Lääkepolitiikka ja lääkeinformaatio

Tieteelliset julkaisut

Siitonen P, Vainio K, Kiviniemi V, Keinonen T, Hämeen-Anttila K. Association between beliefs about medicines and teaching medicine education – a survey among Finnish comprehensive school teachers. Health Educ J 2015; 74(3):312–325

Keinonen T, Vainio K, Härkönen N, Linden J, Hämeen-Anttila K. Neljäsluokkalaisten näkemyksiä lääkkeistä ja lääkkeiden käytöstä – laadullinen tutkimus koulujen lääkekasvatuksen kehittämiseksi. Dosis 2015; 1:25–35

Hämeen-Anttila K, Nordeng H, Kokki E, Jyrkkä J, Lupattelli A, Vainio K, Enlund H. Factors associated with the need for information about medicines among pregnant women – a multinational internet-based survey. Res Soc Adm Pharm 2015; 11:297-302

Siitonen P, Vainio K, Kiviniemi V, Keinonen T, Hämeen-Anttila K. Association between beliefs about medicines and teaching medicine education – a survey among Finnish comprehensive school teachers. Health Educ J 2015; 74:312-25

Hämeen-Anttila K, Nordeng H, Kokki E, Jyrkkä J, Lupattelli A, Vainio K, Enlund H. Multiple information sources and consequences of conflicting information about medicine use during pregnancy - A multinational Internet-based survey. J Med Internet Res 2014; 16:e60

Hämeen-Anttila K, Mäntylä A, Jyrkkä J, Enlund H. Väestön näkemyksiä itsehoitolääkkeistä. Saatavuus, riskit ja tiedon saanti. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2014

Hämeen-Anttila K, Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä. Lääketiedon tarpeet ja lähteet - väestökysely lääkkeiden käyttäjille. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2014

Kärkkäinen S, Hämeen-Anttila K, Vainio K, Keinonen T. Teacher education as promoter of health: teacher students’ perceptions about the medicine education and teacher’s role in medicine education. Problems in Education in the 21st Century 2014; 58: 82

Siitonen P, Hämeen-Anttila K, Keinonen T, Vainio K. Medicine education as a part of health education–the implementation in Finnish comprehensive schools. Int J Health Promo Educ 2014; 52; 90–104

Hämeen-Anttila K, Jyrkkä J, Enlund H, Nordeng H, Lupattelli A, Kokki E. Medicines information needs during pregnancy – A multinational comparison. BMJ Open 2013;3:e002594

Hämeen-Anttila K, Luhtanen S, Airaksinen M, Pohjanoksa-Mäntylä M. Developing a national medicines information strategy in Finland – A stakeholders’ perspective on the strengths, challenges and opportunities in medicines information. Health Policy 2013; 111:200-5

Järvinen R, Enlund H, Airaksinen M, Kleme J, Mononen N, Hämeen-Anttila K. Lääkeinformaatiotutkimus Suomessa - selvitys lääkeinformaatioverkoston toiminnan pohjaksi. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 7/2013

Sinnemäki J, Sihvo S, Isojärvi J, Blom M, Airaksinen M, Mäntylä A. Automated dose dispensing service for primary healthcare patients – A systematic review. Syst Rev 2013; 2:1

Holappa M, Ahonen R, Vainio K, Hämeen-Anttila K. Information sources used by parents to learn about medications they are giving their children. Res Soc Adm Pharm 2012; 8:579-84

Hämeen-Anttila K, Luhtanen S, Pohjanoksa-Mäntylä M. Stakeholders’ perspective on opportunities and challenges of medicines information to consumers in Finland. Dosis 2012; 28:188–98

Muut julkaisut

Merikoski M, Jyrkkä J. Iäkkäiden Lääkehoidon Moniammatillinen Arviointi (ILMA) järkevöittää lääkehoitoa. SIC! 2017; (3–4):54–55

Reinikainen L. Apteekkijärjestelmän sääntelyn purkamisen vaikutukset apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuuteen. SIC! 2017; (3–4):48–49

Reinikainen L, Lämsä E, Happonen P, Hämeen-Anttila K. Apteekkijärjestelmän sääntelyn purkaminen Euroopassa – toimenpiteet ja vaikutukset. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2017

Hämeen-Anttila K, Vehviläinen-Julkunen K. Lääkeinformaation kehittämistä yhteistyöllä. Hoitotiede 2015; 27(4): 338–340

Jyrkkä J, Lämsä E, Valvanne J. Ikääntyneiden lääkehoitoa puitiin chatti-illassa. Sic! 2015; (1):42–45

Mäntylä A, Kumpusalo-Vauhkonen A, Järvensivu T. Miten tunnistan lääkitysongelmaisen potilaan ja laitan lääkityksen kuntoon? Sic! 2015; 1:46–47

Hämeen-Anttila K, Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä. Lääketiedon tarpeet ja lähteet - väestökysely lääkkeiden käyttäjille. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2014

Hämeen-Anttila K. Lääkeinformaatioverkoston käynnistämiskausi on loppusuoralla. Sic! 2014; (3):55–8

Hämeen-Anttila K, Rytkönen S. Kaksikielistä lääkekasvatussivustoa käytetään jo apteekkiharjoittelussa. Sic! 2014; 1:58–9

Huupponen R, Jyrkkä J, Ahonen J. Iäkkäiden lääkityksen tietokanta on työkalu lääkehoidon soveltuvuuden arviointiin. Sic! 2014; (1):54–7

Mäntylä A, Kumpusalo-Vauhkonen A, Järvensivu T. Moniammatillinen verkosto kokoaa kaikki toimijat kehittämään järkevää lääkehoitoa. Sic! 2014; 4:37

Mäntylä A. Apteekit vahvemmin mukaan ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistämiseen. Pääkirjoitus. Dosis 2014; 30: 5–6

Enlund H, Hämeen-Anttila K, Mäntylä A. Järkevää lääkehoitoa koordinoimalla. Sic! 2013; 3:49-50

Enlund H, Kastarinen H, Hämeen-Anttila K. Potilas päättää lääkkeen otosta. Duodecim 2013; 129:659–65

Hämeen-Anttila K, Vainio K, Hartikainen-Ahia A. Kokemuksia lasten lääkekasvatuksesta. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2013.

Hämeen-Anttila K, Norros E. Lääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö on kansalaistaito. Sic! 2013; (3):51-2

Hämeen-Anttila K, Fimean lääkeinformaatiotyöryhmä. Lääkeinformaatiota verkossa. Sic! 2013; (1):36

Järvensivu T, Kumpusalo-Vauhkonen A, Mäntylä A: Lääkkeiden järkevän käytön kehittäminen moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa. Dosis 2013; 29:11-9

Mäntylä A, Sihvo S, Isojärvi J, Sinnemäki J, Blom M, Airaksinen M. Lääkkeiden koneellisen annosjakelun kehittämistarpeet avoterveydenhuollossa. Suom Lääkäril 2013; 68:3014-18

Mäntylä A, Kumpusalo-Vauhkonen A, Järvensivu T. Lääkkeiden käytön haasteet - ratkaisuja moniammatillisilta tiimeiltä ja kansalliselta verkostolta. Sic! 2013; 2:42–45

Mäntylä A, Kokki E, Kiviniemi V. Apteekkien kannattavuuserot on otettava huomioon rahoitusuudistuksissa. Sic! 2013; 1:46–7

Hämeen-Anttila K. Kansallinen lääkeinformaatioverkoston on perusteilla. Sic! 2012; (4):51-2

Hämeen-Anttila K. Tiedolla järkevään lääkkeiden käyttöön. Suomen ensimmäinen lääkeinformaatiostrategia on valmistunut. Sic! 2012; (1):57-8

Jyrkkä J. Taisteluun iäkkäiden paremman hoidon puolesta! Proviisori 2012; (1):18-9

Kumpusalo-Vauhkonen A, Mäntylä A. Lääkitysten arvioinneilla voidaan ratkoa lääkehoidon ongelmia. Sic! 2012; 3:30-1

Mäntylä A, Oravilahti T, Kiviniemi V, Enlund H. Itsehoitolääkkeiden myynti ja kulutus ovat kasvussa. Sic! 2012; 1:10-3

Mäntylä A, Kiviniemi V. Apteekkipalveluiden saatavuus on hyvä hintakilpailusta huolimatta. Sic! 2011; 4: 49-50