Personnel

ID card portlet

Sissala-Airaksinen Tarja

Senior Inspector
Unit Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Saatavuuden hallinta -jaosto
Telephone +358295223316
E-mail address firstname.lastname@fimea.fi