Myyntiluvan haltijoiden tiedotteet 2017

7.12.2017
ELIGARD® (leuproreliiniasetaatti) -valmisteen neulan vuotamisesta johtuvat lääkitysvirheet, kun turvaneula kierretään liian tiukalle.
tiedote (pdf)
Astellas Pharma

14.12.2017
Uusi vasta-aihe Saccharomyces boulardii -valmisteille (PRECOSA®) kriittisesti sairaita tai immuunipuutteisia potilaita koskien.
tiedote (pdf)
Biocodex Oy

5.12.2017
XOFIGO® (radium-223-dikloridi) -valmisteella todettu kuolemien ja murtumien suurentunut riski satunnaistetussa kliinisessä tutkimuksessa, jossa Xofigo-valmistetta käytettiin yhdessä abirateroniasetaatin ja prednisolonin tai prednisonin kanssa.
tiedote (pdf)
Bayer Oy

1.12.2017
LITAK® (kladribiini) -valmisteen käytön yhteydessä raportoitu progressiivisen multifokaalisen leukoenkefalopatian (PML) riski.
tiedote (pdf)
Lipomed

27.11.2017
BUCCOLAM® (midatsolaami) esitäytetyistä muovisista mittaruiskuista on tullut laatuvirheilmoituksia.
tiedote (pdf)

Shire

24.11.2017
ZINBRYTA® (daklitsumabi) -valmisteella käytön rajoituksia fulminantin maksan vajaatoiminnan riskin vuoksi.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Biogen Finland Oy

22.11.2017
MISODEL® (misoprostoli) -valmisteella on raportoitu voimakasta kohdun takysystolea, joka ei välttämättä rauhoitu tokolyyttihoidolla.
tiedote (pdf)
Ferring Lääkkeet Oy

6.11.2017
GILENYA® (fingolimodi) -valmisteen vasta-aiheet sydänpotilailla.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Novartis Finland Oy

2.11.2017
TRUBERZI® (eluksadoliini) -valmisteeseen liittyvä haimatulehduksen ja Oddin sulkijalihaksen spasmin riski.
tiedote (pdf)
Allergan

18.9.2017
Ihmisen epoetiinit: Uusia varoituksia vaikeista ihoreaktioista.
tiedote (pdf)
Amgen
Pfizer
Janssen-Cilag Oy
Ratiopharm Oy
Roche Oy
Sandoz

21.8.2017
SOLU-MEDROL® (metyyliprednisoloni). Uusi vasta-aihe injektoitaville, laktoosia sisältäville metyyliprednisolonivalmisteille lehmänmaitoproteiiniallergisten potilaiden allergisten tilojen hoidossa
tiedote (pdf)
Pfizer

27.7.2017
TRISENOX® (arseenitrioksidi, 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten) -valmisteen korvaaminen erityisluvallisella arseenitrioksidi‐injektiolla 1 mg/ml (Phenasen) toimituskatkon aikana.
tiedote (pdf)
ratiopharm Oy

17.7.2017
IMBRUVICA® (ibrutinibi) ja hepatiitti B -viruksen reaktivaation riski: potilaalta on tutkittava hepatiitti B -virusstatus ennen IMBRUVICA-hoidon aloittamista.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Janssen-Cilag Oy

17.7.2017
ZINBRYTA® (daklitsumabi) -valmisteen käyttöön liittyvät rajoitukset kuolemaan johtaneen fulminantin maksan vajaatoimintatapauksen vuoksi.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Biogen Finland Oy

13.7.2017
BENDAMUSTINE ACCORD® ja BENDAMUSTINE INTAS® (bendamustiini) - Viimeaikaisissa kliinisissä bendamustiini-tutkimuksissa todettu kuolleisuuden lisääntymistä.
tiedote (pdf)
Accord Healthcare Oy

21.6.2017
LITALGIN® (metamitsoli ja pitofenoni) -valmisteiden toisen vaikuttavan aineen, metamitsolin, harvinaisena haittavaikutuksena saattaa ilmetä häiriöitä luuytimen toiminnassa ja agranulosytoosia.
tiedote lääkäreille (pdf)
tiedote apteekeille (pdf)
Takeda Oy

14.6.2017
UPTRAVI® (seleksipagi) -valmisteen samanaikainen käyttö vahvojen CYP2C8 inhibiittoreiden (esim. gemfibrotsiilin) kanssa on vasta-aiheista.
tiedote (pdf)
Actelion Pharmaceuticals

20.4.2017
Tiedote COTELLICTM (kobimetinibi) -valmisteeseen liittyvistä verenvuodoista ja rabdomyolyysiä koskevista tärkeistä lisävaroituksista sekä annosmuutoksia koskevista uusista suosituksista.
tiedote (pdf)
Roche Oy

13.4.2017
LEVACT® (bendamustiini) - Viimeaikaisissa kliinisissä bendamustiini-tutkimuksissa todettu kuolleisuuden lisääntymistä.
tiedote (pdf)
Astellas

7.4.2017
Tiedote KLEXANE® (enoksapariininatrium) -valmisteen päivityksistä valmisteen vahvuuden ilmoittamiseen, annostusohjeisiin syvän laskimotromboosin ja keuhkoembolian hoidossa ja käyttöön vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Sanofi Oy

22.3.2017
Tiedote HERCEPTIN® (trastutsumabi) -valmisteen sydämen toiminnan seurantaa koskevien ohjeiden noudattamisen tärkeydestä trastutsumabihoidon aikana vasemman kammion toimintahäiriöiden ja kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan esiintyvyyden ja vaikeusasteen vähentämiseksi.
tiedote (pdf)
Roche Oy

20.3.2017
Tiedote koskien levonorgestreelia sisältäviä jälkiehkäisyvalmisteita: uusi ohje maksaentsyymejä indusoivia lääkkeitä käyttäville naisille.
tiedote (pdf)

Sandoz A/S
Takeda Oy
Orifarm Oy
Paranova Oy

5.1.2017
Lisätietoja PRO-EPANUTIN® (fosfenytoiininatrium) -valmisteen turvallisuutta koskevista seikoista ja suosituksista.
tiedote (pdf)
Pfizer Oy