Määräaikaiset erityislupavalmisteet

Määräaikaiset erityislupavalmisteet

Fimea voi päättää määräaikaisen erityisluvan myöntämisestä lääkevalmisteelle. Lääkevalmisteita voidaan luovuttaa kulutukseen ilman Fimean myöntämää erityislupaa, jos määrääminen ja toimittaminen tapahtuu määräaikaisen luvan määräämisehdon mukaisesti, muissa tapauksissa kulutukseen luovuttaminen vaatii Fimean myöntämän erityisluvan.

Lääkevalmisteet, joita voi kulutukseen luovuttaa Fimean myöntämällä määräaikaisella erityisluvalla, löytävät erityislupaa edellyttävien lääkevalmisteiden hausta. Lääkehausta voidaan tehdä haku Erityisluvan tyypin mukaan.

Lääkevalmiste voidaan luovuttaa kulutukseen reseptillä tai lääketilauksella.

Kulutukseen luovuttajan (apteekki, sivuapteekki, sairaala-apteekki, lääketukkukauppa, lääketehdas) tulee pitää kirjaa määräaikaisella erityisluvalla toimitetuista lääkevalmisteista. Kirjanpitoa on säilytettävä 5 vuotta.

Valmisteen markkinointi tai muu myynnin edistäminen ei ole sallittua.

Lisätietoja:

erityisluvat@fimea.fi

Hae valmisteita: määräaikaiset erityisluvat II