Henkilökortti

Henkilökorttiportletti

Kankkonen Hanna

erikoistutkija
Organisaatio Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Puhelin 0295223467
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@fimea.fi