Arkisto 2014

12.12.2014
Tiedote CellCept® (mykofenolaattimofetiili) -valmisteen käyttöön liittyvästä hypogammaglobulinemian ja keuhkoputkien laajentuman riskistä.
tiedote (pdf)
Roche Oy

10.12.2014
Valproaattia sisältävät lääkevalmisteet ja raskaudenaikaisen altistuksen aiheuttama kehityshäiriön riski.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Sanofi Oy
Orion Pharma Oyj
Algol Pharma Oy

10.12.2014
Tiedote PROCORALAN® (ivabradiinihydrokloridi) -valmisteen uudesta vasta-aiheesta ja suositukset sydän- ja verisuonitapahtumien sekä vaikea-asteisen bradykardian riskin minimoimiseksi.
tiedote (pdf)
Servier Finland Oy

1.12.2014
Tiedote TECFIDERA® (dimetyylifumaraatti) käyttöön liittyvästä progressiivisesta multifokaalisesta leukoenkefalopatiasta (PML) potilaalla, jolla oli vaikea-asteinen ja pitkittynyt lymfopenia.
tiedote (pdf)
Biogen Idec Finland Oy

25.11.2014
Tiedote ELIGARD ® (pitkävaikutteinen leuproreliiniasetaatti-injektio) -valmisteen virheellisestä käyttövalmiiksi saattamisesta tai lääkkeenantoprosessista, josta voi aiheutua tehon puutetta.
tiedote (pdf)
Astellas Pharma a/s

21.11.2014
Tiedote STELARA® (ustekinumabi) hoitoon liittyvästä eksofoliatiivisen dermatiitin ja ihon kesimisen riskistä.
tiedote (pdf)
Janssen-Cilag Oy

28.10.2014
Tiedote OLIMEL® / OLIMEL PERIFEL® -valmisteiden valmistelun ja annostelun yhteydessä tapahtuvien lääkintävirheiden ja haittojen välttämiseksi.
tiedote (pdf)
Baxter Oy

22.10.2014
Tiedote XOFIGO® (radium-Ra-223-dikloridi) -valmisteen väliaikaisesta saatavuuden katkoksesta.
tiedote (pdf)
Bayer Oy

15.10.2014
Tiedote SonoVue® (rikkiheksafluoridi) -valmisteen muutetuista vasta-aiheista ja käyttöön liittyvistä varotoimista.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Bracco International BV

1.10.2014
Tiedote METHADONE MARTINDALE PHARMA® (2 mg/ml) oraaliliuoksen myyntiluvan tilapäisestä peruuttamisesta.
tiedote (pdf)
Martindale Pharma

9.9.2014
Tiedote beetainterferonien tromboottisen mikroangiopatian ja nefroottisen oireyhtymän riskistä.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Bayer Oy
Biogen Idec Finland Oy
Novartis Finland Oy
Merck Oy

4.9.2014
Tiedote PROLIA® (denosumabi 60 mg) -valmisteen tietojen päivityksestä luukuolion ja hypokalsemian riskin minimoimiseksi.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
Amgen AB

4.9.2014
Tiedote XGEVA® (denosumabi 120 mg) -valmisteen tietojen päivityksestä luukuolion ja hypokalsemian riskin minimoimiseksi.
tiedote (pdf)
valmisteyhteenveto (pdf)
Amgen AB

1.9.2014
Varoitus SIMULECT® (basiliksimabi) -valmisteen off-label käytöstä sydämensiirrossa.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Novartis Finland Oy

7.8.2014
Tiedote RIENSO® (ferumoksitoli) -valmisteeseen liittyvien vakavien yliherkkyysreaktioiden riskin minimoimisesta.
tiedote (pdf)
Oy Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab

18.7.2014
Tiedote Arzerra® (ofatumumabi) -valmisteen vakavien kuolemaan johtavien infuusioreaktioiden riskistä
tiedote (pdf)
GlaxoSmithKline Oy

7.7.2014
Tiedote PEYONA®(kofeiinisitraatti) -valmisteen turvallisesta käytöstä.
tiedote (pdf)
laminoitu kortti (pdf)
Chiesi Farmaceutici S.p.A.

16.6.2014
Tiedote koskien fentanyylilaastareita, tahaton altistuminen fentanyylilaastareille saattaa johtaa hengenvaaraan.
tiedote (pdf)
Janssen-Cilag Oy
Ratiopharm Oy
Sandoz A/S
Oy Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab

11.6.2014
Tiedote PROCORALAN®(ivabradiini) -valmisteen käyttöehdoista kroonisen stabiilin angina pectoriksen oireenmukaisessa hoidossa.
tiedote (pdf)
Servier Finland Oy

22.05.2014
Tiedote Mencevax ACWY Novum (Neisseria meningitidis ryhmä A, C, W135, Y polysakkaridi) -rokotteen aikaansaamien vasta-aineiden säilymisestä.
tiedote (pdf)
GlaxoSmithKline Oy

21.5.2014
Tiedote Invirase®(sakinaviiri) -valmisteen käyttöön liittyvistä EKG-seurantasuosituksista.
tiedote (pdf)
Roche Oy

15.5.2014
Tiedote RIENSO® (ferumoksitoli) -valmisteeseen liittyvien vakavien yliherkkyysreaktioiden jatkuvasta seurannasta maailmanlaajuisesti.
tiedote (pdf)
Oy Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab

7.5.2014
Tiedote BUCCOLAM® (midatsolaamiliuos suuonteloon) -tuotteen poisveto Suomen markkinoilta tuotteen valmistuspaikassa havaitun mahdollisen ristikontaminaatioriskin vuoksi.
tiedote (pdf)
Botniapharma Oy (ViroPharma SPRL)

28.4.2014
Tiedote MANNITOL BAXTER VIAFLO ® - (150 mg/ml) infuusioneste, liuos ja NATRIUMKLORID BAXTER VIAFLO® - (90 mg/ml) infuusioneste, liuos - Pakkausten sekaantumisriskistä.
tiedote (pdf)
Baxter

3.4.2014
Tiedote lenograstiimin (GRANOCYTE®) käyttöön liittyvästä kapillaarivuoto-oireyhtymän riskistä syöpäpotilailla ja terveillä luovuttajilla
tiedote (pdf)
Sanofi Oy

10.3.2014
Tiedote PROTELOS® -valmisteen (strontiumranelaatti) uudesta käyttöaiherajoituksesta ja potilaan seurantaa koskevista suosituksista.
tiedote (pdf)
Servier Finland Oy

10.2.2014
Tiedote OLIMEL® -infuusionesteen suurimman infuusionopeuden alentamisesta.
tiedote (pdf)
Baxter

7.2.2014
Tiedote PRIMPERAN® -valmisteen (metoklopramidi) päivitetyistä käyttöaiheista ja annostuksesta pääasiassa neurologisten haittavaikutusten riskin minimoimiseksi.
tiedote(pdf)
sanofi-aventis Oy

28.1.2014
Tiedote EVISTA® -tablettien (raloksifeeni) myynnin loppumisesta.
tiedote (pdf)
Meda Oy

21.1.2014
Tiedote yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin (CHC) liittyvästä tromboemboliariskistä.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Bayer Oy
Janssen-Cilag Oy
N.V. Organon
Organon (Ireland) Ltd
Orifarm Generics A/S
Orifarm Oy
Paranova Oy
Pfizer Oy
Ratiopharm GmbH
Sandoz A/S
Stragen Nordic A/S
Theramex S.r.l.

17.1.2014
Tiedote ABRAXANE® -valmisteen (paklitakseli albumiiniin sidottuna nanopartikkelivalmistemuotona) laskimoon annettavassa infuusionestepussissa näkyvistä aineosista.
tiedote (pdf)
Celgene Oy

17.1.2014
Tiedote purkin myyntipäällysmerkintöjä koskevista varotoimista ERIVEDGE® -valmisteen (vismodegibi) turvalliseen käyttöön.
tiedote (pdf)
Roche Oy

16.1.2014
Tiedote dihydroergotoksiinia sisältävien lääkevalmisteiden käyttöaiheiden rajoittamisesta ja HYDERGIN® lääkevalmisteiden myyntiluvan peruuttamisesta.
tiedote (pdf)
Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab

9.1.2014
Tiedote seulonnasta hepatiitti B -viruksen suhteen ennen ARZERRA®-hoidon (ofatumumabi) aloittamista.
tiedote (pdf)
GlaxoSmithKline Oy

Sivun alkuun