Rinnakkaislääkkeet ja lääkevaihto

Rinnakkaisvalmisteet ja lääkevaihto

Rinnakkaisvalmisteet

Rinnakkaisvalmiste on rinnakkainen lääkevalmiste ensimmäisenä käyttöön tulleelle valmisteelle, ns. alkuperäisvalmisteelle. Rinnakkais- ja alkuperäisvalmisteessa on sama vaikuttava aine ja sitä on sama määrä samassa annostusmuodossa. Kun alkuperäislääkkeen patentti on rauennut (=patentti ei enää ole voimassa; patenttisuoja on päättynyt), saavat muutkin kuin alkuperäislääkkeen kehittäjä tuoda myyntiin oman rinnakkaisvalmisteensa.

Rinnakkaisvalmisteen teho on sama kuin alkuperäisvalmisteen.

Rinnakkaisvalmisteiden tulee täyttää samat tiukat raaka-aineiden ja valmistuksen sekä lopullisen valmiin lääkevalmisteen laatuvaatimukset kuin alkuperäisvalmisteenkin. Lääkevalmisteilla on EU-tasoiset tiukat laatuvaatimukset, joita valvovat kansalliset lääkeviranomaiset (Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea) ja EU:n lääkevalvontavirasto EMA sekä komissio. Näin rinnakkaisvalmistetta voidaan käyttää alkuperäisvalmisteen sijasta turvallisin mielin.

Rinnakkaisvalmiste voi olla ulkonäöltään, väriltään tai muodoltaan erilainen kuin alkuperäisvalmiste. Myös eri rinnakkaisvalmisteet keskenään voivat näyttää erilaisilta. Eri valmistajat saattavat käyttää eri apu- ja väriaineita ja lopullinen valmiste voi olla muodoltaan poikkeava. Näistä eroista huolimatta rinnakkaisvalmisteiden tulee täyttää viranomaisen vaatimukset, jotka takaavat rinnakkaisvalmisteen turvallisen käytettävyyden.

 

Lääkevaihto

Lääkevaihdossa eli geneerisessä substituutiossa apteekki vaihtaa lääkärin tai hammaslääkärin määräämän lääkevalmisteen halvimpaan tai lähes halvimpaan vaihtokelpoiseen rinnakkaisvalmisteeseen. Aivan kaikki rinnakkaisvalmisteet eivät kuulu lääkevaihdon piiriin (mm. epilepsia- ja rytmihäiriölääkkeet).

Rinnakkaisvalmisteet ovat yleensä halvempia kuin alkuperäisvalmisteet. Teho on kuitenkin sama. Etenkin pitkäaikaislääkityksessä olevat säästävät lääkemenoissaan, kun rinnakkaisvalmisteita tulee markkinoille. Lisäksi rinnakkaisvalmisteiden aiheuttama hintakilpailu usein pakottaa alkuperäisvalmistajaakin alentamaan valmisteensa hintaa.

Kun ensimmäinen rinnakkaisvalmiste tulee alkuperäisvalmisteen rinnalle, myydään rinnakkaisvalmistetta yleensä n. 20 – 30 % halvemmalla. Markkinatilanne ratkaisee hinnan alkuvaiheessa. Kun apteekkiin tulee useampia rinnakkaisvalmisteita, hintakilpailu eri yritysten kesken voimistuu. Lisäksi lääkevaihto-mekanismi vauhdittaa hintakilpailua. Näin hinnat ovat saattaneet laskea jopa 70 – 90 % alkuperäisvalmisteen hinnasta.

Rinnakkaisvalmisteiden matalammat hinnat tuovat kulusäästöjä sekä potilaalle että KELA:lle. Rinnakkaisvalmisteiden ja lääkevaihdon käytöllä on saatu aikaan satojen miljoonien eurojen säästöt lääkevaihdon käyttöönoton jälkeen vuodesta 2003. Samaan aikaan suomalainen väestö on ikääntynyt ja käyttää entistä enemmän lääkkeitä, joista maksetaan KELA-korvauksia. Rinnakkaisvalmisteiden aikaansaamat säästöt ovat mahdollistaneet lääkekorvausmenojen maltillisen kasvun, vaikka samaan aikaan on tullut käyttöön uusia patentoituja lääkevalmisteita.