Tietoa Fimeasta aihekuva

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskeva tehtäväkokonaisuus siirtyi 1.11.2009 Lääkelaitokselta Valviraan. Lääkelaitoksen antamat terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevat ohjeet pysyvät edelleen voimassa.

Terveydenhuollon laadunhallinta

Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi (Julkaisusarja 1/2007, pdf), ISBN 978-952-5099-96-6

Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista (Julkaisusarja 3/2006, pdf), ISBN 952-5099-93-8

Lääkintälaitejärjestelmien turvallisuus, cd-rom (Julkaisusarja 5/2005), ISBN 952-5099-89-X

UV-valohoitolaitteiden laadunvarmistuksen käytännön menetelmien kehittäminen, (Julkaisusarja 4/2005, pdf), ISBN 952-5099-87-3.

Turvallinen hoitoyksikkö - malli terveydenhuollon hoitoyksikön riskienhallintaan, (Julkaisusarja 2/2004, pdf) ISBN 952-5099-78-4

Lääkintälaitejärjestelmien turvallisuus, (Julkaisusarja 1/2004, pdf), ISBN 952-5099-74-1

Hygienia suun terveydenhuollossa, (Julkaisusarja 1/2003, pdf) ISBN 952-5099-52-0.

Radiologisen laitteen vastaanottotarkastus, (Julkaisusarja 2/2001, pdf) ISBN 952-5099-47-4

Hammaslaboratorion hygienia, (Julkaisusarja 2/2000, pdf) ISBN 952-5099-38-5

Magneettitutkimukset ja niiden turvallisuus, (Julkaisusarja 1/2000, pdf) ISBN 952-5099-37-7

Suuntaviivoja terveydenhuollon laitteiden kalibroinnille, (Julkaisusarja 2/1999, pdf) ISBN 952-5099-33-4

Valohoitolaitteen, niiden UV-säteily ja valohoitojen laadunvarmistus, (Julkaisusarja 4/1998, pdf) ISBN 952-5099-22-9

Sähkökäyttöisten lääkintälaitejärjestelmien turvallisuus, (Julkaisusarja 3/1998, pdf) ISBN 952-5099-21-0

Sterilointi terveydenhuollossa

Sterilointi perusterveydenhuollossa. Piensterilointilaitteen valinta, validointi ja sterilointitehon valvonta, (TLT-info 1/2005, pdf)

Hammashuollon piensterilointilaitteet, (Raportti 2/2005, pdf) ISBN 952-5099-85-7

Piensterilointilaitteet perusterveydenhuollossa, (Raportti 1/2005, pdf) ISBN 952-5099-85-7

Sterilointi terveydenhuollossa, (TLT-INFO 3/1998, pdf)

Biomateriaalit

Biomateriaalijulkaisut, cd-rom, (Julkaisusarja 12/2003), ISBN 952-5099-73-3

Biomateriaalit – yhteenveto (Julkaisusarja 10/2003, pdf)

Verisuonikirurgiassa käytettävät biomateriaalit , (Julkaisusarja 9/2003, pdf)

Biomateriaalit sydänkirurgiassa ja kardiologiassa, (Julkaisusarja 8/2003, pdf)

Pehmytosakirurgiassa käytettävät biomateriaalit, (Julkaisusarja 7/2003, pdf)

Ortopediassa ja traumatologiassa käytettävät biomateriaalit, (Julkaisusarja 6/2003, pdf)

Terveydenhuollon laitteissa ja tarvikkeissa käytetyt ihmisalkuperää olevat biomateriaalit, (Julkaisusarja 5/2003, pdf)

Hammaslääketieteessä, suu- ja kasvokirurgiassa sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa käytettävät biomateriaalit (Julkaisusarja 4/2003, pdf)

Yleiskatsaus terveydenhuollon laitteissa ja tarvikkeissa käytettyihin biomateriaaleihin (Julkaisusarja 3/2003, pdf)

Ortopediset endoproteesit

The 2007 Implant Yearbook on Orthopaedic Endoprostheses (pdf)

The 2006 Implant Yearbook on Orthopaedic Endoprostheses (pdf)

The 2004 Implant Yearbook on Orthopaedic Endoprostheses (Julkaisusarja 2/2006, pdf) ISBN-10 952-5099-92-8, ISBN-13 978-952-5099-92-8 (5 MB)

The 2002–2003 Implant Yearbook on Orthopaedic Endoprostheses (cd-rom), ISBN 952-5099-81-4

The 2002–2003 Implant Yearbook on Orthopaedic Endoprostheses (Julkaisusarja 1/2005, pdf) ISBN 952-5099-80-6 (9,81 MB)

Reumapotilaiden tekonivelkirurgia Suomessa 1980-1998 (Julkaisusarja 4/2000, pdf), ISBN 952-5099-40-7

Hammashuolto

The 2007 Dental Implant Yearbook, (Julkaisusarja 3/2008, pdf)

The 2006 Dental Implant Yearbook, (Julkaisusarja 1/2008, pdf)

The 2005 Dental Implant Yearbook, (Julkaisusarja 4/2006, pdf)

Hammashuollon piensterilointilaitteet (Lääkelaitoksen raportteja 2/2005, pdf)

The 2004 Dental Implant Yearbook (Julkaisusarja 3/2005, pdf)

Markkinavalvontaselvitys hammashoidossa käytettävistä sidosaineista (Raporttisarja 2/2003, pdf), ISBN 952-5099-70-9

Hygienia suun terveydenhuollossa (Julkaisusarja 1/2003, pdf), ISBN 5099-52-0

Hammashoidon muovimateriaalit aiheuttavat allergiaa. Opas hammashoitohenkilöstölle, ISBN 952-5099-35-0

Hammashoidon muovimateriaalit aiheuttavat allergiaa. Opas hammashoitolaboratoriolle, ISBN 952-5099-36-9

Leikkaus- ja kumikäsineet

Käsinetutkimus 2005 (TLT-info 1/2006, pdf)

Luonnonkumikäsineiden markkinavalvontatutkimus (TLT-INFO 1/2003, pdf)

Muut laitejulkaisut

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa’at – vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen (TLT-info 1/2004, pdf)

Suomessa markkinoilla olevat kotitestit ja ovulaatiotestien analyyttinen suorituskyky (Raporttisarja 3/2003, pdf), ISBN 952-5099

Mahapantaleikkaus lihavuuden kirurgisena hoitona, (Raporttisarja 2/2000, pdf)

Lääkkeen ja laitteen rajanveto, (Opassarja 1/1998, pdf), ISBN 952-5099-25-3

Yksilölliseen käyttöön valmistettu laite (TLT-info 1/1998, pdf)

Apteekeissa myytävät tuotteet ja CE-merkintä, (TLT-info 2/1998, pdf)