Henkilökortti

Henkilökorttiportletti

Vaskunlahti Anne

Jaostopäällikkö
Yksikkö Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, SOHO -jaosto
Puhelin 0295223249
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@fimea.fi