Valmisteyhteenvedon hakuohje

Yleistä hauista

Kirjoita hakukenttään sana tai vaihtoehtoisesti sanan osa ja sen perään *-merkki (esim. tab*) ja paina hae -valintaa tai Enteriä. Tällöin hakukone etsii kaikki asiakirjat, joissa sana tai merkkijono löytyy. Jos hakusanallasi löytyy liikaa osumia, kannattaa tarkentaa hakusanaa lisäämällä siihen kirjaimia tai merkkejä ja tehdä haku uudestaan.

Aakkosluettelo: Valitsemalla jonkun kirjaimen löydät kaikki ko. kirjaimella alkavien valmisteiden SPC- tai PL- asiakirjat ja EMA: EPAR PI -asiakirjalinkit.

Lääkevalmisteen nimi -kentässä voit hakea asiakirjoja kirjoittamalla valmisteen nimen tai osan nimestä ja lisäämällä lyhenteen perään *-merkin (esim. tr*).

ATC-koodi -kentän perusteella pystyt hakemaan kyseiseen ATC-ryhmään kuuluvien valmisteiden asiakirjoja kirjoittamalla koodin tai osan koodista ja lisäämällä koodin perään *-merkin (esim. D01*).

EMA: EPAR PI -linkit

Fimean valmisteyhteenvedot- ja pakkausselosteet -palveluun on lisätty linkit Euroopan lääkeviraston EMA:n julkaisemiin keskitetyn menettelyn EPAR PI -lääkevalmisteasiakirjoihin. Fimean palvelun Lääkkeet- ja Eläinlääkkeet-osioihin lisätyt linkit vievät EMA:n verkkosivujen suomen- ja ruotsinkielisiin asiakirjaversioihin.

Voit hakea EMA:n hallinnoimia lääkkeitä ja niiden EPAR PI -asiakirjoja Fimean palvelussa: aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

EMA:n EPAR PI -asiakirja sisältää yhden kauppanimen eri lääkemuotoja ja vahvuuksia koskevat tekstit jaoteltuna aiheittain seuraavasti: valmisteyhteenveto, erän vapauttamisesta vastaavat valmistajat, toimittamiseen ja käyttöön liittyvät ehdot tai rajoitukset, myyntiluvan muut ehdot ja edellytykset, ehdot tai rajoitukset, jotka koskevat lääkevalmisteen turvallista ja tehokasta käyttöä, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste. EMA:n EPAR PI -asiakirjassa on kirjanmerkit (bookmark), joista klikkaamalla pääset katsomaan suoraan esim. Pakkausseloste-osiota.

Voit myös hakea merkkijonoja EMA:n EPAR PI –asiakirjan sisällöstä Acrobatin omalla hakutoiminnolla Editin alta löytyvästä Find -kentästä.

XML-rakenteeseen perustuvat sisältöhaut

Fimean palvelussa olevat sisältöhakumahdollisuudet Myyntiluvan haltija, Vapaa lausehaku, Vaikuttavat aineet, Lääkemuoto, Haittavaikutukset, Käyttöaiheet ja Vasta-aiheet perustuvat SPC-asiakirjojen XML-rakennemuotoon.

Sisältöhakujen täydellistä toimivuutta ei voida taata Fimeaan toimitettujen asiakirjojen teknisestä laadusta ja XML-konversioon vaikuttavista Word-sovelluksen laajoista tyylimuunnosmahdollisuuksista johtuen.

Keskitetyn menettelyn lääkkeitä (EMA:n EPAR PI –dokumenttilinkkejä) ei voi hakea Fimean palvelussa ko. sisältöhauilla.

Myyntiluvan haltija -kentän avulla voit hakea tietyn yrityksen myyntiluvallisia lääkevalmisteita.

Vapaa lausehaku -kentässä voit hakea mitä tahansa valmisteyhteenvedossa esiintyvää yksittäistä sanaa, lausetta tai merkkijonoa.

Sekahaut

Sekahaussa voit antaa useamman hakusanan tai sen osan esimerkiksi kahteen kenttään (esim. Lääkemuoto-kenttään tab* ja Vaikuttavat aineet -kenttään tamsulosiini*, jolloin haku kohdistuu niihin valmisteyhteenvetoihin, joissa lääkemuotona tabletti ja vaikuttavana aineena tamsulosiinihydrokloridi).

Lisäksi voit syöttää samaan kenttään useita sanoja välilyönnin kanssa tai pilkulla erotettuna, niin hakutulos muodostuu näiden sanojen yhteistuloksesta. Esim. Käyttöaiheet -kenttään hakusanat ADHD lapsille antavat tulokseksi ne valmisteyhteenvedot, joissa Käyttöaiheet -kohdassa sanat ADHD ja lapsille. Hakusanoissa voit käyttää joko pieniä kirjaimia tai isoja.

Voit hakea esimerkiksi lääkeyrityksen nimeä hakusanalla *spira*, jolloin saat tulokseksi dokumentit, joissa myyntiluvan haltijana on Hospira Enterprises BV.

Jos haluat hakea täsmällistä sanaparia, kirjoita hakusanat lainausmerkkien sisään. Jos kirjoitat Vasta-aiheet -kenttään "idiopaattinen angioödeema", saat dokumentit, joissa sanapari on Vasta-aiheet -kohdassa.

Pakkausselosteet

Voit hakea tietoja lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron tai ATC-koodin mukaan yllä kuvatuilla hakuominaisuuksilla.

Pakkausselosteen pdf -muodosta voit hakea merkkijonoa Acrobatin omalla hakutoiminnolla Editin alta löytyvästä Find -kentästä.

Yleistä

Jos samasta valmisteesta on erilliset valmisteyhteenvedot resepti- ja itsehoitokäyttöön, itsehoitovalmisteen valmisteyhteenvedon nimen loppuun on liitetty kirjaimet OTC, esim. Qwertyol 250 mg tabletti SPC OTC 2013-03-14

Voit siirtyä katsomaan valmisteen pakkausselostetta vasemmassa laidassa olevan PL-linkin avulla.
Uusien tai päivittyneiden valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden kohdalla on symboli Uusien tai päivittyneiden valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden symboli.
EMA:n EPAR PI -linkeille lamppu-symboli ei ole käytössä.

Sanasto:
- EMA, European Medicines Agency, Euroopan lääkevirasto
- EPAR, European Public Assessment Report, Euroopan julkinen arviointiraportti
- PI, Product Information, tuoteinformaatio
- SPC, Summary of Product Characteristics, valmisteyhteenveto
- ATC, Anatomical Therapeutic Chemical, anatomis-terapeuttis-kemiallisessa -luokituksessa lääkkeet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmään ne vaikuttavat sekä niiden kemiallisten, farmakologisten ja terapeuttisten ominaisuuksien mukaan.
- XML, Extensible Markup Language, rakenteellinen kuvauskieli
- OTC, Over The Counter, itsehoitovalmiste
- PL, Package Leaflet, pakkausseloste