Tietoa Fimeasta aihekuva

Tabu: ABC...Uutta lääkkeistä lääkeaineen nimen mukaan

Tabu: ABC...Uutta lääkkeistä lääkeaineen nimen mukaan

Tabu: ABC...Uutta lääkkeistä lääkeaineen nimen mukaan

Abakaviiri (Markku Toivonen 5.99)

Abatasepti (Karonen T, 5.2007)

Adapaleeni (Pirkko Paakkari 1.99)

Agalsidaasialfa Ensimmäiset harvinaislääkkeet saivat myyntiluvat EU:ssa (Pekka Kurki 6.2001)

Agalsidaasibeeta Ensimmäiset harvinaislääkkeet saivat myyntiluvat EU:ssa (Pekka Kurki 6.2001)

Agomelatiini (Paakkari P, 2.2009)

Alatrofloksasiini (Markku Toivonen 5.98)

Aliskireeni (Karonen T, 1.2008)

Alprostadiili virtsaputkeen laitettavana valmisteena (Veijo Saano 5.99)

Ambrisentaani (Pirkko Paakkari, 6.2008)

Amifostiini (Veijo Saano 5.96)

Amfebutamoni eli bupropioni (Riitta Tokola 2.2003)

Amifostiini (Ethyol) ja vakavat ihoreaktiot (1.2003)

Anakinran ja etanerseptin yhteiskäytössä vakavia infektioita ja neutropeniaa (2.2003)

Antihistamiinit ennen, nyt ja tulevaisuudessa (Ilari Paakkari 2.2001)

Apomorfiinihydrokloridi(Markku Toivonen 4.2001)

Aprepitantti (Markku Toivonen 1.2004)

Aripiratsoli ((Pirkko Paakkari 3.2006)

ASCOT - edustavin verenpainetutkimus (Nieminen M S, 6.2005)

Atooppisen ekseeman uudet immunomodulatiiviset hoidot (Anita Remitz ja Sakari Reitamo 2.2003)

Atosibaani (Markku Toivonen 2.2000)

Atselastiini (Pirkko Paakkari 4.97)

BCG-rokote (Jaana Joensuu 2.2004)

Bekaplermiini (Markku Toivonen 4.99)

Beetametasoni ja kalsipotrioli (Pirkko Paakkari 1.2003)

Bevasitsumabin käytölle silmänpohjan ikärappeuman hoidossa ei perusteita (3.2007)

Bimatoprosti (Pirkko Paakkari 3.2002)

Bortetsomibi (Markku Toivonen 3.2004)

Bosentaani (Markku Toivonen 4.2002)

Brintsolamidi (Markku Toivonen 5.2000)

Buprenorfiinin ja naloksonin yhdistelmävalmiste (Hannu Alho ja Pirkko Paakkari 3.2008)

Bupropioni (Riitta Tokola 2.2003)

COX-2 -selektiivisyyden kliininen merkitys (Ilari Paakkari 2.99)

Dapoksetiini (Paakkari P, 2.2009)

Darifenasiini (Paakkari P, 5.2005)

Depo-Provera (Raskauden ehkäisy injektiovalmisteella 5.2005)

Desfluraani ja sevofluraani (Harry Scheinin 3.96)

Desloratadiini (Markku Toivonen 2.2001)

Desmopressiinin käyttöaiheen poisto (3.2007)

Detemirinsuliini (Malminiemi K 4.2005)

Dibotermiinialfa (Markku Toivonen 6.2002)

Dihydroepiandrosteroni, melatoniini ja gammahydroksibutyraatti (Anna-L. Enkovaara ja Pertti Koiranen 2.97)

Diklofenaakkigeeli itsehoitoon (Eva Alhava 3.2001)

Diklofenaakki 50 mg, misoprostoli 0,2 mg (Pirkko Paakkari 2.95)

Dofetilidi (Markku Toivonen 1.2000)

Donepetsiili (Vesa Venho 6.98)

Dortsolamidi (Markku Toivonen 4.96)

Dosetakseeli (Eeva Alhava 2.96)

Duloksetiini - lääkkeitä virtsankarkailun ja masennuksen hoitoon (Paakkari P 3.2005)

Dutasteridi (Paakkari P, 1.2006)

Ebastiini (Pirkko Paakkari 1.97)

Efavirentsi (Markku Toivonen 4.99)

Eflornitiini (Markku Toivonen 3.2001)

Eksenatidi (Malminiemi K, 1.2007)

EMEAsta lääkeuutisia (Rajaratnam R, 1.2007)

EMEAsta lääkeuutisia (Rajaratnam R, 5.2006)

EMEAsta lääkeuutisia (Rajaratnam R, 4.2006)

Emedastiinifumaraatti (Markku Toivonen 3.99)

Endokannabinoideista Kannabiksesta endokannabinoidijärjestelmään (Paakkari P, 6.2006)

Enfuvirtidi (Maria Virkki 3.2004)

Enkaponi (Eva Alhava ja Markku Toivonen 1.99)

Ensimmäiset harvinaislääkkeet saivat myyntiluvat EU:ssa -agalsidaasialfa ja agalsidaasibeeta (Pekka Kurki 6.2001)

Eplerenoni (K. Malminiemi 5.2004)

Epoetiinialfa (Eprex)-hoito suositellaan annettavaksi suonensisäisesti munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille (4.2002)

Eprex-hoito (epoetiinialfa) ainoastaan laskimonsisäisesti munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille (1.2003)

Eptakogialfa (Christer Strömberg 4.96)

Eptifibatidi (Markku Toivonen 6.99)

Erdosteiini (Pirkko Paakkari 2.97)

Ertapeneemi (Maria Virkki 1.2004)

Esomepratsoli (Pirkko Paakkari 1.2001)

Essitalopraami (Erkka Syvälahti 3.2003)

Etanersepti (Pekka Kurki 4.2000)

Etanerseptin ja anakinran yhteiskäytössä vakavia infektioita ja neutropeniaa (2.2003)

Etidronaatti (Pirkko Paakkari 4.97)

Etinyyliestradioli ja etonogestreeli (Aila Tiitinen 4.2001)

Etinyyliestradioli ja norelgestromiini (Markku Toivonen 6.2002)

Etonogestreeli (Pirkko Paakkari 4.2000)

Etonogestreeli ja etinyyliestradioli (Aila Tiitinen 4.2001)

Etorikoksibi (Pirkko Paakkari 5.2003)

Etsetimibi (Veijo Saano 5.2003)

Ferukarbotraani (Markku Pasanen 1.2002)

Follitropiinialfa (Christer Strömberg 1.96)

Follitropiinibeeta (Christer Strömberg 6.96)

Flutikasoni allergisen nuhan itsehoitoon (Veijo Saano 6.2004)

Fulvestrantti (Markku Toivonen 3.2004)

Galantamiini lievien kognitiivusten heikkenemisoireiden hoidossa (1.2005)

Galantamiini (Pirkko Paakkari 5.2001)

Gammahydroksibutyraatti, melatoniini ja dihydroepiandrosteroni (Anna-L. Enkovaara ja Pertti Koiranen 2.97)

Ganireliksi (Markku Toivonen 5.2000)

Gatifloksasiini (Kimmo Malminiemi 6.2002)

Gemfibrotsiilin ja reoaglinidin yhteiskäyttö vasta-aiheista (3.2003)

Ginkgo biloba (Anna-Liisa Enkovaara 3.2003)

Glargininsuliini (Markku Toivonen 5.2000)

Glukosamiinisulfaatti (Pirkko Paakkari 2.99)

Glulisinsuliini (Malminiemi K, 1.2006)

Ibandronihappo (Eeva Alhava 6.96)

Ibuprofeeni-injektioneste, harvinaislääke keskosille (Paakkari P, 1.2005)

Ibuprofeeni 200mg, kodeiinifosfaatti 30 mg (Pirkko Paakkari 2.95)

Ibutilidi (Markku Toivonen 5.97)

Ihmisen papilloomavirusrokote (Joensúu J, 6.2006)

Ihmisinsuliini, inhaloitava (Kuitunen T, 3.2006)

Imatinibi (Pekka Kurki 2.2002)

Imikimodi (Markku Toivonen 1.99)

Indinaviiri, ritonaviiri ja sakinaviiri (Christer Strömberg 2.97)

Infliksimabi (Markku Toivonen 5.99)

Infliksimabi lisää infektioalttiutta (1.2002)

Infliksimabi haitallinen sydämen vajaatoiminnassa (6.2001)

Influenssarokotteet ja -lääkkeet pandemiaan varautumisessa (6.2005)

Insuliinivalmisteista tyypin 1 diabeteksen hoidossa (Timo Sane 2.2001)

Insuliini, inhaloitava (Kuitunen T, 3.2006)

Interferonibeeta-1b (Eeva Alhava 2.96)

Irbesartaani-hydroklooritiatsidi (Markku Toivonen 1.99)

Isotretinoiinivalmisteille uudet ehdot 1.3.2005 alkaen (Vuola T, 1.2005)

Ivabradiini (Malminiemi K, 4.2006)

Jälkiehkäisyvalmisteet (Riitta Tokola 5.2000)

Kalsipotrioli ja beetametasoni (Pirkko Paakkari 1.2003)

Kannabiksesta endokannabinoidijärjestelmään (Paakkari P, 6.2006)

Kapesitabiini (Markku Toivonen 2.2001)

Kapsaisiini (Pirkko Paakkari 5-6.2009)

Kaspofungiiniasetaatti (Markku Toivonen 1.2002)

Kavastako apua suomalaisten ahdistukseen? (Anna-Liisa Enkovaara 5.2000)

Kefpodoksiimiproksetiili (Pirkko Paakkari 1.95)

Keftriaksoni ja sappirakon oireilu (5.2006)

Klopidogreeli (Markku Toivonen 5.98)

Klorokiinitabletit takaisin reseptille (Kuitunen T, 3.2005)

Koksibeja koskeva arvio valmistui (4.5005)

Koksibien sydän- ja verisuonivaikutukset (Pirkko Paakkari 5.2002)

Kolesevelaami (Pirkko Paakkari 4.2004)

Ksimelagatraanin ja melagatraanin myyntiluvat peruutettu (2.2006)

Lamivudiini (Markku Toivonen 6.99)

Laronidaasi (Pekka Kurki 5.2003)

Latanoprosti (Pirkko Paakkari 6.97)

Leflunomidi (Markku Toivonen 1.2000)

Leflunomidi ja vakavat maksahaitat (2.2001)

Lenalidomidi (Pirkko Paakkari 4.2008)

Levasetyylimetadoli (Markku Toivonen 6.97)

Levetirasetaami (Markku Toivonen 6.2000)

Levofloksasiinisilmätipat (Pirkko Paakkari 3.2002)

Levonorgestreeli (Riitta Tokola 5.2000)

Levonorgestreelijälkiehkäisyvalmiste itsehoitoon (Kimmo Malminiemi 2.2002)

Levosetiritsiini (Pirkko Paakkari 5.2002)

Levosimendaani (Markku Pasanen 5.2001)

Linetsolidi (Kimmo Malminiemi 5.2001)

Lisproinsuliini (Eeva Alhava 4.96)

Lisää COX-2:n estäjiä-etorikoksibi, valdekoksibi ja parekoksibi (Pirkko Paakkari 5.2003)

Lodoksamiditrometamoli (Pirkko Paakkari 1.97)

Loratadiini (Pirkko Paakkari 4.95)

Loratadiini allergisten oireiden itsehoitoon (Veijo Saano 2.2001)

MDB ja NONI - ihmelääkkeiden ihmeelliset vaikutukset (Anna-Liisa Enkovaara 1.99)

Masennuslääkkeiden käyttö lapsilla ja nuorilla (3.2005)

Melagatraanin ja ksimelagatraanin myyntiluvat peruutettu (2.2006)

Melatoniini - moni-ilmeinen hormoni, vaan ei ihmelääke (Kai Lindevall 2.96)

Melatoniini, dihydroepiandrosteroni ja gammahydroksibutyraatti (Anna-L. Enkovaara ja Pertti Koiranen 2.97)

Melatoniini (Pirkko Paakkari 6.2007)

Meloksikaami (Pirkko Paakkari 2.97)

Memantiinihydrokloridi (Markku Toivonen 4.2002)

Metotreksaatin yliannostus sairaalapotilaalle (Kettunen R, 1.2007)

Metyylifenidaattihydrokloridi (Mauno Airaksinen 1.2004)

Metyylinaltreksoni (Paakkari P, 1.2009)

Mibefradiili (Pirkko Paakkari 2.98)

Mifepristoni (Veijo Saano 2.2000)

Milnasipraani (Pirkko Paakkari 4.2001)

Minoksidiili itsehoitoon (Olavi Tokola 5.2003)

Misteli syövän hoidossa (Anna-Liisa Enkovaara 3.2001)

Mitsolastiini (Veijo Saano 5.99)

Mivakuuri ja rokuroni (Harry Scheinin 3.95)

Moksonidiini (Marja-Leena Nurminen 3.99)

Mometasonifuroaatti (Veijo Saano 1.2003)

Montelukasti (Pirkko Paakkari 2.98)

Mykofenolaattimofetiili (Christer Strömberg 4.96)

Naratriptaani (Pirkko Paakkari 3.98)

Nateglinidi (Markku Toivonen 3.2001)

Neidonhiuspuu (Anna-Liisa Enkovaara 3.2003)

Nelfinaviirivalmisteiden myyntiluvat toistaiseksi peruutettu (4.2007)

Nelfinaviiri (Markku Toivonen 2.98)

Nevirapiini (Markku Toivonen 3.98)

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikoista (1.2006)

Nimesulidi (Pirkko Paakkari 4.98)

Nimesulidi (Vesa Venho 2.99)

Nimesulidille myyntikielto (2.2002)

Nitrofurantoiini ja keuhkohaitat (Merivuori T ja Kalliokoski A, 5.2005)

NO, mitä siitä? (Pirkko Paakkari 3.2002)

NONI ja MDB - ihmelääkkeiden ihmeelliset vaikutukset (Anna-Liisa Enkovaara 1.99)

Norelgestromiini ja etinyyliestradioli (Markku Toivonen 6.2002)

Olantsapiini (Christer Strömberg 6.96)

Olmesartaanimedoksimiili (Markku Pasanen 4.2003)

Olopatadiini (Pirkko Paakkari 2.2003)

Omalitsumabi (Kalliokoski Annikka 4.2007)

Opiaatteja vaikean kroonisen kivun hoitoon (Harry Scheinin 3.97)

Oseltamiviiri (Pekka Kurki 6.2002)

Aiheuttaako oseltamiviiri (Tamiflu) neuropsykiatrisia haittoja? (6.2005)

Oseltamiirin turvallisuusarviossa ei uusia haittavaikutuksia (1.2006)

Osteogeeninen proteiini-1(Markku Toivonen 4.2001)

Pandemian (malli)rokote (1.2007)

Papilloomavirusrokote (Joensúu J, 6.2006)

Parekoksibi (Pirkko Paakkari 5.2003)

Parikalsitoli (Malminiemi K 2.2005)

Perindopriili (Pirkko Paakkari 1.95)

Phleum pratense siitepölyuute (Joensuu J, 2.2007)

Pimekrolimuusi (Anita Remitz ja Sakari Reitamo 2.2003)

Pioglitatsoní (Markku Toivonen 6.2000)

Piroksikaamitableteille ja -kapseleille käyttörajoituksia (4.2007)

Pneumokokkipolysakkaridirokote, konjugoitu (Pekka Kurki 3.2001)

Posakonatsoli (Virkki M, 5.2006)

Pramipeksoli (Markku Toivonen 1.98)

Pregabaliini (Paakkari P 2.2005)

Raloksifeeni (Eva Alhava ja Markku Toivonen 6.98)

Rasagiliini (Bjelogrlic-Laakso N, 3.2005)

Rasburikaasi (Markku Toivonen 2.2001)

Reboksetiini (Pirkko Paakkari 3.2000)

Repaglinidin ja gemfibrotsiilin yhteiskäyttö vasta-aiheista (3.2003)

Rilutsoli (Eeva Alhava 5.96)

Rimonabantille käyttörajoituksia (4.2007)

Rimonabantti (Paakkari P, 6.2006)

Risperidoni (Pirkko Paakkari 4.95)

Ritonaviiri, indinaviiri ja sakinaviiri (Christer Strömberg 2.97)

Rivastigmiini (Eva Alhava 5.98)

Rofekoksibi (Pekka Kurki 2.2000)

Rofekoksibi (Pirkko Paakkari 5.2002)

Rofekoksibivalmisteet vedetty kaupasta (5.2004)

Ropiniroli (Kaakkola ja Teräväinen 6.2004)

Rosuvastatiini (Veijo Saano 6.2003)

Rosuvastatiinin lihashaitoista muistutetaan (4.2004)

Rokuroni ja mivakuuri (Harry Scheinin 3.95)

Rosiglitatsoni (Markku Toivonen 5.2000) Korjaus tekstiin (1.2001)

Rotigotiini (Tokola R, 1.2007)

Sahapalmun hedelmäuute eturauhasvaivoissa (Anna-L. Enkovaara 4.99)

Sakinaviiri, ritonaviiri ja indinaviiri ja (Christer Strömberg 2.97)

Selekoksibi (Eva Alhava 3.2000)

Sertindoli (Pirkko Paakkari 5.97)

Sevelameeri (Markku Toivonen 2.2000)

Sevofluraani ja desfluraani (Harry Scheinin 3.96)

Sibutramiini (Kimmo Malminiemi 3.2001)

Sibutramiinin myyntilupa peruutettiin Italiassa (2.2002)

Sibutramiinin hyöty-haittasuhde positiivinen (4.2002)

Siklesonidi (Saano V, 5.2005)

Siklopiroksiolamiini (Pirkko Paakkari 2.2004)

Sildenafiili (Markku Toivonen 6.98)

Sisapridilääkityksen turvallisuus (Hannu Väänänen 4.99)

Sitagliptiini (Paakkari P, 3.2007)

Solifenasiini (Bjelogric-Laakso N, 1.2005)

Stavudiini (Christer Strömberg 5.96)

Strontiumranelaatti (Toivonen M, 1.2005)

Sunitinibi (3.2006)

Tadalafiili (Pirkko Paakkari 2.2003)

Takriini (Vesa Venho 1.97)

Takrolimuusi (Anita Remitz ja Sakari Reitamo 2.2003)

Talidomidi (Pirkko Paakkari 4.2008)

Aiheuttaako Tamiflu neuropsykiatrisia haittoja? (6.2005)

Tamsulosiinin käyttöön liittyneet iiriskomplikaatiot kaihileikkauksen yhteydessä (Pärssinen O, 6.2005)

Tatsaroteeni (Pirkko Paakkari 1.99)

Telitromysiini (Markku Toivonen 1.2002)

Telitromysiinille käytön rajoitus (2.2007)

Telitromysiini ja vakavat maksahaitat (1.2006)

Telitromysiinin käyttöön varotoimia myasthenia gravis -potilailla (3.2003)

Tenekteplaasi (Kari Pietilä 6.2001)

Terbinafiinin 1 % emulsiovoide itsehoitoon (Esko Nuotto 4.2000)

Teriparatidi (Markku Toivonen 4.2003)

Tiboloni (Pirkko Paakkari 6.96)

Tiboloni ja karpaalitunnelioireyhtymä (Matts Lenck 5.2003)

Tigesykliini (Virkki M, 6.2006)

Timotein siitepölyuute (Joensuu J, 2.2007)

Tiotropium (Veijo Saano 6.2002)

Tolterodiini (Pirkko Paakkari 4.98)

Topotekaani (Veijo Saano 2.97)

Trovafloksasiini (Markku Toivonen 5.98)

Trastutsumabi (Markku Toivonen 6.2000)

Travoprosti (Markku Toivonen 1.2002)

Triamsinoloni (Pirkko Paakkari 1.2001)

Tsafirlukasti (Veijo Saano 3.96)

Tsaleploni (Markku Toivonen 3.99)

Tsanamiviiri (Markku Toivonen 4.99)

Tsolmitriptaani (Pirkko Paakkari 3.98)

Tsolpideemi (Pirkko Paakkari 6.96)

Tsonisamidi (Paakkari P, 5.2006)

Tuberkuloosirokote (Jaana Joensuu 2.2004)

Tuhkarokko-, sikotauti-, vihurirokko- ja vesirokkorokote (Joensuu J, 4.2006)

Typpioksidi, mitä siitä? (Pirkko Paakkari 3.2002)

Ulipristaali (Pirkko Paakkari 5-6.2009)

Uudenlaisia tulehduskipulääkkeitä näköpiirissä (Pirkko Paakkari 5.95)

Uutta EMEAsta (Rajaratnam R, 4.2006, 5.2006, 6.2006))

Valdekoksibi (Pirkko Paakkari5.2003)

Vardenafiili (Pirkko Paakkari 3.2003)

Varenikliini (Paakkari P, 1.2007)

Venlafaksiini ja neuroleptioireyhtymä (Hukkanen J ja Ansakorpi H, 2.2007)

Venlafaksiinin käytön lopettamisen jälkeen vieroitusoireita (Meretoja P 4.2005)

Vildagliptiini, Vildagliptiinin ja metformiinin yhdistelmävalmiste (Paakkari P, 5.2008)

Vigabatriinihoito ja näkökenttäpuutokset (Tapani Keränen ym. 4.99)

Vorikonatsoli (Markku Toivonen 5.2002)