Moniammatillinen yhteistyö

Moniammatillinen yhteistyö

Fimea edistää moniammatillista yhteistyötä lääkehoitojen järkeistämisessä. Järkeistämisen pohjana ovat vuosina 2012–2015 toimineen moniammatillisen verkoston kansalliset suositukset. Verkoston tulokset ja  materiaalit on koottu näille verkkosivuille.

Fimea tekee myös yhteistyötä hallituksen I&O kärkihankkeen toimijoiden kanssa. Tiiviiden tietopakettien avulla pyritään antamaan työkaluja käytännön työtä tekeville terveydenhuollon ammattilaisille järkevän lääkehoidon edistämiseen.

Lue lisää:

Moniammatillisen verkoston suositus