Myyntilupahaltijoiden tiedotteet 2016

1.12.2016
Tiedote MIRENA® (levonogestreeli) -valmisteen asettimessa havaitusta viasta.
tiedote (pdf)
Bayer Oy

7.11.2016
Uusi tärkeä ohje REVLIMID® (lenalidomidi) -valmisteeseen liittyvästä viruksen reaktivaatiosta.
tiedote (pdf)
Celgene Oy

7.11.2016
Uusia tärkeitä ohjeita OTEZLA® (apremilasti) -valmisteeseen liittyvistä itsemurha-ajatuksista ja -käyttäytymisestä.
tiedote (pdf)
Celgene Oy

26.10.2016
KEPPRA® (levetirasetaami) -oraaliliuoksen 100 mg/ml käyttöön liittyvä yliannokseen johtavien lääkitysvirheiden riski.
tiedote (pdf)
UCB Pharma Oy Finland

19.10.2016
Lääketurvatiedote BLINCYTO® (blinatumomabi) -valmisteeseen liittyvästä haimatulehduksen riskistä.
tiedote (pdf)
Amgen AB

22.8.2016
Tiedote ZYDELIG® (idelalisibi) -valmisteen turvallisuusselvityksen pohjalta päivitettystä ohjeistuksesta.
tiedote (pdf)
Gilead Sciences Ltd.

22.8.2016
Tiedote NEOTIGASON® (asitretiini) -valmisteeseen liittyvästä vakavasta teratogeenisuusriskistä sekä samanaikaiseen alkoholin käyttöön ja verenluovutukseen liittyvästä riskistä.
tiedote (pdf)
Actavis Oy

15.8.2016
Tiedote - NOXAFIL® (posakonatsoli) tabletit ja oraalisuspensio eivät ole keskenään vaihtokelpoisia.
tiedote (pdf)
MSD Finland Oy

15.7.2016
Tiedote valproaattia sisältävien lääkevalmisteiden (Deprakine) raskaudenaikaisen altistuksen aiheuttamasta kehityshäiriöiden riskistä - Muistutus koulutusmateriaaleista.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Sanofi Oy

4.7.2016
Tiedote ADEMPAS® (riosiguaatti) -valmisteeseen liittyvästä uudesta vasta-aiheesta idiopaattisen interstitiaalisen keuhkokuumeen yhteydessä esiintyvää keuhkoverenpainetautia (PH-IIP) sairastavilla potilailla.
tiedote (pdf)
Bayer Oy
MSD Finland Oy

21.6.2016
Tiedote NEXPLANON® (etonogestreeli) -implantaatin asettamiseen, paikantamiseen, poistamiseen ja paikaltaan siirtymiseen liittyvistä mahdollisista riskeistä ja komplikaatioista.
tiedote (pdf)
information (pdf)
MSD Finland Oy

20.6.2016
Thalidomide Celgene® : Uusi tärkeä viruksen reaktivaatiota ja keuhkoverenpainetautia koskeva ohje.
tiedote (pdf)
Celgene Oy

13.6.2016
Tiedote ERIVEDGE®  (vismodegibi) -kapselien käyttöön liittyvästä epifyysin ennenaikaisesta luutumisesta.
tiedote (pdf)
Roche Oy

26.5.2016
Tiedote varotoimenpiteestä ENCEPUR® ja ENCEPUR LAPSET® Inaktivoituun puutiaisaivokuumerokotteeseen liittyvään vaikeaan muna-allergiaan.
tiedote (pdf)
GlaxoSmithKline Oy

22.4.2016
Tiedote IMNOVID® (pomalidomidi) -valmisteeseen liittyvästä uudesta tärkeästä ohjeesta: Hepatiitti B-virusstatus varmistettava ennen pomalidomidihoidon aloittamista.
tiedote (pdf)
Celgene Oy

20.4.2016
ORUDIS® geeli - Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille iholle paikallisesti annosteltavien ketoprofeenivalmisteiden riskien minimoimiseksi.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Sanofi Oy

14.4.2016
Tiedote Woikosken turvapullojen käytöstä Oxylog-respiraattorin kanssa.
tiedote (pdf)
Woikoski

11.4.2016
Tiedote BCR-ABL-tyrosiinikinaasin estäjien [Glivec (imatinibi), Sprycel (dasatinibi), Tasigna (nilotinibi), Bosulif (bosutinibi), Iclusig (ponatinibi)] käyttöön liittyvästä hepatiitti B -viruksen seulonnan tarpeesta ennen hoidon aloittamista hepatiitti B -viruksen uudelleenaktivoitumisen riskin vuoksi.
tiedote (pdf)
Novartis Finland Oy
Oy Bristol-Myers Squibb Ab
ARIAD Pharma Ltd.
Pfizer Oy

23.3.2016
Tiedote rajoituksista ZYDELIG® (idelalisibi) -valmisteen käyttöön kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) ja relapsoituneen follikulaarisen lymfooman (FL) hoidossa.
tiedote (pdf)
Gilead Sciences Ltd.

16.3.2016
Tiedote TYSABRI® (natalizumab) -valmisteeseen liittyvistä päivityksistä toimenpiteisiin PML:n riskin minimoimiseksi.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Biogen Finland Oy

16.3.2016
Tiedote ZALTRAP® (aflibersepti) -valmisteeseen liittyvästä leuan osteonekroosiriskistä.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Sanofi Oy

14.3.2016
Päivitettyä tietoa diabeettisen ketoasidoosin riskistä SGLT2:n estäjähoidon aikana.
tiedote (pdf)
AstraZeneca Oy
Boehringer Ingelheim Finland Ky
Janssen-Cilag Oy

1.2.2016
Tiedote TachoSil® (ihmisen fibrinogeeni ja ihmisen trombiini) -valmisteen uusista suosituksista suolitukosriskin minimoimiseksi.
tiedote (pdf)
Takeda Oy

14.1.2016
Tiedote TARCEVA® (erlotinibi) -valmisteen rajoitetusta ensilinjan ylläpitohoidosta niille, joiden kasvaimissa on aktivoiva EGFR-mutaatio.
tiedote (pdf)
Roche Oy

12.1.2016
Tiedote GILENYA® (fingolimodi) -valmisteeseen liittyvistä immuunijärjestelmään kohdistuvien vaikutuksien riskeistä.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Novartis

4.1.2016
Viekirax® (ombitasviiri, paritapreviiri, ritonaviiri) -valmistetta yhdessä Exvieran® (dasubuviiri) kanssa tai ilman ei suositella Child-Pugh-luokan B potilaille.
tiedote (pdf)
Abbvie Oy