Lääkinnälliset laitteet aihekuva

Erikoislaiteryhmät

Erikoislaiteryhmät

Tähän sivukokonaisuuteen on koottu erikoislaiteryhmiä, joita ovat muun muassa yksilölliseen käyttöön valmistetut lääkinnälliset laitteet, ohjelmistot ja biomateriaalit. Näille laiteryhmille on laadittu omaa ohjeistusta. Tarkemmin tietoa alaryhmistä saat avaamalla ko. laiteryhmän tiedoista.