Henkilökortti

Henkilökorttiportletti

Govenius-Vintola Carola

Erikoistutkija
Organisaatio Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Puhelin 0295223475
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@fimea.fi