Lääkeneuvonta

Lääkeneuvonta

Lääkelain 57 §:n 1 momentin mukaan lääkkeitä apteekista ja sivuapteekista toimitettaessa on apteekin farmaseuttisen henkilökunnan neuvoilla ja opastuksella pyrittävä varmistumaan siitä, että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä lääkehoidon onnistumisen varmistumiseksi.

 

Lääkebarometri on väestölle suunnattu kyselytutkimus, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä. Väestökysely toteutetaan joka toinen vuosi. Yhdessä kyselyn osiossa selvitetään väestön kokemuksia lääkärin määräämiin lääkkeisiin liittyvästä neuvonnasta. Lääkebarometrin toteutuksesta ja kyselyn perustulosten raportoinnista vastaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

 

Fimea on selvittänyt myös apteekeissa annettavan itsehoitolääkeneuvonnan toteutumista Suomessa haamuasiakasmenetelmällä.

Lääkeneuvonnan toteutuminen

 

Taulukko. Apteekin neuvonta lääkärin määräämistä lääkkeistä väestön kokemana

2015

n=3190

%

2017

n=3622

%

Hyödyllisiä neuvoja apteekista saaneet

63

65

Tarpeettomia neuvoja apteekista saaneet

16

14

Vastaajat, jotka eivät saaneet neuvoja, vaikka olisivat tarvinneet niitä

1

1

Lähde: Lääkebarometri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

 

 

Kuvio. Apteekin neuvonta lääkärin määräämistä lääkkeistä väestön kokemana

 

Lue lisää:

Lääkebarometri-tutkimuksen toteutus

 

Itsehoitolääkeneuvonnan toteutuminen:

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 14/2018

Itsehoitolääkeneuvonnan toteutuminen. Haamuasiakastutkimus apteekeissa (pdf)

 

Lisätietoa:

Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, puh. 029 5223513