Personnel

ID card portlet

Savolainen Niina

Drug Safety Coordinator
Unit Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Lääketurva-arviointijaosto
Telephone +358295223359
E-mail address firstname.lastname@fimea.fi