Tietoa Fimeasta aihekuva

Lääkelaitoksen vuosikertomukset

Lääkelaitoksen vuosikertomukset

Lääkelaitoksen raportit

Lääkelaitoksen raportti 2/2003
Markkinaselvitys hammashoidossa käytettävistä sidosaineista

Lääkelaitoksen raportti 1/2005
Piensterilointilaitteet terveydenhuollossa

Lääkelaitoksen selvitykset

Selvitys lääkeyritysten apteekeille antamista alennuksista 2.6.2005, pdf
Selvitys ihmisperäistä materiaalia sisältävien tuotteiden turvallisuudesta 13.4.2005, pdf
Selvitys itsehoitolääkkeiden vähittäisjakelusta eräissä Euroopan maissa 31.1.2005, pdf
Sähköistä reseptiä koskeva esiselvitys 26.11.2001, pdf

Lääkelaitoksen strategiat

Lääkelaitoksen strategia vuosille 2006–2012 (pdf)
Lääkelaitoksen strategia vuosille 2002–2006 (pdf)