Kansalaisen lääketieto aihekuva

Tee oma lääkityslista

Tee oma lääkityslista

Lääkityslista on ajantasainen listaus kaikista käyttämistäsi lääkevalmisteista: lääkärin määräämistä reseptilääkkeistä, itsehoitolääkkeistä, ravintolisistä sekä rokotteista.

Valmisteen nimen ja vahvuuden lisäksi listaan kirjataan annos ja käyttötarkoitus. Lista voi olla paperilla tai sähköisesti ylläpidetty – muodolla ei ole väliä.

Lääkityslista voi olla...

  • Käsin kirjoitettu paperille tai esimerkiksi potilasjärjestön tuottamalle lomakkeelle
  • Yhteenveto reseptilääkkeistä täydennettynä itsehoitolääkkeillä ja ravintolisillä – Yhteenvedon reseptilääkkeistä voit saada vastaanotolta, apteekista tai tulostaa itse Omakanta-palvelusta. Varmista, että listalla on vain ne lääkkeet, joita oikeasti käytät.
  • Tietokoneella laadittu, esimerkiksi www.laakekortti.fi -verkkopalvelussa
  • Älypuhelimen sovelluskaupasta ladattuun sovellukseen laadittu lääkityslista.

On kuitenkin tärkeää ylläpitää vain yhtä ajantasaista lääkityslistaa ja päivittää sitä aina kun lääkityksessäsi tapahtuu muutoksia. Apua lääkityslistan laatimiseen voi pyytää terveydenhuollosta tai apteekista.

Ajantasainen lääkityslista -video