Personnel

ID card portlet

Tiilikainen Henna

Drug Safety Assistant
Unit Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Haittavaikutusilmoitusjaosto
Telephone +358295223409
E-mail address firstname.lastname@fimea.fi