Tietoa Fimeasta aihekuva

Tabu: Normeja, ohjeita ja suosituksia

Tabu: Normeja, ohjeita ja suosituksia

Tabu: Normeja, ohjeita ja suosituksia

Lääkkeiden piilomainonnan lisääntyminen huolestuttaa viranomaisia (Pellas K, Autere P, Palva E, 5-6.2009)

Farmakopeastandardien kansainvälinen harmonisointi - tarua vai totta? (Sinivuo K, 5-6.2009)

WHO:n suosittelemien kansainvälisten yleisnimien luettelo 60 (Sinivuo K, 5-6.2009)

Mahdollinen interaktio klopidogreelillä ja protonipumpun estäjille (Villikka K, 3-4.2009)

Lääkitysturvallisuuden auditointi Satakunnan keskussairaalassa (Celikkayalar E, Airaksinen M, Astala L, 2.2009)

Toremifeenin käyttö rytmihäiriöpotilailla kielletty (Nurminen M-L, 1.2009)

Suosituksia metyylifenidaatin turvallisempaan käyttöön (Vahtola E, 1.2009)

Isotretioniinin käyttöön liittyvä raskaudenehkäisyohjelma ja luotettavan ehkäisyn tarve (Nurminen M-L, 6.2008)

Onko tämä lääkeaine tai lääkevalmiste? (Pellas K ja Nousu T, 6.2008)

Sunset clause -artiklan ensimmäiset vaikutukset (Salmi R ja Kurki P, 6.2008)

Huumausainevalvonnan monet ulottuvuudet (Paaskoski S, 4.2008)

Kudoslaitoksia valvotaan (Leinonen E ja Tammiruusu A, 4.2008)

Uusi lainsäädäntö kehittyneille terapiavalmisteille (Salmikangas P, 4.2008)

WHO:n suosittelemien kansainvälisten yleisnimien luettelo 59 (2.2008)

Laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilannejärjestelmä (Kauppinen T ja Nihtinen P, 1.2008)

WHO:n suosittelemien kansainvälisten yleisnimien luettelo 58 (1.2008)

Uusi määräys koskien sairaala-apteekkeja ja lääkekeskuksia (6.2007)

Opas kasvirohdosvalmisteiden vaikuttavien aineiden merkitsemiseen (5.2007)

Lääkkeelliset kaasut lausuntokierrokselle (5.2007)

Muistathan, että rohdosvalmisteita koskeva lainsäädäntö on muuttunut? (4.2007)

WHO:n suosittelemien kansainvälisten yleisnimien luettelo 56-57 (2.2007)

Suositus lääke-esittelyn laatukriteereistä (1.2007)

Lapsille turvallista ja tehokasta lääkehoitoa (Virkki M ja Broms M, 1.2007)

Lausuntokierros radioaktiivisten lääkkeiden valmistusohjeesta (1.2007)

Lääkeluettelo vahvistettu (1.2007)

Kasvirohdosvalmisteita ja perinteisiä kasvirohdosvalmisteita koskevia ohjeita (Koski S, 6.2006)

WHO:n suosittelemien kansainvälisten yleisnimien luettelo 55 (4.2006)

Lääkehoidon toteuttamiseen uudet ohjeet (2.2006)

Lääkevalmisteiden tuonti ETA-alueen ulkopuolisesta valtiosta (2.2006)

WHO:n suosittelemien kansainvälisten yleisnimien luettelo 54 (2.2006)

Uusittu määräys lääkevalmisteiden rinnakkaistuonnista (1.2006)

Uusi ohje tuoterekisteriin ilmoittamisesta (Pommelin, 1.2006)

Uudet ohjeet vaaratilanteiden ilmoittamisesta (Pommelin, 1.2006)

Biosimilaarilääkeet (1.2006)

Ohje haittavaikutusten ilmoittamisesta uusittu (6.2005)

Uusittu määräys lääketurvatoiminnasta (6.2005)

Lääkevaihto laajenee (Tokola O, 6.2005)

Keskeisiä käsitteitä lääkevaihdossa (6.2005)

Luettelo suun kautta otettavista lääkemuodoista (6.2005)

Myyntilupamääräys uusittu (6.2005)

Uusittu määräys myyntipäällysmerkinnöistä ja pakkausselosteesta (6.2005)

Ohje lääkevalmisteen pakkausmerkinnöistä (6.2005)

Määräys eläinlääketurvatoiminnasta (6.2005)

Kliiniset eläinlääketutkimukset -määräyksen muutoksista (6.2005)

WHO:n suosittelemien kansainvälisten yleisnimien luettelot 52-53 (5.2005)

Lääkemarkkkinoinnin valvonnassa linjaukset tarkentuvat (Palva E, 3.2005)

Ihmisperäistä materiaalia koskevien tuotteiden turvallisuus (Pommelin P, 3.2005)

Euroopan farmakopean viiides painos ja rohdosvalmisteet (Koski S, 1.2005)

Lääkeiden rinnakkaistuonti - uusi määräys (1.2005)

Euroopan farmakopeasta viides painos (Sinivuo ja Turakka 6.2004)

WHO:n suosittelemien kansainvälisten yleisnimien luettelo 51 (6.2004)

Kliininen lääketutkimus ja EU (Ali Bardy 5.2004)

Lääkevalmisteiden henkilökohtainen tuonti Suomeen (Risto Suominen 4.2004)

Lääkkeiden luokittelusta (Ulla Närhi 4.2004)

Tukea harvinaisten sairauksien lääkehoidon kehitykseen (Veijo Saano.4.2004)

Myyntiluvan haltijoita kehotetaan välttämään tarpeettomia lisäselvityspyyntöjä haittavaikutusilmoituksista 4.2004

WHO:n suosittelemien kansainvälisten yleisnimien luettelo nro 50 (4.2004)

Uusi määräys ihmiseen kohdistuvista kliinisistä lääketutkimuksista 3.2004

Lääkintälaitejärjestelmien turvallisuus (Pommelin P, 3.2004)

Perinteisiä rohdosvalmisteita koskeva direktiivi hyväksytty (2.2004

Myyntilupa-asioiden käsittely ja päätöksen teko (Olavi Tokola 1.2004)

Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä ehdoista ja suosituksista (Olavi Tokola 1.2004)

Määräys 3/2003 lääkevalmisteen myyntipäällysmerkinnöistä ja pakkausselosteesta voimaan (1.2004)

Uusi lääkeluettelo voimaan (Ulla Närhi 1.2004)

Rohdosvalmisteiden myyntilupahakemusten vaatimuksista (6.2003)

Lääke vai elintarvike? (Ulla Närhi ja Sanna Viljakainen 6.2003)

Lääkelaitoksen GCP-tarkastukset (Tiina Seppä ja Esko Nuotto 6.2003)

Ohje eläinlääkkeiden haittavaikutusten ilmoittamisesta (Jouko Koppinen 6.2003

Myyntilupamääräys uusittu (5.2003)

PKV-lääkkeiden määräämistä tarkennettu (5.2003)

WHO:n suosittelemien kansainvälisten yleisnimien luettelo nro 49 (5.2003)

WHO:n suosittelemien kansainvälisten yleisnimien luettelo nro 48 (5.2003)

Luettelo vaihtokelpoisista lääkevalmisteista (5.2003)

Rohdosvalmisteiden myyntiluvista (5.2003)

Euroopan farmakopean uusin täydennysosa voimaan (4.2003)

Homeopaattisista lääkkeistä tiivistetysti (Sari Koski 4.2003)

Luokitteluasiaa (Ulla Närhi 3.2003)

Rohtovirmajuurivalmisteiden luokittelusta (3.2003)

Uusia määräyksiä ja suosituksia rintaimplanteista EU:n alueelle (H. Reinikka-Railo ja Kirsti Kotaniemi 3.2003)

Suun terveydenhuollon hygieniaopas ajanmukaistettu (Robin Linden 3.2003)

Lääkevaihto ja apteekki, määräys 1/2003 (2.2003)

Mitä pakkaus kertoo lääkkeestä? (Jussi Holmalahti 2.2003)

Todistus matkustajan lääkkeistä (1.2003)

Luettelo vaihtokelpoisista lääkevalmisteista (Kimmo Malminiemi ja Olavi Tokola 1.2003)

Lääkelaitoksen määräyksiä ja ohjeita uusittu (1.2003)

WHO:n suosittelemien kansainvälisten yleisnimien luettelo nro 47 (1.2003)

PKV-lääkkeiden väärinkäyttö (Pirjo Pennanen ja Hanna-Maija Koponen-Piironen 1.2003)

Aikaisemman myyntiluvan haltijan pakkauksia koskeva aikarajoitus poistuu (1.2003)

Kudoksia ja soluja koskevat vaatimukset harmonisoidaan EU:ssa (Petri Pommelin 5.2002)

Inhalaatiosumutteiden farmaseuttisia tietoja koskeva ohje voimaan (5.2002)

WHO:n suosittelemien kansainvälisten yleisnimien luettelo nro 46 (5.2002)

Uusia laatuohjeita tullut voimaan (epäpuhtaus, säilyvyys ja lääkkeelliset kaasut) 4.2002

Lääkkeiden valmistuksessa käytettäviä vesilaatuja koskeva ohje (2.2002)

Sähköinen resepti muotoutuu (Hanna-Maija Koponen-Piiroinen 1.2002)

Yhteistoiminnalla tehoa eurooppalaiseen laadunvalvontaan (Tom Wikberg 1.2002)

Euroopan farmakopeasta ilmestynyt neljäs painos (Kaarina Sinivuo ja Liisa Turakka 6.2001)

Uudistettu määräys apteekkien lääkevalmistuksesta (Eeva Leinonen 6.2001)

WHO:n suosittelemien kansainvälisten yleisnimien luettelo nro 45 (6.2001)

Rohdosvalmisteita koskevia uusia ohjeita (Sari Koski 6.2001)

Metadonia sisältävien lääkevalmisteiden maahantuonti henkilökohtaiseen käyttöön (5.2001)

Sähköiselle reseptille pelisäännöt (5.2001)

WHO:n suosittelemien kansainvälisten yleisnimien luettelo nro 44 (4.2001)

Uusi määräys kliinisistä lääketutkimuksista (Ali Bardy 3.2001)

Uusia ohjeita myyntiluvan haltijoille (3.2001)

Normit paikalleen (Hannes Wahlroos 3.2001)

Lääkkeet ja hullun lehmän tauti (Jussi Holmalahti 2.2001)

Lääkkeiden määrääminen ja toimittaminen (2.2001)

Kliinisen lääketutkimuksen uusi ilmoituslomake Lääkelaitoksen kotisivuilla (2.2001)

Säilyvyystutkimusten perusohje uusittu (2.2001)

Tsolpideemi YK:n huumausainevalvonnan piiriin (2.2001)

Euroopan farmakopea ja Suomen lääkestandardi 2001 (Kaarina Sinivuo ja Liisa Turakka 1.2001)

Lääkekehitystyö ja prekliiniset toksisuustutkimukset (Markku Pasanen 1.2001)

Lääkkeiden määräämistä koskevat ehdot (Eva Alhava 1.2001)

WHO:n suosittelemien kansainvälisten yleisnimien luettelo nro 43 (1.2001)

Uusi lääkeluettelo voimaan 1.1.2001 (6.2000)

Uusia huumausaineiksi luokiteltavia aineita (6.2000)

Buprenorfiinia sisältävien lääkevalmisteiden maahantuonnista määräys (Hanna-M. Koponen-Piironen 5.2000)

WHO:n suosittelemien kansainvälisten yleisnimien luettelo nro 42 (5.2000)

Valmisteyhteenveto - lääkkeen virallinen käyntikortti (Jussi Holmalahti ja Veijo Saano 4.2000)

Määräys kliinisistä eläinlääketutkimuksista (4.2000)

Rokotteiden ja verestä peräisin olevien lääkevalmisteiden eräkohtainen valvonta (Rose-M.Ölander ja Paula Salo 3.2000)

Lääkkeiden laatuvaatimuksia koskeva ICH-ohje voimaan ( Liisa Turakka 2.2000)

EU ja antibioottiresistenssi (Merja Saarinen 1.2000)

Geenitekniikkalain edellyttämät ilmoitukset geeniterapiakokeista (Irma Salovuori 1.2000)

Euroopan farmakopea ja Suomen ja Ruotsin lääkestandardit 2000 (Kaarina Sinivuo ja Liisa Turakka 1.2000)

Tuotevirhemääräystä tarkennettu (Maija Hietava 1.2000)

Uusittu määräys lääkkeiden toimittamisesta (Eeva Leinonen 1.2000)

Uusia määräyksiä ja ohjeita 1.2000

Lääkkeiden eläinperäiset raaka-aineet ja TSE (Liisa Turakka 1.2000)

Liuotinjäämiä koskevan ohjeen soveltaminen (Liisa Turakka 1.2000)

Depotvalmisteiden ohjeita uusittu (Liisa Turakka 1.2000)

Lääkkeet raskauden ja imetyksen aikana - julkaisu 1.2000

Vuorokausi kunniaan (Esko Meriluoto 1.2000)

Lahjukset lääkkeiden markkinoinnissa (Katariina Kalsta ja Kaija Kossila 6.99)

WHO:n suosittelemien kansainvälisten yleisnimien luettelo nro 41 6.99

Miten otetaan kolme kertaa päivässä (Risto Haarala ja Veijo Saano 6.99)

Lääkkeisiin käytettävien raaka-aineiden valvontaa suunnitellaan tehostettavaksi (Harri Ikäläinen 5.99)

Lääkeasetukseen esitetään tarkennuksia (Harri Ikäläinen 5.99)

EU:n keskitetyn menettelyn lääkkeiden laadunvalvonta (Liisa Turakka 5.99)

Uusi määräys apteekkien lääkemarkkinoinnista (Erkki Palva 5.99)

Onko valmisteyhteenveto markkinointia? (Erkki Palva 5.99)

Lääkevalmisteiden rinnakkaistuontimääräys uusittu (Risto Salmi 5.99)

Maahantuotavien lääkevalmisteiden velvoitevarastointipäätös uusittu (Maija Hietava 5.99)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi harvinaislääkkeistä (Olavi Tokola 4.99)

Uusi ohje apteekkien sopimusvalmistuksesta (Hanna-Maija Koponen Piiroinen 4.99)

Tunnustamismenettelyn suosituksista (Risto Salmi 4.99)

GLP Programme in Finland (4.99)

PERF (Pan European Regulatory Forum) - projekti käyntiin (Hannes Wahlroos 4.99)

Lääkevalmisteiden kontaminoituminen dioksiinilla (Nina Sevon 4.99)

Onnistuuko kivun hoito? (Pirkko Paakkari 3.99)

Lääketehtaiden toimilupiin ja tarkastuspöytäkirjoihin muutoksia (Harri Ikäläinen 3.99)

Ohjeisto keskitetyn menettelyn kautta myönnettyjen lääkkeiden pakkausmerkinnöistä (Elina Koskinen 3.99)

Hengitysapuvälineiden luokitteleminen uuden kansainvälisen apuvälineluokituksen mukaan (Päivi Hämäläinen 3.99)

Lääkkeiden nimilläkin on standardinsa (Liisa Turakka 3.99)

Lääkelaitoksen määräysten 4/98, 5/98 ja 6/98 voimassaoloaikaa jatkettu (2.99)

Hygienian varmistaminen hammaslääkärin vastaanotolla (Eeva Widström 2.99)

Harhaista tietoa (Ali Bardy 1.99)

Postmarketing-tutkimukset: Lääkkeiden markkinointia vai merkittävää lääketutkimusta (Erkki Palva 1.99)

Lääkevalmisteen myyntiluvan hakeminen ja ylläpitäminen (Sirpa Ahtila ja Elina Koskinen 1.99)

Lääkevalmisteen myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste (Liisa Turakka ja Nina Sevon 1.99)

Eläimelle annetun lääkkeen haittavaikutuksesta ilmoittaminen (1.99)

Ohjeet lääkkeiden luokitteluun: itsehoitoon vai lääkemääräyksellä? (Pirkko Paakkari 6.98)

Lääkeohjeistoja Euroopasta (Pirjo Turunen 6.98)

Mitä tapahtuu Erittäin vahvoille särkypulvereille? (Hanna-Maija Koponen-Piironen 6.98)

Itsehoidossa olevat yhdistelmäsärkylääkkeet vastaamaan nykyvaatimuksia (Jyrki Vanakoski ja Olavi Tokola 4.98)

Standard terms (Liisa Turakka 3.98)

Lääkkeiden säilytys- säilytysohjeiden tausta ja tulkinta (Liisa Turakka ja Jussi Holmalahti 3.98)

Lääkeohjeistoja Euroopasta (Pirjo Turunen 2.98)

Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta (Pirjo Ikonen ja Anna-Liisa Enkovaara 1.98)

Euroopan farmakopean täydennysosa ja Suomen ja Ruotsin lääkestandardit 1998 (Kaarina Sinivuo ja Liisa Turakka 1.98)

Humaaneja lääkkeitä ihmisille? (Veijo Saano ja Risto Haarala 1.98)

Lääkeohjeistoja Euroopasta (Pirjo Turunen 6.97)

Lääkkeiden markkinointi - säädökset velvoittavat informatiivisuuteen (Katariina Kalsta 6.97)

Valvontaopas elintarvikkeiden lääkkeellisestä markkinoinnista (Anna-Liisa Enkovaara 6.97)

Onko valmiste lääke vai elintarvike? (Anna-Liisa Enkovaara 5.97)

Mitä rohdosvalmisteen laadulta edellytetään? (Sari Koski 4.97)

Apteekkien lääkevalmistus (Hanna-Maija Koponen-Piironen 4.97)

Lääkevalmisteiden rinnakkaistuontimääräys uusittu (Sirpa Ahtila 3.97)

Henkilökohtaisten lääkkeiden maahantuontia koskevat määräykset uusittu (Pertti Koiranen 2.97)

Muutoksia sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten lääkejakeluun (Pirjo Ikonen 2.97)

Eräiden lääkeaineiden luokittelua - melatoniini, dihydroepiandrosteroni ja gammahydroksibutyraatti (A-L. Enkovaara ja P. Koiranen 2.97)

Euroopan farmakopeasta ilmestynyt kolmas uudistettu painos (Kaarina Sinivuo ja Liisa Turakka 1.97)

Standards terms for pharmaceutical dosage forms, routes of administration and containers (Liisa Turakka 1.97)

Lääkeaineiden suomenkielisistä nimistä (Kaarina Sinivuo 6.96)

Steriilien lääkevalmisteiden valmistusohje uusittu (Maija Hietava 6.96)

Lääkkeiden myyntilupien muutoshakemusten käsittelystä (Outi Hemmo 5.96)

Lääkeohjeistoja Euroopasta (Pirjo Turunen 5.96)

Rinnakkaistuonti käynnistyy Suomessa (Elina Koskinen 3.96)

Uuden lääkkeen kliiniseen dokumentointiin liittyvät kansainväliset vaatimukset ja normit - määräysten viidakko (Harry Scheinin 1.96)

EU:n ministerineuvoston uusia päätöslauselmia lääkealalta (Olavi Tokola 1.96)

Myyntilupahakemusten esitarkastuksessa ilmenneitä puutteita (Sinikka Lauer 1.96)

Uudet määräykset lääkkeiden määräämisestä ja toimittamisesta annettu (Terhi Hermanson ja Tuula Kiiskinen 1.96)

Lääkevahinkovakuutus (Timo Kylliäinen 5.95)

Standardeja tulossa terveydenhuoltoon (Hilkka Seppälä 5.95)

Lääkealan ICH-harmonisointi ulottuu myös Suomeen (Juhana Idänpään-Heikkilä 4.95)

Uusi järjestelmä lääkkeiden rekisteröintiin Euroopan Unionissa (Sirpa Ahtila 3.95)

Allergeenivalmisteiden standardisointi (Kaisu Juntunen-Backman ja Alf Backman 2.95)

Ehkäisimien valvonta Suomessa (Liisa Turakka 1.95)

Miksi myyntilupahakemuksia hylätään? (Ali Bardy 1.95)

Suomen ja Ruotsin lääkestandardit 1995 (Liisa Turakka 1.95)

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta Lääkelaitoksessa (Petri Pommelin 1.95)

Lääketutkimusten valvonta Suomessa (Ali Bardy ja Pirkko Miettinen 3.94)

Euroopan farmakopea 30 vuotta (Liisa Turakka 2.94)

ETA-sopimuksen vaikutukset lääkealalle (Silja Kyllönen 1.94)

Lääkealaan liittyvät uudet säädökset ja määräykset (Arja Myllynpää 1.94)

Tehon ja turvallisuuden perustana farmaseuttinen laatu (Erkki Kostiainen 1.94)

Tuotevirheet - jokainen tapaus liikaa (Harri Ikäläinen 1.94)

Lääkemarkkinointi uusille urille (Hannes Wahlroos 2.93)

Lääkkeiden markkinointisäännöt uudistetaan (Ulla Finne 2.93)