Tabu: Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista

Tabu: Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista

Tabu: Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista

Terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien toimintojen siirto Valviraan (Raunio R, 3-4.2009)

Katsaus terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksiin (Knuuttila J, Seitsonen H ja Kauppinen T, 3-4.2009)

Magneettikuvauksen riskit ja vasta-aiheet (Tunninen V, Ryymin P ja Kauppinen T, 5.2008)

Kehittyvät kuvantamislaitteet (Kauppinen T, Tunninen V ja Kortesniemi M, 3.2008)

Terveydenhuollon laitteiden valvonnassa tehtävä valintoja (Kauppinen T, 2.2008)

Elohopea ja terveydenhuollon mittalaitteet (Reinikka-Railo H, 1.2008)

Laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilannejärjestelmä (Kauppinen T ja Nihtinen P, 1.2008)

Terveydenhuollon tuote ja kuluttaja (Aarnikka T, 4.2007)

Valmistaja vetää piilolinssinesteitään markkinoilta (4.2007)

Potilaskohtaiset lansettikynät henkilökohtaisia (4.2007)

Ilmoitetut vaaratilanteet 2005 ja 2006 (Seitsonen H, 3.2007)

Puutteita terveydenhuollon laiterekistereissä (Aarnikka T, 1.2007)

Endoproteesirekisteri tuottaa tietoa Suomen tekonivelkirurgiasta (Rantanen P, 6.2006)

Sairaankuljetuksen turvallisuus on osaamista (Pommelin P, 5.2006)

Kuulokojeet ja muut kuulovammaisten apuvälineet (Seitsonen H, 4.2006)

EU:n laitevalvontaviranomaiset kokoontuivat (4.2006)

Hammashoidon metalliseokset ja allergia (Robin Linden 3.2006)

Piilolinssien hoitoneste vedetty kaupasta (3.2006)

Lateksikäsineen oikea valinta tärkeä (Reinikka-Railo, H ja Raunio R, 2.2006)

Uusi ohje tuoterekisteriin ilmoittamisesta (Pommelin, 1.2006)

Uudet ohjeet vaaratilanteiden ilmoittamisesta (Pommelin, 1.2006)

UV-valohoitolaitteiden laadunvarmistukselle käytännön menetelmiä (Pommelin, 5.2005)

Piensterilointilaitteet hammashuollossa (Linden R, 5.2005)

Piensterilointilaitteen valvonta, validointi ja sterilointitehon valvonta (Pommelin, 4.2005)

Rytmihäiriötahdistimen mahdollinen vika (4.2005)

Kiinalainen hoitolamppu maahantuontikiellossa (4.2005)

Ihmisperäistä materiaalia koskevien tuotteiden turvallisuus (Pommelin P, 3.2005)

Terveydenhuollon piensterilointilaitteet ja niiden valvonta (Ojajärvi J 2.2005)

Potilaiden sidontajärjestelmien turvallinen käyttö (2.2005)

Raportti 2002-2003 endoproteeseista valmistunut (Nevalainen J ja Pommelin P, 1.2005)

Turvallinen hoitoyksikkö - malli hoitoyksikön riskienhallintaan (Pommelin P, 6.2004)

Hammashoidon vaaratilanteet 1995-2003 (Robin Linden 5.2004)

Lääkintälaitejärjestelmien turvallisuus (Pommelin P, 3.2004)

Koottua tietoa biomateriaaleista (Petri Pommelin 2.2004)

Käsinetutkimukset jatkuvat (Hely Reinikka-Railo 1.2004)

Uusi tekonivelien koodausjärjestelmä (Kaisu Hämäläinen 6.2003)

In vitro -diagnostiikkadirektiivi konkretisoituu - siirtymäkausi päättyy (Kimmo Linnavuori 6.2003)

Hammashoidon sidosaineet ja herkistymisvaara (Robin LInden 5.2003)

Kotitestit ja ovulaatiotestien suorituskyky (5.2003)

The 2002 Dental Implant Yearbook ilmestynyt (5.2003)

Kertakäyttöiset sairaanhoitotarvikkeet ja vaaratilanteet (Hely Reinikka-Railo 4.2003)

Ilmoitetut vaaratilanteet vuonna 2002 (Harri Sievänen 3.2003)

Uusia määräyksiä ja suosituksia rintaimplanteista EU:n alueelle (H. Reinikka-Railo ja Kirsti Kotaniemi 3.2003)

Suun terveydenhuollon hygieniaopas ajanmukaistettu (Robin Linden 3.2003)

Luokitteluasiaa (Ulla Närhi 3.2003)

Defibrillaattorien käyttöohjeet, näyttö- ja ääniviestit sekä vaaratilanteet (Harri Sievänen 2.2003)

Kudoksia ja soluja koskevat vaatimukset harmonisoidaan EU:ssa (Petri Pommelin 5.2002)

Ylipainehengityshoitolaitteen riskien arviointia (Petri Pommelin 4.2002)

Ilmoitetut vaaratilanteet vuonna 2001 (Harri Sievänen 2.2002)

Uudet ohjeet vaaratilanteiden ilmoittamisesta (2.2002)

Luonnonkumikäsineiden laatu paranee (Juhani Ojajärvi ja Hely Reinikka-Railo 1.2002)

Radiologisen laitteen vastaanottotarkastus -uusi julkaisu 6.2001)

Luonnonkumikäsineiden markkinavalvontatutkimus -TLT-info (6.2001)

Tarkennus diatermiahoidon riskeistä (6.2001)

Hengityshoitolaitteiden turvallinen käyttö(Petri Pommelin 5.2001)

Diatermiahoidot vakava riski aktiivisen implantin omaaville potilaille (5.2001)

Hammasimplanttirekisteri (Juha Nevalainen ja Antti Pihakari 4.2001)

Biomateriaalitietoa kommentoitavana Lääkelaitoksen kotisivuilla (3.2001)

Ohje kliiniseen laboratoriodiagnostiikkaan tarkoitettujen tuotteiden rekisteröinnistä (Jarkko Ihalainen 1.2001)

Muovityöskentelyn riskien välttäminen hammaslääkärin vastaanotolla (Eeva Widström 5.2000)

Suomessa tulokset paranevat kaikilla tekonivelkirurgian osa-alueilla (Juha Nevalainen 5.2000)

Magneettitutkimukset ja niiden turvallisuus (Laura Huurto 3.2000)

Natural Rubber Allergen Content of Latex Gloves -julkaisu (2.2000)

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden laadunhallinta (Petri Pommelin 1.2000)

Käsineiden valvonta vähentää luonnonkumiallergiaa (Juhani Ojajärvi 6.99)

IVD-direktiivin esittelylehtinen (6.99)

Suuntaviivoja terveydenhuollon laitteiden kalibroinnille (Petri Pommelin 5.99)

Muutoksia terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevaan lakiin (Petri Pommelin 5.99)

Ajankohtaista implanttirekisteristä (Juha Nevalainen 3.99)

Hengitysapuvälineiden luokitteleminen uuden kansainvälisen apuvälineluokituksen mukaan

(P. Hämäläinen 3.99)

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta (Petri Pommelin 3.99)

Hammasmalgaamin terveysriskit - Euroopan komission raportti (Lennart Forsten 2.99)

Hygienian varmistaminen hammaslääkärin vastaanotolla (Eeva Widström 2.99)

Hammasmateriaaleihin liittyvät selvitykset käynnistymässä (2.99)

The 1997 Dental Implant Yearbook ilmestynyt (2.99)

In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskeva direktiivi valmistunut (Petri Pommelin ja Erkki Leskinen 1.99)

Sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden vuotovirtojen vertailumittaus 2/1998 - ilmestynyt (1.99)

Sähkökäyttöisten lääkintälaitejärjestelmien turvallisuus 3/1998 - ilmestynyt (1.99)

Valohoitolaitteet, niiden UV-säteily ja valohoitojen laadunvarmistus 4/1998 - ilmestynyt (1.99)

The 1997 implant yearbook on orthopaedic endoprostheses ilmestynyt (1.99)

Sterilointi terveydenhuollossa -tiedote (1.99)

Vuoden 2000 vaikutukset terveydenhuollon laitteisiin ja järjestelmiin -tiedote (1.99)

CE-merkintä pakolliseksi terveydenhuollon laitteille ja tarvikkeille (Petri Pommelin 4.98)

Kliiniset tutkimukset laitteilla ja tarvikkeilla (Juha Nevalainen 3.98)

Materiaaliriskejä hammashuollossa (Eeva Widström, Petri Pommelin ja Päivi Kaartamo 6.97)

Endoproteesirekisteristä kuusi julkaisua (Juha Nevalainen 6.97)

Unilab Surgibone keinoluusiirrännäisen käyttö kaularankakirurgiaan kiellettiin toistaiseksi, ensimmäisenä Euroopassa (6.97)

Terveydenhuollon laitoksissa tapahtuva in vitro-diagnostisten tuotteiden valmistus (Ilkka Mononen ja Erkki Leskinen 5.97)

Suomi valmistautuu in vitro diagnostisia lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin voimaantuloon (Erkki Leskinen 4.97)

HIV-kotitestit ovat täällä - miten niihin pitäisi suhtautua? (Pauli Leinikki ja Kati Mokkala 4.97)

Lääke, laite vai tarvike? (Hannes Wahlroos 2.97)

Rajanvetoa valvonta-alueella - EU-säädökset muuttavat terveydenhuollon tuotteiden luokittelua (Päivi Kaartamo ja Hely Reinikka-Railo 2.97)

Keskustelua silikonirintaimplanteista (Sirpa-Liisa Hovi ja Juha Nevalainen 1.97)

Silikoniset rintaimplantit (Juha Nevalainen 6.96)

Tekonivelleikkaukset 1995 (Juha Nevalainen 5.96)

Lääkelaitos valvoo myös terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita (Petri Pommelin 4.96)

CE-merkintä terveydenhuollon laitteissa ja tarvikkeissa (Hely Reinikka-Railo 4.96)

Terveydenhuollon standardointityö (Päivi Kaartamo 4.96)