Koulutusvideot

Fimea järjestää yhteistyössä maakunnallisten toimijoiden kanssa lääkehoidon kokonaisuuden hallintaa käsitteleviä koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea. Koulutustilaisuudet on tarkoitettu kaikille iäkkäiden hoitoon osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille.

Koulutustilaisuudet toteutuvat seuraavasti:

Koulutustilaisuudet suunnitellaan yhdessä paikallisten toimijoiden ja alueen I&O kärkihankkeen muutosagenttien kanssa. Tilaisuudet tallennetaan. Kaikki tilaisuuksien materiaali julkaistaan tällä verkkosivulla.

Lue lisää

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O), hallituksen kärkihanke