Lääkkeiden käyttö ja saatavuus

Lääkkeiden käyttö ja saatavuus

Lääkelain (395/1987) tarkoitus on ylläpitää ja edistää lääkkeiden tarkoituksenmukaista käyttöä. Lääkkeiden toimittamista koskevan määräyksen (2/2016) mukaan apteekkien tulee ilmoittaa kirjallisesti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle kalenterivuosittain tammikuun loppuun mennessä edellisen vuoden aikana toimitettujen lääkemääräysten lukumäärä.

 

Annosjakelulääkemääräysten kirjaaminen muuttui 1.4.2015, minkä takia aikaisempien vuosien lääkemääräysten lukumäärät eivät ole vertailukelpoisia muutoksen jälkeisten lukumäärien kanssa.

 

Lääkelain (395/1987) tarkoituksena on varmistaa myös lääkkeiden saatavuus maassa. Fimea julkaisee verkkosivuillaan myyntiluvan haltijoiden tiedotteita lääkkeiden tilapäisistä saatavuushäiriöistä yhteistyössä myyntiluvan haltijoiden kanssa.

Lääkkeiden käytön ja saatavuuden tunnusluvut

 

Toimitetut lääkemääräykset

 

Taulukko. Yksityisten ja yliopistojen apteekkien toimittamat lääkemääräykset vuosina 2009─2018 (milj. lääkemääräystä). Annosjakelumääräysten kirjaaminen muuttunut 1.4.2015, minkä takia vuodet 2015─2018 eivät ole suoraan vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.

Yksityisten ja yliopistojen apteekkien toimittamat lääkemääräykset vuosina 2009─2018 (milj. lääkemääräystä)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

2017*

2018*

Yksityiset apteekit

43,75

44,98

45,38

46,89

47,62

48,07

50,55

53,03

55,16

57,14

Yliopistojen apteekit

4,88

4,86

4,78

4,81

4,78

4,89

5,24

5,78

6,09

6,16

Yhteensä

48,63

49,84

50,16

51,70

52,40

52,96

55,79

58,81

61,25

63,30

*Annosjakelumääräysten kirjaaminen muuttunut 1.4.2015, minkä takia vuodet 20152018 eivät ole suoraan vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Apteekeista vuosina 2009-2018 toimitetut lääkemääräykset

 

Kuvio. Yksityisten ja yliopistojen apteekkien toimittamat lääkemääräykset vuosina 2009─2018 (milj. lääkemääräystä). Annosjakelumääräysten kirjaaminen muuttunut 1.4.2015, minkä takia vuodet 2015─2018 eivät ole suoraan vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.

Saatavuushäiriötiedotteet

 

Taulukko. Fimealle tehdyt lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitukset vuosina 2010─2018

Fimealle tehdyt lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitukset vuosina 2010─2018

Vuosi

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lukumäärä

67

73

156

316

457

430

525

858

1213

 

Lääkeiden saatavuushäiriöilmoitukset 2010-2018

 

Kuvio. Fimealle tehdyt lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitukset vuosina 2010─2018

 

Lue lisää:

 

Saatavuushäiriötiedotteet