Personnel

ID card portlet

Lehtinen Terhi

Senior Medical Officer
Unit Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Lääketurva-arviointijaosto
Telephone +358295223377
E-mail address firstname.lastname@fimea.fi