Kehittäminen aihekuva

Lääkehoidon osaamisen varmistaminen

Lääkehoidon osaamisen varmistaminen

1.6.2021

Miten valvovat viranomaiset voivat varmistaa sen, että työntekijöiden lääkehoidon osaaminen on varmistettu asianmukaisella tavalla?

Lääkehoidon osaaminen varmistetaan toiminta- tai työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Esimies dokumentoi osaamisen varmistamisen toimenpiteet, ja pyydettäessä esittää tiedot valvovalle viranomaiselle.

Miten osaamisen varmistaminen ja lääkelupien voimassaolo dokumentoidaan?

Esimies dokumentoi osaamisen varmistamisen ja lääkelupien voimassaolon. Ajantasainen lista lääkeluvallisista henkilöistä ja heidän lupiensa laajuudesta tulee kuitenkin olla yksikössä nähtävillä muillakin kuin esimiehellä. Hyvä käytäntö on säilyttää lista esimerkiksi lääkehuoneessa. Pyydettäessä esimiehen on toimitettava tiedot valvovalle viranomaiselle.

Onko työnantaja velvollinen osoittamaan lääkehoidon tehtäviä työntekijälle, jolla on lääkehoidon koulutus ja jonka lääkehoidon osaaminen on varmistettu?

Työnantajalla on oikeus määritellä, miltä osin kukin ammattiryhmä tai yksittäinen työntekijä voi toteuttaa lääkehoitoa toiminta- tai työyksikössä.

Voiko työnantaja edellyttää, että lähihoitajan sijaisena toimivalla työntekijällä on suoritettuna jokin tietty määrä opintopisteitä?

Työnantaja voi määritellä sijaisuuksiin liittyvät pätevyysvaatimukset.