Personnel

ID card portlet

Salmela Kari

Drug Safety Coordinator
Unit Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Haittavaikutusilmoitusjaosto
Telephone +358295223431
E-mail address firstname.lastname@fimea.fi