Kansallinen ohjeistus

 

Fimea laati verkoston avulla kansalliset ohjeet moniammatillisesti tehtävästä lääkehoidon järkeistämisestä vuonna 2016.

Ohjeessa kuvataan kansallisia ja kansainvälisiä hyviä käytäntöjä sekä konkreettisia toimintamallien kehittämiseen tarvittavia työkaluja. Samalla ohjeistus kokoaa yhteen verkostossa tehdyn työn vuosilta 2012–2015.

Ohjeistus vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  1. Missä tunnistetaan lääkitysongelmainen potilas?
  2. Miten tieto liikkuu eri toimijoiden välillä?
  3. Missä lääkitys laitetaan kuntoon?
  4. Miten lääkitys laitetaan kuntoon?
  5. Miten hoidetaan lääkitysmuutosten seuranta?
  6. Miten edistetään moniammatillisuutta?

Lue lisää:

Moniammatillisuus ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistämisessä - kansallinen selvitys ja suositukset. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 8/2016 (pdf). (julkaisu)