Personnel

ID card portlet

Keskitalo Jenni

Senior Medical Officer
Unit Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Haittavaikutusilmoitusjaosto
Telephone +358295223481
E-mail address firstname.lastname@fimea.fi