Selkokieliset tiivistelmät

Selkokieliset

Fimean selkokieliset tiivistelmät on suunnattu kaikille lääketietoa tarvitseville ja erityisesti henkilöille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Tällaisia käyttäjäryhmiä ovat esimerkiksi kehitysvammaiset, muistisairaat, aivohalvaukseen sairastuneet sekä äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvat.

Selkokeskus on myöntänyt teksteille selkologon osoittamaan, että ne ovat selkokielisiä. Selkokieli on kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi.

Tiivistelmät

Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit (pdf)

Eteisvärinän hoito – verenohennuslääke dabigatraanin ja varfariinin vertailu (pdf)

Masennuksen hoito – masennuslääke essitalopraamin ja sitalopraamin vertailu (pdf)

Tyypin 1 diabeteksen hoito – glargin- ja detemirinsuliinin sekä NPH-insuliinin vertailu (pdf)
Tyypin 2 diabeteksen hoito – glargin- ja detemirinsuliinin sekä NPH-insuliinin vertailu (pdf)