Tabu: Pääkirjoitukset

Tabu: Pääkirjoitukset

Tabu: Pääkirjoitukset

Fimea aloittaa toimintansa (Partanen M-L, 5-6.2009)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus - missä mennään? (Partanen M-L, 3-4.2009)

Lääkitysturvallisuus on osa potilasturvallisuutta, onko lääketurvallisuus? (Palva E, 2.2009)

Kiitos ja tapaamisiin (Wahlroos H, 1.2009)

Lääkealalla sulateltavaa (Wahlroos H, 6.2008)

Lääkehallinto myrskyn silmässä (Wahlroos H, 5.2008)

Huumausainevalvonnan monet ulottuvuudet (Paaskoski 4.2008)

Lääkehallinnon ja politiikan läpivalaisu (Wahlroos H, 3.2008)

Terveydenhuollon laitteiden valvonnassa tehtävä valintoja (Kauppinen T, 2.2008)

EU-juna kulkee (Wahlroos H, 1.2008)

Eurooppalaisissa myyntilupamenettelyissä vielä kehitettävää (Kurki P, 6.2007)

Mikä luo kysynnän laittomille ja väärennetyille lääkkeille? (Holmalahti J, 5.2007)

Kirjallisella tiedolla rajallinen vaikutus (Wahlroos H, 4.2007)

Lääkepolitiikka ei tullut vielä hallitusohjelmaan (Wahlroos H, 3.2007)

Lääkemarkkinointi, mielikuvat ja medikalisaatio (Wahlroos H, 2.2007)

Sähköinen resepti luo uusia toimintamalleja (Holmalahti J, 1.2007)

Lääkeinnovaatiot - mistä oikea hinta? (Wahlroos H, 6.2006)

Apteekkiketjut, -kioskit ja -marketit, missä on pihvi? (Wahlroos H, 5.2006)

Biologisten lääkkeiden kehitys: innovatioita ja valvontaa (Kurki P, 4.2006)

Strategia ohjaa toimintaa (Wahlroos H, 3.2006)

Lastenlääkkeet EU-vaikuttavuuden strategisena keskittymisalueena (Kuitunen T, 2.2006)

Apteekkitoiminnan rooli ja uskottavuus, osa II (Wahlroos H, 1.2006)

Lääkevaihto laajenee (Tokola O, 6.2005)

Uusi teknologia lisää valvonnan tarvetta (Wahlroos H, 5.2005)

Kiitos palautteesta - TABUa kehitetään edelleen (Wahlroos, 4.2005)

Lääkemarkkkinoinnin valvonnassa linjaukset tarkentuvat (Palva E, 3.2005)

Perinteinen kasvirohdosvalmiste - valvonta muuttuu EU:ssa (Enkovaara A-L 2.2005)

Itsehoitolääkkeet - osa vastuullista terveydenhuoltoa (Wahlroos H, 1.2005)

40 vuotta eurooppalaista lääkevalvontaa (Hannes Wahlroos 6.2004)

Lääkettä lääkkeiden saatavuusongelmaan (Hannes Wahlroos 5.2004)

Tukea harvinaisten sairauksien lääkehoidon kehitykseen (Veijo Saano 4.2004)

Biologiset valmisteet ja lastenlääkkeet (Hannes Wahlroos 3.2004)

Lääkelaitoksen tarkastustoiminta - osa EU.n lääkevalvontaa (Eija Pelkonen 2.2004)

Politiikasta toimintaan (Hannes Wahlroos 1.2004)

Erityisluvilla paikataan lääkkeiden saatavuusongelmia (Erkki Palva 6.2003)

Back to basics (Hannes Wahlroos 5.2003)

Välttämätön yhteistyö – pelisäännöt avoimiksi (Hannes Wahlroos 4.2003)

Yllättävä lääkkeiden saatavuusongelma (Hannes Wahlroos 3.2003)

Lääkepoliittinen keskustelu käyntiin (Hannes Wahlroos 2.2003)

Lääkelaitos 10 vuotta (Hannes Wahlroos 1.2003)

Vaikuttavuutta, avoimuutta ja parempaa palvelua (Hannes Wahlroos 6.2002)

Kudoksia ja soluja koskevat vaatimukset harmonisoidaan EU:ssa (Petri Pommelin 5.2002)

Eläinlääke: turvallinen ja tehokas hoidettavalle eläimelle - turvallinen mysö ihmisille ja ympäristölle (Liisa Kaartinen 4.2002)

Lääkealan uusia tuulia (Hannes Wahlroos 3.2002)

Lääkelaitos aloitti lääkevalmistetietojen julkaisemisen (Hannes Wahlroos 2.2002)

Yhteistoiminnalla tehoa eurooppalaiseen laadunvalvontaan (Tom Wikberg 1.2002)

Viranomaiset teollisuuden tieteellisinä neuvojina - hämärtyvätkö roolit? (Markku Toivonen 6.2001)

Lääkekulutustiedot kaikkien käyttöön (Katja Lindgren-Äimänen ja Ulla Närhi 5.2001)

Lääkkeet, hinnat ja kilpailu (Hannes Wahlroos 4.2001)

Normit paikalleen (Hannes Wahlroos 3.2001)

Sanoista tekoihin lääkeinformaation tehostamiseksi (Hannes Wahlroos 2.2001)

Lääkepolitiikka OECD-maissa ja Euroopan lääketeollisuuden kilpailukyky (Hannes Wahlroos 1.2001)

Lääkepolitiikka terveydenhuollossa (Maija Perho 6.2000)

Sähköinen asiointi (Juhani Sivula 5.2000)

Lääkeala ja e-tulevaisuus (Hannes Wahlroos 4.2000)

Lääkelaitos ja julkisuus (Hannes Wahlroos 3.2000)

Onnistuuko vai ontuuko lääketurvatoiminta? (Erkki Palva 2.2000)

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden laadunhallinta (Petri Pommelin 1.2000)

Huumeriippuvuuden hoitoon etsittiin konsensusta (Olavi Tokola 6.99)

Lääkekustannusten nousuvauhti pysyvämpään hallintaan (Hannes Wahlroos 5.99)

EU:n myyntilupamenettelyt ja kansallinen vaikutusvalta (Hannes Wahlroos 4.99)

Uudistunut TABU (Hannes Wahlroos 3.99)

Lääkelaitoksella hyvät lähtökohdat uudelle vuosituhannelle (Hannes Wahlroos 2.99)

Apteekkitoiminnan rooli ja uskottavuus (Hannes Wahlroos 1.99)

ROHTO-ohjelma lääkehoitoa kehittämään (Erkki Palva 6.98)

Odotettu käänne? (Hannes Wahlroos 5.98)

CE-merkintä pakolliseksi terveydenhuollon laitteille ja tarvikkeille (Petri Pommelin 4.98)

Kestääkö apteekkilaitos markkinatalouden murroksen? (Jouko Tuomisto 3.98)

Eläinrokotteet Lääkelaitoksen valvontaan (Hannes Wahlroos 2.98)

Lääkelaitos yhtenäisiin tiloihin - uutta puhtia toimintaan (Hannes Wahlroos 1.98)

Miten muuttaa lääkkeiden määräämiskäytäntöjä? (Kimmo Leppo 6.97)

Tilastot ja rekisterit hyötykäyttöön (Hannes Wahlroos 5.97)

Voiko lääkemääräyskäytäntöön vaikuttaa? (Hannes Wahlroos 4.97)

TABUa tarvitaan (Hannes Wahlroos 3.97)

Lääke, laite vai tarvike? (Hannes Wahlroos 2.97)

Lääkehuolto sosiaali- ja terveyspolitiikassa (Markku Lehto 1.97)

Tarvitaanko TABUa? (Erkki Palva 6.96)

Lääkealaa pitää kehittää myös kansallisista lähtökohdista (Hannes Wahlroos 5.96)

Lääkelaitos valvoo myös terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita (Petri Pommelin 4.96)

Lääkelaitoksen uusi rooli myyntilupien myöntämismenettelyssä (Sirpa Ahtila 3.96)

EU:n lääkevalvonnan haasteet suomalaisille asiantuntijoille (Olavi Tokola 2.96)

Laatua tarkastuksiin (Harri Ikäläinen 1.96)

Miksi lääketilastoja? (Hannes Wahlroos 5.95)

Pakkausselosteet tulevat - oletko valmis? (Pekka Eränkö 4.95)

Lääkkeiden laadunvalvonta jää kansallisille laboratorioille (Liisa Turakka 3.95)

Hyvä ja paha lääkekulutus (Erkki Palva 2.95)

Lääkelaitoksen lääkeinformaatio tehostuu ja valvontakenttä laajenee (Hannes Wahlroos 1.95)

Lääkevalvonnan uudet kuviot (Hannes Wahlroos 4.94)

Lisää laatua kliinisiin lääketutkimuksiin (Hannes Wahlroos 3.94)

Apteekin hyvät toimintatavat ja kilpailu (Hannes Wahlroos 2.94)

Kansallisen lääkevalvonnan uudet haasteet (Hannes Wahlroos 1.94)

Lääkemarkkinointi uusille urille (Hannes Wahlroos 2.93)

Lääkeinformaatiolla kysyntää (Hannes Wahlroos 1.93)