Videokoulutukset

Fimea järjestää yhteistyössä maakunnallisten toimijoiden kanssa lääkehoidon kokonaisuuden hallintaa käsitteleviä koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea. Koulutustilaisuudet on tarkoitettu kaikille iäkkäiden hoitoon osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille.

Koulutustilaisuudet suunnitellaan yhdessä paikallisten toimijoiden ja alueen I&O kärkihankkeen muutosagenttien kanssa. Kaikki tilaisuuksien materiaali julkaistaan tällä verkkosivulla.

Lue lisää

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O), hallituksen kärkihanke

Koulutusvideot