Määräaikaiset erityislupavalmisteet

Määräaikaiset erityislupavalmisteet

Luettelo lääkevalmisteista, joilla ei ole lääkelain 21 § 1 momentin tarkoittamaa lupaa, mutta joille Fimea on myöntänyt määräaikaisen erityisluvan.

Lääkevalmiste voidaan luovuttaa kulutukseen reseptillä tai lääketilauksella.

Kulutukseen luovuttajan (apteekki, sivuapteekki, sairaala-apteekki, lääketukkukauppa, lääketehdas) tulee pitää kirjaa määräaikaisella erityisluvalla toimitetuista lääkevalmisteista. Kirjanpitoa on säilytettävä 5 vuotta.

Valmisteen markkinointi tai muu myynnin edistäminen ei ole sallittua.

Lisätietoja:

erityisluvat@fimea.fi

Hae valmisteita: määräaikaiset erityisluvat II