Erityisluvan hakeminen

Erityisluvan hakeminen

Erityislupaa koskeva lainsäädäntö löytyy lääkeasetuksesta (693/1987, 1184/2002 ja 868/2005).

Erityislupahakemuslomakkeen täyttäminen

Lomake voidaan täyttää elektronisesti, mutta kulutukseen luovuttajan on postitettava hakemus liitteineen paperiversiona Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen osoitteella:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Erityisluvat
PL 55
00034 FIMEA

Kiireelliset erityislupahakemukset (liitteineen ja yhteystietoineen) sekä vastaukset lisäselvityspyyntöihin voidaan lähettää ensin joko

Huom! Erityislupahakemuksessa tulee aina olla yhteystieto: faksinumero ja/tai puhelinnumero. Alkuperäiset erityislupahakemukset liitteineen tulee myös aina postittaa Fimeaan.

Lomakkeessa on yksi sivu.

Sivun loppuun on varattu kohta viranomaisten merkintöjä varten.

Erityislupalomake (pdf)

Erityislupalomake (doc)

Ohjeita sähköisen lomakkeen täyttöön

Word-tiedosto

Sähköinen lomake, joka voidaan täyttää Word 6.0 tai uudemmalla versiolla. Lomakkeessa liikutaan TAB-näppäimellä tai hiirellä klikkaamalla.

Rasti ruutuun tai pois klikataan hiirellä.

PDF-tiedosto

Sähköinen lomake, joka avautuu Acrobat Reader-ohjelmaan. Acrobat Reader on ilmaisohjelma, jonka voi kopioida Adoben kotisivuilta. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti kuten Word-lomakkeenkin ja tulostaa. Adobe Acrobatin ilmaisella versiolla voi tallentaa muokkaamattoman version lomakkeesta. Muokatun eli täytetyn lomakkeen voi tallentaa vain Adobe Acrobatin maksullisella versiolla.

Lisätietoja:

erityisluvat@fimea.fi

Hae valmisteita: