Tabu: Lääkkeiden käyttö ja tilastointi

Tabu: Lääkkeiden käyttö ja tilastointi

Tabu: Lääkkeiden käyttö ja tilastointi

Suomen lääketilasto 20 vuotta (Saastamoinen LK ja Voipio T, 1.2009)

Lääketilasto 2007 ilmestynyt (Voipio T, 6.2008)

Eläimille mikrobilääkkeitä entistä enemmän (Kivilahti-Mäntylä K, 4.2008)

Lääkevaihdon tavoitteet ja niiden toteutuminen (Palva E, 3.2008)

Alkoholista ja tupakasta vieroittavien lääkkeiden kulutus ja haitat (Paakkari P, Karonen T, Voipio T ja Forsell M, 3.2008)

Diabeteslääkkeiden kulutus 2000-luvulla (Voipio T ja Paakkari P, 2.2008)

Lääkekulutus vuonna 2007 (Voipio T ja Paakkari P, 1.2008)

Masennuslääkkeiden kulutuksesta (Voipio T ja Paakkari P, 6.2007)

Psykoosilääkkeiden käyttö avohoidossa 2005 (Koski-Pirilä A, 4.2007)

Tavallisimmat särkylääkkeet (Voipio T ja Paakkari P, 4.2007)

Biologisten reumalääkkeiden käyttö Suomessa (Koski-Pirilä A, 3.2007)

Statiinien kulutus Suomessa ja muissa Pohjoismaissa (Voipio T ja Paakkari P, 3.2007)

Vanhukset ja peruskorvatut psyykenlääkkeet (Koski-Pirilä A, 2.2007)

Lääkemyynnin kasvu pysähtynyt (Voipio T ja Paakkari P, 2.2007)

Perinteisten reumalääkkeiden käyttö vuonna 2004 (Renko T ja Koski-Pirilä, 1.2007)

Opioidien käyttö on lisääntynyt - lievittyvätkö potilaiden kivut? (Kalso E, 5.2006)

Suomen Lääketilasto 2005 julkaistu (5.2006)

Nuorten naisten masennuslääkkeiden käyttö Suomessa vuonna 2004 (Klaukka T, 4.2006)

Verenpainelääkkeiden käyttö Suomessa vuonna 2004 (Helmiö T, 4.2006)

Astma ja muut obstruktiiviset keuhkosairaudet - lääkkeiden käyttö Suomessa vuonna 2004 (Helmiö T, 3.2006)

Olisiko syytä pohtia pitkävaikutteisten beeta-2-agonistien jatkuvaa käyttöä? (Voipio T ja Paakkari P, 3.2006)

Erektiolääkkeistä ja niiden kulutuksesta (Paakkari P ja Voipio T, 2.2006)

Aikuisten diabeteslääkkeiden käyttö ja kustannukset avohoidossa vuonna 2004 (Helmiö T ja Malminiemi K, 2.2006)

Lasten diabeteslääkkeiden käyttö vuonna 2004 (Helmiö T, 1.2006)

Lääkemyynnin kasvu pienentynyt (Voipio T, 1.2006)

Melko terveitä suomalaisia runsaasti (Helmiö T, 6.2005)

Itsehoitokipulääkkeiden kulutuksesta (Voipio T, 5.2005)

Unilääkkeiden kulutuksen kasvu tasaantumassa (Paakkari P ja Voipio T, 3.2005)

Pohjoismainen lääkekulutus (Paakkari P ja Voipio T, 1.2005)

Lääketilasto 2003 julkaistu (1.2005)

Tehostetun seurannan kohteena makrolidit ja fluorokinolonit (Huovinen P, 6.2004)

Päänsäryn esiintymisen eroja maaseutu- ja kaupunkiväestön otoksissa vuosina 1998 ja 2001 (Regina Marttila-Lehto, Suvi Halmepuro ja Erkki Säkö 2.2004)

Antibioottikulutuksen seurantaa Euroopassa: ESAC-tuloksia (Pirkko Paakkari ja Tinna Voipio 2.2004)

Vuoden 2003 lääkekulutuksesta (Pirkko Paakkari ja Tinna Voipio 1.2004)

Tuoreet lääkekulutustiedot verkossa (Tinna Voipio ja Pirkko Paakkari 6.2003)

Suomen Lääketilasto 2002 ilmestynyt (5.2003)

Health Statistics in the Nordic Countries 2001 (5.2003)

Psykoosilääkkeiden käyttö ja sairausvakuutuskorvaukset Suomessa 1995-2001 (U. Myllykangas, U. Närhi ja J. Martikainen 2.2003)

Itsehoitolääkkeiden kulutus vuosina 1996-2001 (Ulla Närhi 1.2003)

Vuoden 2003 ATC/DDD-luokitus julkaistu (1.2003)

PKV-lääkkeiden väärinkäyttö (Pirjo Pennanen ja Hanna-Maija Koponen-Piironen 1.2003)

Kortikosteroidien käyttö nenän tukkoisuuden lievityksessä lisääntynyt (Ulla Närhi 4.2002)

Interferonibeetavalmisteiden kulutus (Ulla Närhi 4.2002)

Freonilla vai ilman? (Ulla Närhi 3.2002)

Unilääkkeiden käyttö lisääntyy (Outi Pirinen ja Ulla Närhi 1.2002)

Muutoksia psykoosilääkkeiden kulutuksessa (Outi Pirinen ja Ulla Närhi 6.2001)

Tulehduskipulääkkeiden kulutus ja itsehoitoon siirtämisen vaikutus käyttömääriin (Tinna Voipio 5.2001)

Lääkekulutustiedot kaikkien käyttöön (Katja Lindgren-Äimänen ja Ulla Närhi 5.2001)

Erityiskorvattavuus ei kiihdyttänyt statiinien käytön kasvua (Timo Klaukka ja Sinikka Rajaniemi 5.2001)

Lääkekulutus Pohjoismaissa (Pirkko Paakkari ja Tinna Voipio 4.2001)

Mitkä lääkeryhmät kasvattivat eniten korvausmenoja vuona 2000? (Timo Klaukka ja Sinikka Rajaniemi 3.2001)

Mahahaava- ja närästyslääkkeiden käyttö 1990-luvulla (Jaana Martikainen ja Tinna Voipio 6.2000)

Kuinka paljon luonnonlääkkeitä käytetään? (Anna-Liisa Enkovaara 2.2000)

Pääasiassa keskushermoston vaikuttavien lääkkeiden käytön valvonnasta

(Juha Karvonen ja Hanna-Maija Koponen-Piironen 1.2000)

Diabeteksen lääkekulutuksen kehittyminen 1990-luvulla (Katariina Kalsta ja Tinna Voipio 5.99)

Odotettu käänne? (Hannes Wahlroos 5.98)

Lääkekulutuksessa ei suuria muutoksia (Elina Nenonen ja Tinna Voipio 5.98)

Tilastot ja rekisterit hyötykäyttöön (Hannes Wahlroos 5.97)

Alueellisia eroja esiintyy lääkkeiden kulutuksessa (Katariina Kalsta ja Tinna Voipio 5.97)

Itsehoitosärkylääkevalikoima Suomessa 1970-1996 (Liisa Pihlajarinne ym. 3.97)

Ulkuslääkkeiden kulutus - muuttuiko mikään H2 -salpaajien itsehoitoon siirtämisen jälkeen?

(Katariina Kalsta ym. 3.97)

Bentsodiatsepiinien käyttö vanhainkodissa (Leena Roivas ym. 1.97)

Säryn ja kivun itselääkitys - tutkimus itsehoitosärkylääkkeiden ostajista

(Riitta Ahonen ja Päivi Kaija 6.96)

Lääketilastointia 20 vuotta (Katariina Kalsta ja Tinna Voipio 5.96)

Insuliinin käyttö aikuisiän diabeteksen hoidossa yleistyy (Timo Klaukka ja Sinikka Rajaniemi 4.96)

Mikrobilääkkeiden käyttö ja kustannukset sairaanhoitolaitoksissa (Kari Wallenius 3.96)

Humaanilääkkeiden luokitus (ATC) ja määritellyt vuorokausiannokset (DDD) (Tinna Voipio 1.96)

Mikrobilääkkeiden kulutus jälleen kasvussa - lääketilaston osavuosikatsaus (Kari Wallenius 1.96)

Miksi lääketilastoja? (Hannes Wahlroos 5.95)

Suomen lääketilasto 1994 kertoo lääkkeiden määräämisen, käytön ja kustannusten kehittymisestä

(Kari Wallenius ja Tinna Voipio 5.95)

Hyvä ja paha lääkekulutus (Erkki Palva 2.95)

Lääkekulutustilastointi (Erkki Palva ja Inari Stenberg 3.94)