Personnel

Person list portlet

H

 • Haaksiluoto Kirsi

  Coordinator for Marketing Authorisations / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 1
 • Haapamaa Katri

  Assistant for Marketing Authorisations / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten esikäsittely
 • Haasto Juuso

  Legal Advisor / Fimea, Yhteiset palvelut, Oikeudelliset palvelut
 • Haataja Hanna

  Senior Pharmaceutical Inspector / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, Apteekki- ja huumausainevalvonta
 • Hakkarainen Ritva

  Case Management Specialist / Fimea, Yhteiset palvelut, Asiakirjahallinto
 • Hakulinen Juha

  Senior Researcher / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Biologinen jaosto
 • Hankilanoja Eeva

  Finance Coordinator / Fimea, Yhteiset palvelut, Talouspalvelut
 • Happonen Irmeli

  Head of Unit / Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö
 • Harjuketo Eija

  Senior Inspector / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, GxP -jaosto
 • Hautala Jaana

  Senior Researcher / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttisteknologinen jaosto
 • Heiliö Terhi

  Pharmacist / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Erityislupajaosto
 • Heinäheimo-Valkonen Minna

  Research-Coordinator / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Helle Marjo-Riitta

  Head of Unit / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö
 • Hildén Oona

  Fimea, Viestintäpalvelut
 • Hiltunen Merja

  Senior Medical Officer / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Lääkinnälliset laitteet -yksikkö
 • Hiltunen Titta

  Coordinator for Marketing Authorisations / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 2
 • Hirvonen Anne

  Senior Pharmaceutical Inspector / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, Apteekki- ja huumausainevalvonta
 • Hirvonen Tia

  Senior Researcher / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Biologinen jaosto
 • Honkanen Outi

  Senior Researcher / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttisteknologinen jaosto
 • Huhtala Matias

  Coordinator for Marketing Authorisations / Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö, Eläinlääkkeiden hakemusprosessit
 • Hyvärinen Antti

  Pharmacoeconomist / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, HTA-jaosto
 • Hämäläinen Kaisa

  Senior Researcher / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttisteknologinen jaosto
 • Hänninen Pirjo

  Senior Inspector / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, GxP -jaosto
 • Häsä Teija

  Drug Safety Assistant / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Haittavaikutusilmoitusjaosto