Tabu: Yleistä asiaa

Tabu: Yleistä asiaa

Tabu: Yleistä asiaa

Fimea aloittaa toimintansa (Partanen M-L, 5-6.2009)

Lääkkeiden piilomainonnan lisääntyminen huolestuttaa viranomaisia (Pellas K, Autere P ja Palva E, 5.6.2009)

Elintarvikkeiden ja ravintolisien terveysväitteet (Enkovaara A-L, 5-6.2009)

Farmakopeastandardien kansainvälinen harmonisointi - tarua vai totta? (Sinivuo K, 5-6.2009)

Terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien toimintojen siirto Valviraan (Raunio R, 5-6.2009)

Fimean yhteystiedoista (5-6.2009)

Opioidit-oppaasta uudistettu painos (5-6.2009)

Puolet vaihtokelpoisista lääkevalmisteista kaupan, selvitys vaihtokelpoisten valmisteiden luettelosta 1.10.-31.12.2008 (Korkeamäki L, Timonen J, Heikkilä R, 3-4.2009)

Lääkemarkkinoinnin ja -informaation valvonnasta (Pellas K ja Palva E, 2.2009)

Lääkeviranomaisen laboratorio valvoo (Korhola P ym, 2.2009)

Biostatistiikkaa lääketiedettä lukeville (Uhari M, 1.2009)

Selvitys lääketukkukauppojen toiminnasta (Linnolahti J, 1.2009)

Glukosamiini edelleen lääke vaikka korvattavuus loppui (Lapatto-Reiniluoto O, Nousu T ja Pellas K, 1.2009)

Lääkealalla sulateltavaa (Wahlroos H, 6.2008)

Ruoan vaikutus lääkeaineiden farmakokinetiikkaan (Lilja J, 6.2008)

Lääkehaittoja ei käsitelty riittävästi lääke-esittelyissä (Pellas K, Palva E, Mäntyranta T ja Rautava V-P, 6.2008)

Onko tämä lääkeaine tai lääkevalmiste? (Pellas K ja Nousu T, 6.2008)

Sunset clause -artiklan ensimmäiset vaikutukset (Salmi R ja Kurki P, 6.2008)

Lääkehallinto myrskyn silmässä (Wahlroos 5.2008)

Lääkehuollon keskushallinto halutaan uudistaa (5.2008)

Miten Lääkelaitoksen työntekijät ovat ottaneet esityksen vastaan? (5.2008)

Kudoslaitoksia valvotaan (Leinonen E ja Tammiruusu A, 4.2008)

Lääkeväärennöksissä vääriä vaikuttavia aineita (Pihlavisto P, Kyber M ja Wikberg T, 4.2008)

Sähkötupakka lääkkeeksi (4.2008)

Lääketutkimus Suomessa (Holmalahti J ja Puomila A, 3.2008)

Vain yksi on joukosta poissa (Lehtonen J, 2.2008)

Edellisen johdosta (Wahlroos H, 2.2008)

EU-juna kulkee (Wahlroos H, 1.2008)

Eurooppalaisissa myyntilupamenettelyissä vielä kehitettävää (Kurki P, 6.2007)

Myyntilupa-asioiden hallintaa kehitetään edelleen (Kurki P, Happonen I, Helle M-R, Laitinen-Parkkonen P, Salmi R, 6.2007)

Lääkepolitiikan kehityslinjoja (Karjalainen A, Koski-Pirilä A, Närhi U, Wahlroos H, 6.2007)

Hyvä suun terveys tuo ikäihmisen elämään laatua (Remes-Lyly T, 6.2007)

Käytännön farmakogenetiikkaa (Backman J, Kalliokoski A, Raaska K, 6.2007)

Somadril comp -valmisteen myynti keskeytetty (6.2007)

Terveydenhuollon vaarataphtumista raportti (6.2007)

Mikä luo kysynnän laittomille ja väärennetyille lääkkeille? (Holmalahti J, 5.2007)

Lääkelaitos muistuttaa kuluttajia nettitiedon arvioinnnin tärkeydestä (Närhi U ja Karjalainen A, 5.2007)

NamWeb - lääkehakupalvelu paranee (5.2007)

Lääkkeet ja keliakia (5.2007)

Lääkkeelliset kaasut lausuntokierrokselle (5.2007)

Lääketilasto ilmestynyt (5.2007)

Kirjallisella tiedolla rajallinen vaikutus (Wahlroos H, 4.2007)

Lapsille sopivien lääkevalmisteiden erityishaasteita (Juppo A, 4.2007)

Kliiniset lääketutkimukset Suomessa (4.2007)

Lääkkeiden vireillä olevien myyntilupahakemusten luettelo uusittu (4.2007)

Kapseli 35 Iäkkäiden lääkehoito (4.2007)

Lääkepolitiikka ei tullut vielä hallitusohjelmaan (Wahlroos H, 3.2007)

Internet suomalaisten lääketiedon lähteenä (Närhi U, 3.2007)

Ylijohtajan EU-kokemuksia (3.2007)

Lääkemarkkinointi, mielikuvat ja medikalisaatio (Wahlroos H, 2.2007)

Lääkemarkkinoinnin valvonnan vuosi 2006 (Kostiainen T ja Palva E, 2.2007)

Nanoteknologia lääketieteessä vaatii ohjeistoa (2.2007)

Kudoslaitosten valvonta (Leinonen E ja Holmalahti J, 2.2007)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ohjaa ja valvoo (2.2007)

Tutkijat tyytyväisiä kliinisten lääketutkimusten ilmoitusmenettelyyn (2.2007)

Lääkelain patenttipykälät ja lääkevaihto (2.2007)

Sähköinen resepti luo uusia toimintamalleja (Holmalahti J, 1.2007)

Lääkekasvatusta yhteistyöllä (Hämeen-Anttila K, 1.2007)

Lapsille turvallista ja tehokasta lääkehoitoa (Virkki M ja Broms M, 1.2007)

Lausuntokierros radioaktiivisten lääkkeiden valmistusohjeesta (1.2007)

Lääkeluettelo vahvistettu (1.2007)

Epäeettistä rekrytointia kliinisiin lääketutkimuksiin (1.2007)

Lääkepolitiikka hallituksen ohjelmaan (1.2007)

Lääkeinnovaatiot - mistä oikea hinta? (Wahlroos H, 6.2006)

Lääkeinnovaatiot - mistä oikein on kysymys? (Karjalainen A, 6.2006)

Lääkeväärennöksiä ei tavattu Suomessa laillisesta lääkejakelujärjestelmästä (Holmalahti J, 6.2006)

Lääke-erien maahantuonti Euroopan talousalueelle (Pelkonen E ja Junttonen A, 6.2006)

Lausuntokierros PIC/S:n ohjeluonnoksesta (6.2006)

Vastine TABUn 5.2006 pääkirjoitukseen (6.2006)

EU-lääkevirastojen vertaisarviointi eteni Helsingissä (6.2006)

FDA 100 vuotta

Apteekkiketjut, -kioskit ja -marketit, missä on pihvi? (Wahlroos H, 5.2006)

Euroopan lääkevirastojen yhteistyö eteni päälliköiden kokouksessa (5.2006)

Lisää toimivuutta lääkevalmistetietojen hakuihin (5.2006)

Erehtyminen on inhimillistä - selvitys apteekkien toimituisvirheistä (Savikko V, Teinilä T ja Airaksinen M, 4.2006)

Lääkitysvirheet Myrkytystietokeskuksen näkökulmasta (Kuisma P ja Hoppu K, 4.2006)

Eurooppalaista yhteistyötä lääkealalla (Närhi U, 4.2006)

Ikäihmisen lääkehoidosta Kapseli (4.2006)

Valvontaosastolla vahdinvaihto (4.2006)

Strategia ohjaa toimintaa (Wahlroos H, 3.2006)

Erityisluvan edellyttävien lääkevalmisteiden käyttö ex tempore -valmisteissa (3.2006)

Lääkelaitoksen kokoukset EU-puheenjohtajakaudella (3.2006)

Lääkelaitoksen strategia julkaistu (3.2006)

Korvattava lääkevahinko (Gylling H ja Palonen R, 2.2006)

Lastenlääkkeet EU-vaikuttavuuden strategisena keskittymisalueena (Kuitunen T, 2.2006)

Lääkelaitoksen Vuosiraportti 2005 Annual Report valmistunut (2.2006)

Selvitys potilaiden saaman lääketiedon laadusta (2.2006)

Apteekkitoiminnan rooli ja uskottavuus, osa II (Wahlroos H, 1.2006)

Lääkejätteet tarveydenhuollossa (Suominen R, 1.2006)

Liika on liikaa - onko lyhyellä kampanjalla

Biosimilaarilääkeet (1.2006)

Lääkelaitos muistuttaa nikotiinivalmisteiden markkinoinnin säännöistä (1.2006)

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikoista (1.2006)

Tamiflu-lääkemääräysten toimittaminen apteekista (1.2006)

Väärennettyä Tamiflu-lääkettä Alankomaissa (1.2006)

Melko terveitä suomalaisia runsaasti (Helmiö T, 6.2005)

Lasten lääkehoidon historiasta (Kouvalainen K, 6.2005)

Tutkittuja lääkkeitä lasten käyttöön (6.2005)

Suomalaiset asiantuntijat mukana lasten lääkehoidon kehittämisessä (6.2005)

Lastenlääketutkimusverkosto (6.2005)

Lääkelaitos ja biologiset lääkkeet (6.2005)

Kehittyneiden terapiavalmisteiden ohjeistus etenee (6.2005)

Lääkelaitoksen yleinen osasto tiedottaa (6.2005)

Uusi teknologia lisää valvonnan tarvetta (Wahlroos H, 5.2005)

Yhteisösakko AstraZenecalle (5.2005)

Lääkkeet terveyspolitiikan tavoitteissa (Helmiö T, Karjalainen A ja Närhi U, 5.2005)

Pystymmekö vähentämään itsehoidon kipulääkkeiden haittoja? (Paakkari P, 5.2005)

Lääke-esittelymateriaalin tietosisältö (Jääskeläinen S ja Närhi U, 5.2005)

Farmaa, herbaa, nutraa - pilleriparatiisissa vauvasta vaariin (Pelkonen, 4.2005)

Kiitos palautteesta - TABUa kehitetään edelleen (Wahlroos, 4.2005)

Lääkehuollon tutkimusta Lääkelaitoksessa (4.2005)

Lääkemarkkkinoinnin valvonnassa linjaukset tarkentuvat (Palva E, 3.2005)

DIA-kongressi Helsingissä 3.2005

Lääketieteen toimittajia Lääkelaitoksessa 3.2005

Lukemistutkimustuloksia TABUsta (2.2005)

Itsehoitolääkkeet - osa vastuullista terveydenhuoltoa (Wahlroos H, 1.2005)

Selvyyttä seurantatutkimuksiin (Nuotto E, 1.2005)

Better medicines for children - current regulatory and scientific status and future prospect - seminaari (1.2005)

Uudet toimitlat vihittiin käyttöön (1.2005)

Opidoidivalmisteiden päivitetyt hinnat (1.2005)

40 vuotta eurooppalaista lääkevalvontaa (Hannes Wahlroos 6.2004)

Euroopan farmakopeasta viides painos (Sinivuo ja Turakka 6.2004)

Parempaa palvelua Lääkelaitoksen verkkosivuilla (Lindgren-Äimänen 6.2004)

Lääkelaitos antoi selvityksen apteekkimaksun poistamisesta (6.2004)

Lääkelaitoksen yleinen osasto tiedottaa (6.2004)

Kliininen lääketutkimus ja EU (Ali Bardy 5.2004)

Vuonna 2003 Lääkelaitokselle ilmoitetut kliiniset lääketutkimukset (Tiina Seppä 5.2004)

Lume psykiatrisissa lääketutkimuksissa (H. Koponen ja U. Lepola 5.2004)

Lumevaikutuksen neurobiologiasta (Eija Kalso 5.2004)

Lääkettä lääkkeiden saatavuusongelmaan (Hannes Wahlroos 5.2004)

Täsmennettyä tietoa lääkkeiden saatavuudesta 5.2004

Kattava yleisteos eurooppalaisesta lääkepolitiikasta 4.2004

Lääkelaitos muuttaa viikolla 42 (4.2004)

Lääkevalmisteet, apuaineet ja laktoosi (Anne Paavola ja Jussi Holmalahti 4.2004)

Tukea harvinaisten sairauksien lääkehoidon kehitykseen (Veijo Saano.4.2004)

Myyntiluvan haltijoita kehotetaan välttämään tarpeettomia lisäselvityspyyntöjä haittavaikutusilmoituksista 4.2004

Biologiset valmisteet ja lastenlääkkeet (Hannes Wahlroos 3.2004)

Lääkelaitos keskittää vaikuttavuuttaan EU:n lääkevalvonnassa (Tokola O, Kurki P ja Toivonen M 3.2004)

Hannes Wahlroos Euroopan lääkeviraston hallintoneuvoston puheenjohtajaksi 3.2004

Lääkelaitoksen tarkastustoiminta - osa EU.n lääkevalvontaa (Eija Pelkonen 2.2004)

Lääkkeiden markkinoinnin valvonta vuonna 2003 (Ulla Närhi ja Erkki Palva 2.2004)

Kapseli vaihdevuosien hormonihoidosta julkaistu (2.2004)

Ajankohtaisseminaari EU:n lääkeasioista (2.2004)

Politiikasta toimintaan (Hannes Wahlroos 1.2004)

Uusi lääkeluettelo voimaan (Ulla Närhi 1.2004)

Lääkkeiden saatavuusongelma (Jarmo Lehtonen 1.2004)

Edellisen johdosta (Erkki Palva 1.2004)

Tarkennus Lääke vai elintarvike -artikkeliin (1.2004)

Uusia määräyksiä ja julkaisuja (1.2004)

Erityisluvilla paikataan lääkkeiden saatavuusongelmia (Erkki Palva 6.2003)

Erityisluvilla varmistetaan välttämätön lääkehoito (Eva Alhava ja Erkki Palva 6.2003)

Tarkennus Lääke vai elintarvike -artikkeliin (1.2004)

Lääke vai elintarvike? (Ulla Närhi ja Sanna Viljakainen 6.2003)

Lääkelaitoksen GCPO-tarkastukset (Tiina Seppä ja Esko Nuotto 6.2003)

Uudet suositukset hormonihoidon määräämisestä 6.2003

Tietoja Hexavac ja Infanrix Hexa -rokotteista 6.2003

Lääkelaitoksen yleinen osasto tiedottaa 6.2003

Kapseli masennuslääkkeistä julkaistu 6.2003

Eläinlääkärit TABUn lukijoiksi (Liisa Kaartinen 6.2003)

Kuulemistilaisuus sidosryhmille 6.2003

Ministeri Liisa Hyssälävieraili Lääkelaitoksessa 6.2003

Vieraita Kiinasta 6.2003

Keliakia, gluteeni ja lääkkeet (Jussi Holmalahti 6.2003)

Back to basics (Hannes Wahlroos 5.2003)

Lääkeinformaatiota Internetistä (Hanna Saari ja Ulla Närhi 5.2003)

Lääketurvallisuus vaakalaudalla (Ulla Närhi 5.2003)

Linjauksia lääkepolitiikalle (5.2003)

Komission tiedonanto G10-suositusten johdosta (5.2003)

Välttämätön yhteistyö – pelisäännöt avoimiksi (Hannes Wahlroos 4.2003)

Lääkkeiden saatavuusongelma – syiden selvittäminen välttämätöntä (Jarmo Lehtonen 4.2003)

Usein kysytyt kysymykset -palsta (4.2003)

Ylilääkäri,dosentti Eva Alhavalle professorin arvonimi (4.2003)

Yllättävä lääkkeiden saatavuusongelma (Hannes Wahlroos 3.2003)

Haastattelu:EU:sta ja lääkeinformaatiosta aihe väitökselle (K. Lindgren-Äimänen 3.2003)

Luokitteluasiaa (Ulla Närhi 3.2003)

Kirja-arvostelu:Kliininen farmakologia ja lääkehoito (Jenna Paakkari 3.2003)

Täydennetty malli apteekkisopimuksesta (3.2003)

Lääkepoliittinen keskustelu käyntiin (Hannes Wahlroos 2.2003)

Mitä pakkaus kertoo lääkkeestä? (Jussi Holmalahti 2.2003)

Lääkevaihto ja apteekki, määräys 1/2003 (2.2003)

Lääkelaitos kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan 10 vuoden hyvästä yhteistyöstä (2.2003)

Lääkelaitos 10 vuotta (Hannes Wahlroos 1.2003)

Todistus matkustajan lääkkeistä (1.2003)

Luettelo vaihtokelpoisista lääkevalmisteista (Kimmo Malminiemi ja Olavi Tokola 1.2003)

TABUn lukijatutkimus 2002 "Kaikkea lisää ja laajasti" (1.2003)

Vuoden 2003 ATC/DDD-luokitus julkaistu (1.2003)

PKV-lääkkeiden väärinkäyttö (Pirjo Pennanen ja Hanna-Maija Koponen-Piironen 1.2003)

Epaxal-rokotteessa tuotevirhe (1.2003)

Myyntiluvan haltijoilta pyydetty selvitystä (1.2003)

Vaikuttavuutta, avoimuutta ja parempaa palvelua (Hannes Wahlroos 6.2002)

Uutta puhtia lääkevalvontaan (Katja Lindgren-Äimänen 6.2002)

Lääkelaitoksen yleinen osasto tiedottaa 6.2002

Kapseli 31 Astmalääkkeistä julkaistu 6.2002

Kudoksia ja soluja koskevat vaatimukset harmonisoidaan EU:ssa (Petri Pommelin 5.2002)

Lääkemainokset lääkärien ammattilehdissä (Satu Saarinen 5.2002)

NAM, jotakin hyvää (Katja Lindgren-Äimänen 5.2002)

Lääkealan uusia tuulia (Hannes Wahlroos 3.2002)

Geneeriset lääkevalmisteet (Jussi Holmalahti ja Veijo Saano 3.2002)

Mikä vikana alkoholipolitiikassa? (Juhani Juntunen 3.2002)

Lääkelautakunta ja eläinlääkelautakunta asetettu (3.2002)

H. R. Nevanlinna -mitali Lääkelaitokselle (3.2002)

Lääkelaitos aloitti lääkevalmistetietojen julkaisemisen (Hannes Wahlroos 2.2002)

Valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet kotisivuilla (Nina Sevon ja Seija Ahonen 2.2002)

Tietoa tuotevirheistä (Ari Kiskonen ja Eeva Leinonen 2.2002)

Lääkelautakunnan ja eläinlääkelautakunnan uusi rooli (Olavi Tokola ja Liisa Turakka 2.2002)

Yhteistoiminnalla tehoa eurooppalaiseen laadunvalvontaan (Tom Wikberg 1.2002)

Sähköinen resepti muotoutuu (Hanna-Maija Koponen-Piiroinen 1.2002)

Lääkevalmisteiden perusrekisteri saatavilla (1.2002)

Viranomaiset teollisuuden tieteellisinä neuvojina - hämärtyvätkö roolit? (Markku Toivonen 6.2001)

Ensimmäiset harvinaislääkkeet saivat myyntiluvat EU:ssa -agalsidaasialfa ja agalsidaasibeeta (Pekka Kurki 6.2001)

Sidosryhmiltä Lääkelaitokselle rohkaisevaa palautetta ja uusia haasteellisia tavoitteita (Katja Lindgren-Äimänen ja Juhani Sivula 6.2001)

Yleinen osasto tiedottaa (Marja-Liisa Hurme 6.2001)

Kuuri loppuun - opaskirja lääkeneuvontaa antaville (Ulla Närhi 5.2001)

Sähköiselle reseptille pelisäännöt (5.2001)

Lääkekulutustiedot kaikkien käyttöön (Katja Lindgren-Äimänen ja Ulla Närhi 5.2001)

Mikrobien uhka - seurantakokous mikrobilääkeresistenssistä (Olavi Tokola 4.2001)

Laadukkaita ja edullisia lääkkeitä HIV-infektion hoitoon (Jussi Holmalahti 4.2001)

Lääkkeet, hinnat ja kilpailu (Hannes Wahlroos 4.2001)

Prof. Liisa Turakka Euroopan farmakopeakomission puheenjohtajistoon (4.2001)

Normit paikalleen (Hannes Wahlroos 3.2001)

Sanoista tekoihin lääkeinformaation tehostamiseksi (Hannes Wahlroos 2.2001)

Tuloksia TABUn uusimmasta lukijatutkimuksesta (2.2001)

Tippa-projektin toinen vaihe käynnistynyt (Liisa Turakka 1.2001)

Tieteellinen neuvonta (Markku Toivonen 6.2000)

Sähköinen asiointi (Juhani Sivula 5.2000)

Syklodekstriinit - perustutkimuksesta lääkkeisiin (Pekka Jarho ja Tomi Järvinen 5.2000)

Veriasiantuntijat koolla Saariselällä (Eeva Leinonen 5.2000)

Lääkeala ja e-tulevaisuus (Hannes Wahlroos 4.2000)

Valmisteyhteenveto - lääkkeen virallinen käyntikortti (Jussi Holmalahti ja Veijo Saano 4.2000)

Lääkelaitos ja julkisuus (Hannes Wahlroos 3.2000)

Hoitomyöntyvyys lasten lääkehoidossa (Heidi Hedström ja Kalle Hoppu 3.2000)

Erityisluvista ja määräaikaisista erityisluvista (Olavi Tokola ja Anja Koivunen 3.2000)

Mitä Pharmaca Fennicasta on löydettävissä? (L. Hurme, R. Lehtonen ja A. Jekunen 3.2000)

Lääkevalmisteiden myyntilupien uudistaminen - kokemuksia ensimmäiseltä uusimisjaksolta (Sari Ekholm ja Liisa Turakka 2.2000)

Potilaiden mielipiteitä lääkeinformaatiosta ja lääkäreistä (Pirkko Paakkari 2.2000)

Lääkkeiden nasaaliannostus (Jussi Holmalahti ja Liisa Turakka 2.2000)

Akkreditointipäätös Lääkelaitoksen farmaseuttiselle laboratoriolle 2.2000

EU ja antibioottiresistenssi (Merja Saarinen 1.2000)

Parafarmaseuttiset tuotteet apteekissa (Martti Marvola 1.2000)

Apteekkien alueet määriteltiin uudelleen (Eeva Leinonen 1.2000)

Lääkkeet raskauden ja imetyksen aikana 1.2000

Vuorokausi kunniaan (Esko Meriluoto 1.2000)

Huumeriippuvuuden hoitoon etsittiin konsensusta (Olavi Tokola 6.99)

Lääkeasetukseen esitetään tarkennuksia (Harri Ikäläinen 5.99)

EU:n myyntilupamenettelyt ja kansallinen vaikutusvalta (Hannes Wahlroos 4.99)

Lääkeasiat EU:ssa Suomen puheenjohtajuuskaudella (Pekka Järvinen 4.99)

Teratologinen tietopalvelu tänään (Heli Malm 4.99)

Myyntiluvattomia lääkkeitä markkinoitu Euroopassa (Eeva Leinonen 4.99)

Product Index -tietoa tunnustamismenettelyssä hyväksytyistä lääkkeistä Internetissä (Elina Koskinen 3.99)

Uudistunut TABU (Hannes Wahlroos 3.99)

Lääkkeiden nimilläkin on standardinsa (Liisa Turakka 3.99)

Lääkelaitoksella hyvät lähtökohdat uudelle vuosituhannelle (Hannes Wahlroos 2.99)

Lääkehoidon käytännön ongelmia (Alli Puirava 2.99)

Lääkelaitoksen johtokunta, lautakunnat ja asiantuntijaelimet (2.99)

Harhaista tietoa (Ali Bardy 1.99)

Apteekkitoiminnan rooli ja uskottavuus (Hannes Wahlroos 1.99)

Apteekkimaksun poistamista koskevasta selvityksestä koskevasta selvityksestä annetut lausunnot (Pekka Järvinen 6.98)

Ohjeet lääkkeiden luokitteluun: itsehoitoon vai lääkemääräyksellä? (Pirkko Paakkari 6.98)

TABUn ilmestymisajankohta muuttuu (6.98)

Vastaavatko suomalaiset apteekkipalvelut ajan haasteisiin? (Marja Airaksinen 5.98)

Mitä tapahtuu Erittäin vahvoille särkypulvereille? (Hanna-Maija Koponen-Piironen 6.98)

Itsehoidossa olevat yhdistelmäsärkylääkkeet vastaamaan nykyvaatimuksia (Jyrki Vanakoski ja Olavi Tokola 4.98)

Therapia Fennica 1997, uusi laitos yleislääkärivastaanoton perusteoksesta (Tapio Kuitunen 4.98)

Lääkemarkkinointi Suomessa: status praesens (Robert Paul 4.98)

Kestääkö apteekkilaitos markkinatalouden murroksen? (Jouko Tuomisto 3.98)

Eläinrokotteet Lääkelaitoksen valvontaan (Hannes Wahlroos 2.98)

Lisää vapautta apteekkien sijoittumiseen (Eeva Leinonen 2.98)

Antibioottien tehoa puolustamaan (Leena Niinistö 2.98)

Lääkelaitos yhtenäisiin tiloihin - uutta puhtia toimintaan (Hannes Wahlroos 1.98)

Humaaneja lääkkeitä ihmisille? (Veijo Saano ja Risto Haarala 1.98)

Apteekin neuvonnan tuottama lisäarvo itsehoitolääkkeen valinnassa (Taisto Isonen ja Sari Eerikäinen 1.98)

Astmalääkkeiden uudet ponneaineet (Jussi Holmalahti 1.98)

Valvontaopas elintarvikkeiden lääkkeellisestä markkinoinnista (Anna-L. Enkovaara 6.97)

Miten muuttaa lääkkeiden määräämiskäytäntöjä? (Kimmo Leppo 6.97)

Onko valmiste lääke vai elintarvike? (Anna-Liisa Enkovaara 5.97)

Voiko lääkemääräyskäytäntöön vaikuttaa? (Hannes Wahlroos 4.97)

Perusterveydenhuollon yleislääkärin näkemys lääke-esittelyistä (Anu Toivanen 3.97)

Lääkelaitokselle Phare-projekti (Hanna-Maija Koponen-Piironen 3.97)

Farmakologia ja toksikologia-suomenkielisen lääkeraamatun uusi painos (Tenho Suomela 3.97)

TABUa tarvitaan (Hannes Wahlroos 3.97)

EU:n tuomista muutoksista terveydenhuoltoalan tutkintojen kansainväliseen vastaavuuteen (Antti Marttila 2.97)

Lääkelaitoksen suositus erityislupavalmisteiden määräämisestä ja kulutukseen luovuttamisesta (1.97)

Lääkehuolto sosiaali- ja terveyspolitiikassa (Markku Lehto 1.97)

Humaanitaarista lääkeapua - turvallisesti todelliseen tarpeeseen (Pertti Koiranen 6.96)

Väärin sammutettu, vai palaako edelleen? (Antti Liikkanen 6.96)

Tarvitaanko TABUa? (Erkki Palva 6.96)

Lääketietopalvelua Kuopion yliopistollisen sairaalan apteekista (Raimo Ojala 5.96)

Lääkealaa pitää kehittää myös kansallisista lähtökohdista (Hannes Wahlroos 5.96)

Huumausainevalvonta Lääkelaitoksessa (Hanna-Maija Koponen-Piironen 4.96)

Hullun lehmän tauti ja lääkevalmisteiden laatuvaatimukset (Liisa Kaartinen ja Liisa Turakka 3.96)

Teratologinen tietopalvelu (Annukka Ritvanen 3.96)

Lääkevalvonnan murheenkryynit - valmisteyhteenvetoehdotus (Pekka Eränkö 3.96)

EU:n lääkevalvonnan haasteet suomalaisille asiantuntijoille (Olavi Tokola 2.96)

Laatua tarkastuksiin (Harri Ikäläinen 1.96)

Apteekki Euroopassa (Reijo Kärkkäinen 5.95)

Farmakoekonomia-talousnäkökulma mukaan lääkkeiden arviointiin (Kari Wallenius 4.95)

Suomalaisen naisen vaihdevuosikirja (Outi Kupiainen 3.95)

Kreikkako päättää nyt Suomen lääkkeistä? (Pekka Eränkö 2.95)

Lääkkeiden säilyvyydestä (Liisa Turakka 2.95)

Dopingvalvonta (Timo Seppälä 1.95)

Kliininen farmakologia - tuhti lisä suomenkielisten oppikirjojen ja hakuteosten joukkoon (Tenho Suomela 4.94)

Molekyylimallitus lääketutkimuksessa (Jukka Gynther 4.94)

Saatiinko "Kysy lääkkeistä"- kampanjalla tulosta? (Marja Airaksinen 4.94)

Lääkeinformaatio käytännön lääkärin silmin (Leena Niinistö 3.94)

Lääkkeiden määrääminen - kuka määrää (Elina Hemminki 3.94)

Kliininen farmasia-katse lääkkeestä potilaaseen (Liisa Eskelinen 2.94)

Ottamaton lääke-rahastako ratkaiseva tekijä? (Hannes Enlund 2.94)

Puhutaanko vastaanotoilla hinta-asioista? (Maarit Huovinen 2.94)

30 vuotta lääkkeille myyntilupia Suomessa (Mauno Airaksinen ja Virpi Karhulahti 1.94)

Laktoosin käyttö lääkevalmisteissa (Petteri Paronen 1.94)

EY pistää myyntilupien käsittelijät tiukille (Kirsi-Marja Peräkylä 2.93)

Apteekkien palveluvalinta jakaa asiakkaita ja mielipiteitä (Maarit Huovinen 1.93)

Itsenäisenä Euroopassa - ytimenä lääketurvallisuus (Erkki Alanko 1.93)