Henkilökortti

Henkilökorttiportletti

Lönnberg Kari

Ylitarkastaja
Yksikkö Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, GxP -jaosto
Puhelin 0295223232
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@fimea.fi