Hoidollinen ja taloudellinen arvo

Fimea tuottaa ja kokoaa lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointeja ja koordinoi tätä koskevaa yhteistyötä. Arviointien tavoite on vertailla tietyn sairauden hoitoon tarkoitettuja lääkehoitoja keskenään.

Arviointitietoa tarvitaan muun muassa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen liittyvän päätöksenteon tukena. Tiedolla on useita käyttäjiä, kuten potilaat ja heitä hoitavat lääkärit, lääkkeiden hintalautakunta (Hila) sekä sairaanhoitopiirien lääkeneuvottelukunnat ja hankintarenkaat.

Lääkkeellä on Suomessa oltava Fimean tai Euroopan komission myöntämä myyntilupa. Myyntiluvan ehtona ovat lääkkeellä osoitettu teho, turvallisuus ja laatu. Hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnissa lääkehoidon vaikutusten ja turvallisuuden lisäksi huomioidaan muun muassa taloudellisia, organisatorisia, sosiaalisia ja eettisiä näkökohtia. Lääkkeen hoidollisen ja taloudellisen arvon osoittaminen ei ole myyntiluvan edellytys.

Fimea voi tuottaa laajuudeltaan ja sisällöltään erilaisia lääkehoidon arvon arviointeja aiheesta ja arvioinnin käyttötarkoituksesta riippuen. Arvioinnin aihe-ehdotuksia voi lähettää Fimean kirjaamoon (kirjaamo@fimea.fi). Aihe-ehdotukset käsitellään ja arvioinneista päätetään sisäisesti.

Lisätietoa

 • Härkönen Ulla
  tutkijalääkäri puh. 0295223530
 • Kiviniemi Vesa
  arviointipäällikkö puh. 0295223516
 • Oravilahti Tuomas
  lääketaloustieteilijä puh. 0295223521
 • Rannanheimo Piia
  lääketaloustieteilijä puh. 0295223517