Lääkehaut ja luettelot aihekuva

Valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet

Valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus julkaisee verkkosivuillaan kansallisessa, tunnustamis- ja hajautetussa menettelyssä hyväksymiensä lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet. Kaikki asiakirjoissa mainitut valmisteet ja pakkauskoot eivät välttämättä ole myynnissä Suomessa.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden tuotedokumentaatiot julkaisee Euroopan lääkevirasto. Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin EPAR PI -lääkevalmisteasiakirjoihin.

Valmisteyhteenveto sisältää lääkkeen tai kasvirohdosvalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää.

Pakkausseloste on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Lääkkeiden käyttäjiä pyydetään kääntymään lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä hoitavan lääkärin tai apteekin puoleen. Eläinten lääkityksiin liittyvissä kysymyksissä pyydetään kääntymään hoitavan eläinlääkärin tai apteekin puoleen.

Palvelun käyttöön suositellaan selainten viimeisimpiä versioita. Selaimen javascript-tuki pitää olla kytkettynä päälle. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden lukemiseen ja tulostamiseen tarvittavan Adobe Acrobat Reader -ohjelman voi tarvittaessa noutaa Adoben kotisivuilta.