittamiseen (pdf)

Eudamed-ohjeistus - EUDAMED Information Centre (Euroopan komissio)

Käyttöopas talouden toimijoille (Euroopan komissio)
Toimeksiantoasiakirjan tiivistelmä valtuutetuille edustajille (Euroopan komissio)
ACTOR MODULE FAQs (Euroopan komissio)
Käyttäjän oikeudet ja velvoitteet (Euroopan komissio)
Vakuutus tietoturvavelvoitteista (Euroopan komissio)

Questions and answers on obligations and related rules for the registration in EUDAMED of actors other than manufacturers, authorised representatives and importers subject to the obligations of Article 31 MDR and Article 28 IVDR, MDCG 2021-13 (Euroopan komissio)

Actor registration module (Euroopan komissio)

UDI/laiteosio

Eudamedin laiteosio on otettu käyttöön 4.10.2021. Eudamediin ilmoitusvelvollisen toimijan (suomeen sijoittautuneiden) on ennen valmistamansa, edustamansa tai steriloimansa lääkinnällisen laitteen markkinoille saattamista ilmoitettava laitteesta kaikki Eudamed-UDI/laiteosion pakollisiksi merkityt tiedot. 

Laitetiedot tulee ilmoittaa Eudamed-tietokantaan viimeistään 60 päivän kuluttua Eudamed-tietokannan laiteosion käyttöön ottamisesta. 

Maahantuojan on tehtävä linkitys valmistajaan, joiden laitteita maahantuo (Jos valmistajaa ei ole vielä Eudamedissa, ilmoitetaan se Fimealle excel-lomakkeella: Maahantuojaan linkitetyt valmistajat - Lomake E (excel)). Linkitys tehdään Eudamedin toimijaosiossa.

Ohjeet:

Fimean ohje talouden toimijoille Eudamedin laiterekisteröintiin (pdf)

Eudamed-ohjeistus - EUDAMED Information Centre (Euroopan komissio)

UDI/Device user guide (Komission käyttöohje UDI/laiteosioon) (Euroopan komissio)

UDI/Devices registration (Euroopan komissio)

MDCG 2022-7 – Questions and Answers on the Unique Device Identification system under Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746 (Euroopan komissio)

Linkit

Kirjaudu Eudamediin

Lue lisää

Määräys 2/2021, Lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät toimija- ja laiterekisteröinti-ilmoitukset viranomaisille

EUDAMED (Euroopan komissio)

Yksilöllinen laitetunniste (UDI) (Euroopan komissio)

Unique Device Identification (UDI) Helpdesk (Euroopan komissio)

Unique Device Identification (UDI) System (Euroopan komissio)

UDI Helpdesk (Euroopan komissio)

European Medical Device Nomenclature (EMDN) (Euroopan komissio)