Tietoa Fimeasta aihekuva

Tabu: Lääkkeiden haittavaikutuksista

Tabu: Lääkkeiden haittavaikutuksista

Tabu: Lääkkeiden haittavaikutuksista

Koksibien verenkiertohaitat - välitilinpäätöksen aika (Paakkari I ja Paakkari P, 3-4.2009)

Mahdollinen interaktio klopidogreelillä ja protonipumpun estäjille (Villikka K, 3-4.2009)

Telitromysiini ja näköhäiriöt (Vuorio A ja Rajaratnam R, 2.2009)

Toremifeenin käyttö rytmihäiriöpotilailla kielletty (Nurminen M-L, 1.2009)

Suosituksia metyylifenidaatin turvallisempaan käyttöön (Vahtola E, 1.2009)

D- etelän hormoni ja pohjoisen vitamiini (Paakkari I, 6.2008)

'Kipulaastarit' opioidien annostelussa (Kalso E, 6.2008)

Depottabletin murskaaminen voi johtaa henkeäuhkaavaan yliannostukseen (Karonen T, 6.2008)

Lääkehaittoja ei käsitelty riittävästi lääke-esittelyissä (Pellas, K, Palva E, Mäntyranta T ja Rautava V-P, 6.2008)

Toistuva anafylaksia hengitystieinfektion yhteydessä (Halava H ja Lammintausta K, 6.2008)

Isotretioniinin käyttöön liittyvä raskaudenehkäisyohjelma ja luotettavan ehkäisyn tarve (Nurminen M-L, 6.2008)

Rohdokset haittavaikutusrekisterissä (Forsell M ja Sommarberg L, 6.2008)

Yskänlääkkeet, poistuvaa perinnelääkintää? (Saano V, 5.2008)

Alkoholista ja tupakasta vieroittavien lääkkeiden kulutus ja haitat (Paakkari P, Karonen T, Voipio T ja Forsell M, 3.2008)

Haittavuosi (Karonen T ja Sommarberg L, 2.2008)

Kodeiinivalmisteita varoen imetyksen aikana (Forsell M, 2.2008)

Apteekeista saadut haittavaikutusilmoitukset (Karonen T, Sommarberg L ja Forsell M, 1.2008)

ADHD:n lääkehoito ja haittavaikutukset (Voutilainen A, 1.2008)

Artikaiinipuudutteet ja tuntohäiriöt (Tjäderhane L, Kalliokoski A, 6.2007)

Terbinafiini - makuasia (Suhonen R, 6.2007)

Haittavaikutukset ikäihmisillä (Kalliokoski A, Sommarberg L ja Forsell M, 5.2007)

Beetalaktaamilääkkeiden keskushermostohaitoista (Penttilä J, 5.2007)

Haittavaikutukset lapsilla (Kalliokoski A, Sommarberg L ja Forsell M, 4.2007)

Nuoren sekavuustila ja kefaleksiinihoito (Penttilä J, 4.2007)

Piroksikaamitableteille ja -kapseleille käyttörajoituksia (4.2007)

Rimobantille käyttörajoituksia (4.2007)

Haittavaikutustietojen tulkinnasta (3.2007)

Statiinein aiheuttama myopatia: yleinen vai harvinainen haitta (Laaksonen R, Lehtimäki T, Päivä H ja Oresic M, 3.2007)

Statiinien haittavaikutuksista (Rajaratnam R ja Forsell M, 3.2007)

Statiini ja muistihäiriö (Melin J,3.2007)

Disulfiraami ja maksahaitat (Molander P ja Vuola T, 3.2007)

Biologisten reumalääkkeiden haittavaikutuksista (Rajaratnam R ja Forsell M, 2.2007)

Haittavuosi 2006 (Kalliokoski A ja Sommarberg L, 2.2007)

Neuroleptioireyhtymä ja venlafaksiini (Hukkanen J ja Ansakorpi H, 2.2007)

EMEA suosittaa telitromysiinin käytön rajoittamista (2.2007)

Metotreksaatin yliannostus sairaalapotilaalle (Kettunen R, 1.2007)

Mikonatsoligeelin käyttöä tulee välttää varfariinihoitoa saaville potilaille (Kalliokoski A, 6.2006)

Keftriaksoni ja koulutytön sappikivikoliikki (Antila K, 5.2006)

Keftriaksoni ja sappirakon oireilu (5.2006)

Lamotrigiinin raskaudenaikainen käyttö ja huuli-suulakihalkion riski (Rajaratnam 4.2006)

Telitromysiini ja valoihottuma (Savolainen L, 4.1006)

Masennuslääkkeiden haitoista (Kalliokoski A ja Sommarberg L, 4.2006)

Inhaloitavien glukokortikoidien yhteisvaikutuksista - CYP3A4:n estäjät lisäävät systeemisten haittojen riskiä (Neuvonen J P, 3.2006)

Reniini-angiotensiinijärjestelmän estäjät, tulehduskipulääkkeet ja munuaiset (Helanterä A, 3.2006)

Pelihimo Parkisonin taudin lääkkeestä? (Vuola T, 3.2006)

Haittavaikutusrekisterin vuosi 2005 - uutta ja vanhaa (Kalliokoski A, Sommarberg L ja Forsell M 2.2006)

Melagatraanin ja ksimelagatraanin myyntiluvat peruutettu (2.2006)

Varovaisuutta takrolimuusin ja pimekrolimuusin käyttöön, 2.2006)

Kommentti artikkeliin Astmalääkkeen maitoproteiini maitoallergiaoireiden pahentajana (2.2006)

Astmalääkkeen maitoproteiini maitoallergiaoireiden pahentajana (Rintala T, 1.2006)

Telitromysiinin ja vakavat maksahaitat (1.2006)

Tamiflun turvallisuusarviossa ei uusia haittavaikutuksia (1.2006)

Lääkkeen haittavaikutuksesta ilmoittaminen (1.2006)

Tamsulosiinin käyttöön liittyneet iiriskomplikaatiot kaihileikkauksen yhteydessä (Pärssinen O, 6.2005)

Ohje haittavaikutusten ilmoittamisesta uusittu (6.2005)

Aiheuttaako Tamiflu neuropsykiatrisia haittoja? (6.2005)

Nitrofurantoiini ja keuhkohaitat (Merivuori T ja Kalliokoski A, 5.2005)

Vieroitusoireita venlafaksiinin käytön lopettamisen jälkeen (Meretoja P, 4.2005)

Vuonna 2004 ilmoitetut haittavaikutukset oireryhmittäin (Vuola T, 4.2005)

Erytromysiinin käyttö raskauden aikana (4.2005)

Koksibeja koskeva arvio valmistui (4.5005)

Rabdomyolyysi ja statiinien interaktiot (Kahri J, 3.2005)

Agranulosytoosi Iruxol-voitéesta (Autio J, 3.2005)

Masennuslääkkeiden käyttö lapsilla ja nuorilla (3.2005)

Haittavaikutusrekisterin ilmoitukset vuodelta 2004 (Vuola T, Sommarberg L ja Voipio T 2.2005)

Isotretinoiinivalmisteille uudet ehdot 1.3.2005 alkaen (Vuola T, 1.2005)

Miten vältän kipulääkityksen haittoja? (Paakkari I, 1.2005)

Tee sähköinen haittavaikutusilmoitus! (Vuola T, 1.2005)

Alzheimer-taudin lääke galantamiini lievien kognitiivisten heikkenemisoireiden hoidossa (1.2005)

Dopamiiniagonistien turvallisuudesta (Teräväinen ja Kaakkola 6.2004)

Sydämen QT-johtumisajan pidentyminen ja lääkkeet (Vanakoski ja Sommarberg 6.2004)

Rofekoksibivalmisteet vedetty kaupasta (5.2004)

Rosuvastatiinin lihashaitoista muistutetaan (4.2004)

Myyntiluvan haltijoita kehotetaan välttämään tarpeettomia lisäselvityspyyntöjä haittavaikutusilmoituksista (4.2004)

Lääkelaitokselle ilmoitetut ihon ja ihonalaiskudosten haittavaikutukset 1973-2003 (J. Vanakoski ja L. Sommarberg 3.2004)

Miten lääkkeiden yhteisvaikutusten riski muodostuu? (Hannu Raunio 2.2004)

Haittavaikutusrekisteriin saadut ilmoitukset vuonna 2003 (M-L. Nurminen ja L. Sommarberg 2.2004)

Uudet psykoosilääkkeet - vanhat haitat (Tapani Vuola ja Leena Sommarberg 2.2004)

Psykoosilääkkeistä aivoverenkierron häiriöitä iäkkäillä dementiapotilailla (2.2004)

Masennuslääkkeiden käyttö lapsilla ja nuorilla (2.2004)

Silmään kohdistuneet haittavaikutukset (Tapani Vuola ja Leena Sommarberg 1.2004)

Lääkelaitokselle ilmoitetut munuaisten ja virtsateiden haittavaikutukset vuosina 1973-2003 (J. Vanakoski, L. Sommarberg ja E. Palva 6.2003)

Hydroksikarbamidin aiheuttama lääkekuume (Heikki Kauma ja Timo Timonen 6.2003)

Tiboloni ja karpaalitunnelioireyhtymä (Matts Lenck 5.2003)

Ruoansulatuskanavaan kohdistuneet lääkehaittavaikutukset Suomessa 1973 –2003 (J.Vanakoski, E. Palva ja L. Sommarberg 4.2003)

Tulehduskipulääke nimesulidin turvallisuus (Erkki Palva 4.2003)

Lääkkeiden haittavaikutusseurantaa 30 vuotta (M-L. Nurminen, J. Vanakoski, L. Sommarberg ja E. Palva 3.2003)

Telitromysiinin käyttöön varotoimia myasthenia gravis -potilailla (3.2003)

Repaglinidin ja gemfibrotsiilin yhteiskäyttö vasta-aiheista (3.2003)

Hormonikorvaushoito ja dementian riski (3.2003)

Haittavaikutusrekisteriin tehdyt ilmoitukset vuonna 2002 (M-L. Nurminen ja L. Sommarberg 2.2003)

Anakinran ja etanerseptin yhteiskäytössä vakavia infektioita ja neutropeniaa (2.2003)

Amifostiini (Ethyol) ja vakavat ihoreaktiot (1.2003)

Eprex-hoito (epoetiinialfa) ainoastaan laskimonsisäisesti munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille (1.2003)

Insuliinidiabeetikko, verisuonikirurgia ja protamiini - ennakoitavissa oleva seuraus? (Petri Kivinen 6.2002)

Keneltä haittavaikutusilmoituksia? (Satu Saarinen 6.2002)

Lepirudiini ja vaikeat anafylaktiset reaktiot 6.2002

Parekoksibi ja valdekoksibi: vakavien yliherkkyysreaktioiden mahdollisuus 6.2002

Asetyylisalisalisyylihappoa ei suositella ensisijaiseksi kuumelääkkeeksi lapsille ja nuorille 6.2002

Koksibien sydän- ja verisuonivaikutukset (Pirkko Paakkari 5.2002)

Statiinit ja lihaksiin kohdistuneet haittavaikutukset (Riitta Tokola, Erkki Palva ja Leena Sommarberg 5.2002)

Laihdutuslääke sibutramiinin hyöty-haittasuhde positiivinen (4.2002)

Eprex-hoito suositellaan annettavaksi suonensisäisesti munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille (4.2002)

Haitallisia rohdoksia (Anna-Liisa Enkovaara 4.2002)

Crampiton-valmiste siirretty reseptille (3.2002)

Haitalliset lääkkeet raskauden ja imetyksen aikana (Heli Malm 2.2002)

Havaintoja haittavaikutusrekisteristä (Marja-Leena Nurminen ja Leena Sommarberg 2.2002)

Tulehduskipulääke nimesulidille myyntikielto (2.2002)

Laihdutuslääke sibutramiinin myyntilupa peruutettiin toistaiseksi Italiassa (2.2002)

Inliksimabi (Remicade) lisää infektioalttiutta (1.2002)

Topiramaatti voi nostaa silmänpainetta (6.2001)

Infliksimabi haitallinen sydämen vajaatoiminnassa (6.2001)

Epoetiini voi aiheuttaa erytropoietiinin vasta-aineiden muodostumista (6.2001)

Kavajuuri ja maksahaitat (Sari Ekholm 6.2001)

Lääkkeet ja ikenen liikakasvu (Hellevi Ruokonen 5.2001)

Ehkäisytablettien turvallisuutta arvioitu Euroopan lääkearviointivirastossa (5.2001)

Statiinit, myalgia ja rabdomyolyysi (Erkki Palva 4.2001)

Serivastatiini ja rabdomyolyysi 4.2001

Zybanin käyttöön liittyviä turvallisuusvaroituksia (3.2001)

Havaintoja haittavaikutusrekisteristä vuodelta 2000 (Marja-Leena Nurminen 2.2001)

Tramadolin yhteisvaikutukset masennuslääkkeiden kanssa (Kari Raaska ja Eija Kalso 2.2001)

Sekavuus, amnesia, hallusinaatiot - onko unilääkkeillä eroja? (Erkki Palva 2.2001)

Leflunomidi ja vakavat maksahaitat (2.2001)

Lääkkeiden aiheuttamat neutropeniat (Anu Sikiö ja Marjatta Sinisalo 1.2001)

Fenyylipropanoliamiini ja aivoverenvuodot (Erkki Palva 1.2001)

Lääkekehitystyö ja prekliiniset toksisuustutkimukset (Markku Pasanen 1.2001)

Mitä tietoa haittavaikutusilmoituksilla voidaan saada? (Erkki Palva 6.2000)

Tulehduskipulääkkeiden käytöön liittyvät maksareaktiot (Marja-Leena Nurminen 6.2000)

Uuden reumalääkkeen (etanerseptin) kivikkoiset alkumetrit (Erkki Palva 5.2000)

Psykoosilääkkeisiin liittyvät kammioperäiset rytmihäiriöt (Erkki Palva 5.2000)

Fluorokinoloneihin liittyvät tendiniitit voivat pitkittyä (Erkki Palva 5.2000)

Sisapridi ja kammioperäiset rytmihäiriöt (Marja-L. Nurminen ja Erkki Palva 4.2000)

HIV-lääkkeen vakavista yliherkkyysreaktioista varoitetaan uudelleen (4.2000)

Oraalisista kefalosporiineista ilmoitetut haittavaikutukset vähenevät (Erkki Palva 3.2000)

Onnistuuko vai ontuuko lääketurvatoiminta? (Erkki Palva 2.2000)

Haittavaikutusrekisterin havaintoja vuodelta 1999 (Erkki Palva 2.2000)

Lääkelaitos varoittaa yhteisvaikutuksista ja siirtää mäkikuismavalmisteet apteekkimyyntiin

(M-L Nurminen ja Sari Ekholm 2.2000)

Inhaloitavat glukokortikoidit ja iho (Pekka Autio 1.2000)

Reteplaasin aiheuttama anafylaktinen reaktio (John Melin 1.2000)

Tsanamiviirin käytössä astma- ja COPD-potilailla noudatettava varovaisuutta 1.2000

Lääkkeet raskauden ja imetyksen aikana 1.2000

Lääkkeisiin liittyvät kammioperäiset rytmihäiriöt huomion kohteena (Erkki Palva 6.99)

Mäkikuisman haittavaikutuksista (Anna-Liisa Enkovaara 6.99)

Metamitsolin haitat (Tapio Kuitunen 5.99)

Oraalisten diabeteslääkkeiden haitat (Tapio Kuitunen 5.99)

Teratologinen tietopalvelu tänään (Heli Malm 4.99)

Vigabatriinihoito ja näkökenttäpuutokset (Tapani Keränen ym. 4.99)

Uusien migreenilääkkeiden haittavaikutuksista (Tapio Kuitunen 4.99)

Sisapridilääkityksen turvallisuus (Hannu Väänänen 4.99)

Nitrofurantoiini ja BOOP (Pirkko E. Brander ja Pentti Lohela 3.99)

Itrakonatsoli suurentaa seerumin digoksiinipitoisuuksia: atsolien uusi haittavaikutusmekanismi? (E. Nenonen ja T. Kuitunen 3.99)

Trovan-lääkkeellä odottamattomia maksahaittoja (Erkki Palva 3.99)

Haittavaikutusrekisterin vuosi 1998 (Tapio Kuitunen 2.99)

Tramadolin aiheuttama hengityslama akuutin munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä (Eeva-Kaisa Titov ja Tapio Kuitunen 1.99)

Mirtatsapiini ja intrahepaattinen kolestaasi (Raili Kauppinen 1.99)

Bakteerilääkkeet ja maksahaitat (Tapio Kuitunen 6.98)

Aasialaisten rohdosten käyttöön liittyviä riskejä (Esko Niemi ja Anna-Liisa Enkovaara 6.98)

HIV-1-proteaasinestäjien metaboliset haitat (Tapio Kuitunen 5.98)

Klooriheksidiinin aiheuttama vakava anafylaktinen sokki (Wojciech Chrapek ja Seppo Kaukinen 5.98)

Fluorokinolonit ja keskushermostohaitat (Erkki Palva 4.98)

Bakteerilääkkeiden maha-suolikanavan haittavaikutukset 1993-1997 (Tapio Kuitunen 3.98)

Lääkkeiden ihohaittavaikutukset (Pekka Autio 2.98)

Poimintoja vuoden 1997 haittavaikutusilmoituksista (Tapio Kuitunen 2.98)

Tulehduskipulääkkeet ja kystiitti (Mirja Ruutu 1.98)

Tiedätkö varmasti mitä määräämäsi erityislupavalmiste sisältää? (Pirkko Paakkari 1.98)

Anafylaktinen reaktio metakoliinialtistuskokeen yhteydessä (Anne Pietinalho 6.97)

Mikonatsoligeelikin voi lisätä varfariinin vaikutusta (Erkki Palva 5.97)

Rintakipu tai rytmihäiriö - sumatriptaanin haittavaikutuksia? (Harri Luurila 5.97)

Lääkehaitat yleistyvät iän mukana - haittavaikutusrekisteriin ilmoitetaan enemmän nuorten ja keski-ikäisten haittoja (Erkki Palva 4.97)

Lääkelaitoksen ja lääketeollisuuden yhteistä haittavaikutuslomaketta kokeillaan (Erkki Palva 3.97)

Rohdosvalmisteiden haittavaikutuksista (Anna-L. Enkovaara 2.97)

Lääkeaineet, raskaus ja imetys (Seppo Saarikoski 2.97)

Haittavaikutusrekisteri 1996 - ilmoitusaktiivisuus edelleen noususuunnassa (Erkki Palva 2.97)

Lamotrigiini ja vakavat ihoreaktiot (Erkki Palva 1.97)

Laskimotukokset hormonihoidossa taas puheenaiheena (Erkki Palva 6.96)

Kalsiuminestäjät ja syöpä (Erkki Palva 5.96)

Hyperbaarisen 5% lidokaiinin aiheuttamat ohimenevät selkä- ja/tai alaraajasäryt (Liisa Salmela 5.96)

Alendronaatin esofagushaitat (Erkki Palva 4.96)

Ehkäisytablettien turvallisuuserot edelleen selviteltävänä (Erkki Palva 3.96)

Teratologinen tietopalvelu (Annukka Ritvanen 3.96)

Hullun lehmän tauti ja lääkevalmisteiden laatuvaatimukset (Liisa Kaartinen ja Liisa Turakka 3.96)

Haittavaikutusrekisterin vuosi 1995 (Erkki Palva 2.96)

Psyykenlääkkeiden aiheuttamat haitat suun terveydenhuollon näkökulmasta (Irja Ventä 2.96)

Tulehduskipulääkkeiden turvallisuudesta (Pirkko Paakkari 2.96)

Fluorokinolonit ja tendiniitti - epätavallinen lääkehaitta (Erkki Palva 1.96)

Ehkäisytablettien turvallisuus puntarissa (Erkki Palva 5.95)

Uudet beetasalpaajat haittavaikutusrekisterissä (Erkki Palva 5.95)

ACE-estäjät voivat lisätä hypoglykemiariskiä (Erkki Palva 4.95)

Greippimehu moninkertaistaa kalsiuminestäjien pitoisuuksia plasmassa (Olavi Tokola 4.95)

Kefaklori aiheuttaa seerumitautia luultua yleisemmin (Erkki Palva 3.95)

Haittavaikutusrekisterin vuosi 1994 (Erkki Palva 2.95)

Lyhytvaikutteisen unilääkkeet voivat yllättää sienilääkkeen käyttäjän (Erkki Palva 1.95)

EU tuo uusia velvoitteita haittavaikutusseurantaan (Erkki Palva 4.94)

Johtuvatko lääkehoidon haittavaikutukset aina lääkeaineesta? (Martti Marvola 4.94)

Haittavaikutustietoja Ruotsista (Erkki Palva 3.94)

Uudet depressiolääkkeet ja hyponatremia (Erkki Palva 2.94)

Sivuvaikutusrekisteri on nyt haittavaikutusrekisteri (Erkki Palva 1.94)

Hematologiset haittavaikutukset - mitä uutta? (Erkki Palva 2.93)

Uutta lääkkeiden yhteisvaikutuksista (Erkki Palva 1.93)