Tietoa Fimeasta aihekuva

Arkisto 2009

Arkisto 2009

8.12.2009

alli® (orlistaatt 60 mg kapselit) - Uusien varoitusten lisääminen: oksalaatin aiheuttama nefropatia sekä yhteisvaikutukset levotyroksiinin ja epilepsialääkkeiden kanssa. Pankreatiitin ja oksalaatin aiheuttaman nefropatian lisääminen haittavaikutuksiin.

tiedote (pdf)

valmisteyhteenveto (pdf)

GlaxoSmithKline Oy2.12.2009

Cerezyme® -valmisteen (imigluseraasi) sisältämistä vieraista hiukkasista ja päivitetyt tiedot valmisteen saatavuudesta

tiedote (pdf)

Genzyme Europe B.V.2.12.2009

Fabrazyme® -valmisteen (agalsidaasibeta) sisältämistä vieraista hiukkasista ja päivitetyt tiedot valmisteen saatavuudesta

tiedote (pdf)

Genzyme Europe B.V.1.12.2009

Thyrogen® -valmisteen (tyreotropiini alfa) sisältämistä vieraista hiukkasista

tiedote (pdf)

Genzyme Europe B.V.9.11.2009

Progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia (PML) ja rituksimabin (MabTheran®) käyttö nivelreumassa

tiedote (pdf)

Roche28.10.2009

Cerezyme®-valmisteen (imigluseraasi) saatavuudesta ja tarkistetuista tilapäisistä hoitosuosituksista

tiedote (pdf)

Genzyme A/S16.10.2009

Relenza®-inhalaatiojauhetta (tsanamiviiri) ei saa antaa nebulisoituna

tiedote (pdf)

valmisteyhteenveto (pdf)

GlaxoSmithKline Oy1.10.2009

Fabrazyme®-lääkevalmisteen tilapäiset hoitosuositukset saatavuusongelman aikana

tiedote (pdf)

Genzyme Europe B.V.31.8.2009

Muistutus Ketek® -valmisteen (telitromysiini) käyttöaiheista

tiedote ja valmisteyhteenveto (pdf)

sanofi-aventis Oy17.8.2009

Cerezyme® -valmisteen (imigluseraasin) saatavuudesta ja tarkistetuista tilapäisistä hoitosuosituksista

tiedote (pdf)

Genzyme A/S31.7.2009

Mahdollinen klopidogreelin (Plavix®) ja protonipumpun estäjien interaktio

tiedote (pdf)

valmisteyhteenveto (pdf)

sanofi-aventis Oy28.7.2009

Rajoituksia moksifloksasiinitablettien (Avelox®) käyttöaiheisiin

tiedote (pdf)

pakkausseloste (pdf)

valmisteyhteenveto (pdf)

Bayer Oy28.7.2009

Abalgin- ja Abalgin Retard -valmisteet poistuvat markkinoilta

tiedote (pdf)

Alternova Oy26.6.2009

Tiedote Cerezyme-valmisteen ja Fabrazyme-valmisteen saatavuusongelmasta ja tilapäisistä hoitosuosituksista

tiedote (pdf)

Genzyme Europe B.V.16.6.2009

Turvallisuustietoa CellCept-valmisteesta ja punasoluaplasiasta (PRCA)

tiedote ja valmisteyhteenvedon muutetut kohdat (pdf)

Roche Oy16.6.2009

Neupro-depotlaastareiden käyttörajoitukset poistuneet

tiedote neurologeille (pdf)

tiedote apteekeille (pdf)

UCB Pharma Oy Finland1.6.2009

Tietoa Tarceva®-valmisteen (erlotinibi) aiheuttamista ruoansulatuskanavan perforaatioista

tiedote (pdf)

Roche Oy20.4.2009

Neotigason®-valmisteen (asitretiini) raskauden aikaisen käytön riskeistä

tiedote (pdf)

Actavis Oy15.4.2009 / 1.6.2009

ReFacto®-valmisteen myyntiluvan muutoksesta

tiedote lääkäreille (pdf), päivitetty tiedote (1.6.2009) (pdf)

tiedote hemofiliayhdistykselle (pdf), päivitetty tiedote (1.6.2009) (pdf)

tiedote kliinisille laboratorioille (pdf), päivitetty tiedote (1.6.2009) (pdf)

Wyeth Europa Ltd25.3.2009

Karbamatsepiinivalmisteiden ja HLA-B*1502-alleelin yhteydestä Stevens-Johnsonin oireyhtymään

tiedote (pdf)

Orion Oyj Orion Pharma ja Novartis Finland Oy

päivitetyt valmisteyhteenveto (SPC) ja pakkausseloste (PIL) tekstit saatavilla lääkehausta

hakuehtoina voi käyttää valmistenimeä (Tegretol®, Neurotol®), ATC-koodia (N03AF01) tai vaikuttavaa ainetta (Carbamazepinum)24.3.2009

Tietoa Risperdal® ja Risperdal Consta® valmisteiden tuotetietojen päivityksestä

tiedote (pdf)

Janssen-Cilag Oy2.3.2009

Tietoa liittyen suositukseen peruuttaa Raptiva®-valmisteen myyntilupa väliaikaisesti

tiedote (pdf)

Serono Europe Ltd26.2.2009

Fareston®-hoitoon liittyvää uutta turvallisuustietoa

tiedote (pdf)

päivitetty valmisteyhteenveto (pdf)

Orion Oyj16.2.2009

Avastin®-hoitoon liittyvää uutta turvallisuustietoa

tiedote (pdf)

Roche OyLue lisää:

Bevasitsumabin (Avastin) käytölle silmänpohjan kostean ikärappeuman hoidossa ei ole perusteita

(TABU 3.2007, 19)

Lääkkeellinen angiogeneesin esto silmän hoidossa

(TABU 2.2008, 7-10)30.1.2009 / 12.3.2009

Tietoa Myozyme®-valmisteen saatavuudesta

tiedote (30.1.2009 ) (pdf)

päivitetty tiedote (12.3.2009) (pdf)

Genzyme Europe B.V.22.1.2009

Torisel®-hoitoon liittyvää uutta turvallisuustietoa

tiedote (pdf)

Wyeth

sivun alkuun