Asset Publisher

null Ändringar i läkemedelslagstiftningen: syftet är att trygga tillgången på och tillräckligheten av läkemedel 

Ändringar i läkemedelslagstiftningen: syftet är att trygga tillgången på och tillräckligheten av läkemedel 

9.7.2020

Det har gjorts ändringar i läkemedelslagen, lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och lagen om smittsamma sjukdomar för att trygga tillgången på och tillräckligheten av läkemedel i alla situationer. 

Statsrådet föreslog att lagarna ska stadfästas och republikens president stadfäste lagarna i dag den 9 juli 2020. Lagarna träder i kraft den 13 juli 2020.

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande  9.7.2020