Apteekkien talous

Apteekkien talous

Fimea seuraa apteekkien taloudellisen tilanteen kehittymistä vuosittain laatimalla apteekkien tilinpäätösanalyysin, joka pohjautuu apteekkarien apteekkimaksun määräämistä varten lähettämiin taloustietoihin.

Apteekkien tilinpäätösanalyysissä kuvataan apteekkien yleistä kannattavuutta ja sen kehittymistä, tarkastellaan heikosti kannattavia apteekkeja ja apteekkien yhteydessä toimivien yhtiöiden toimintaa. Samalla arvioidaan myös apteekkien vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta.

Tarkoituksena on tuottaa riippumatonta tietoa apteekkitaloudesta apteekkareille, apteekkien työntekijöille ja eri viranomaisille sekä muille sidosryhmille.

Selvitykset julkaistaan vuosittain Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarjassa.

Fimean julkaisemat tilinpäätösanalyysit:

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2019 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2014–2017.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2019

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 5/2018 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2013–2016.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2018

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2017 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2012–2015. 2. korjattu painos.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2016

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 6/2015 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2011-2014.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2015

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 4/2014 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2010–2013.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2014.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 5/2013 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2009–2012. 2., korjattu painos.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2014.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 5/2012 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2008–2011.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2012.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2011 (pdf).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2008–2010.
ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2011.

Lisätietoa

Lisätietoa

  • Reinikainen Leena
    kehittämissuunnittelija puh. 0295223520